فهرست موزه‌های ایران

فهرست

شمار موزه‌های ایران با توجه به پیشینهٔ این کشور، کم است و سرآغاز مواردی که وجود دارند نیز از دوران اخیر است. هرچند که موارد استثنایی چون کاخ گلستان وجود دارد. موزهٔ هنرهای معاصر تهران که در سال ۱۳۵۶ گشایش یافت، تنها گالری انحصاری بزرگ هنر، در ایران است. موزهٔ پارس در شیراز و موزهٔ ملی ایران در تهران، از موزه‌های شناخته‌شدهٔ ایرانی هستند.[۱]

فهرست موزه‌ها

ویرایش
نام استان شهر تصویر سال بنیان‌گذاری گونه معرفی مختصر
خانه عباسی‌ها اصفهان کاشان   اواخر سده ۱۸ خانه تاریخی
گنجینه رشت گیلان رشت ۱۹۷۰ موزه مردم شناسی و باستان شناسی موزه رشت بنایی قدیمی با قدمت بیش از ۷۰ سال در زمینی به وسعت ۷۰۰مترمربع با زیربنایی به وسعت ۵۶۰ مترمربع است که در خیابان طالقانی رشت قرار دارد.
باغ عفیف‌آباد فارس شیراز   ۱۸۶۳ باغ
عالی‌قاپو اصفهان اصفهان   ۱۵۹۷ کاخ
خانه عامری‌ها اصفهان کاشان   سده ۱۹ خانه تاریخی
موزه قاجار (خانه امیرنظام) آذربایجان شرقی تبریز   ساختمان مربوط به اواخر سده ۱۸

موزه در ۲۰۰۸

خانه تاریخی
موزه مردم‌شناسی اردبیل اردبیل اردبیل   ساختمان مربوط به قرن ۱۵

تأسیس موزه در ۱۹۹۹

موزه مردم‌شناسی
موزه اسقف اعظم آرداک مانوکیان تهران تهران   ساختمان مربوط به ۱۹۴۵ موزه مردم‌شناسی، کلیسا
ارگ کریم‌خان فارس شیراز   ۱۷۶۷ کاخ
موزه آذربایجان آذربایجان شرقی تبریز   ۱۹۵۸ موزه
کاخ و موزه باغچه‌جوق آذربایجان غربی بازرگان   اواخر قرن ۱۹ کاخ
کاخ باغ فردوس تهران تهران   ساختمان مربوط به میانه قرن ۱۹، تأسیس موزه در ۲۰۰۹ باغ، موزه
خانه بهنام آذربایجان شرقی تبریز خانه تاریخی
خانه بروجردی‌ها اصفهان کاشان   ۱۸۵۷ خانه تاریخی
موزه فرش ایران تهران تهران   ۱۹۷۶ موزه
چهل‌ستون اصفهان اصفهان   ۱۶۱۴ یا ۱۶۴۷ کاخ
خانه مشروطه اصفهان اصفهان اصفهان خانه تاریخی
خانه مشروطه تبریز آذربایجان شرقی تبریز   ساختمان مربوط به ۱۸۶۸ خانه تاریخی
موزه هنرهای معاصر اصفهان اصفهان اصفهان   ساختمان مربوط به دوره صفوی موزه
موزه دکتر حسابی تهران تهران موزه
باغ ارم فارس شیراز   سده ۱۱ تا ۱۴[۲] باغ
باغ و عمارت عین‌الدوله تهران تهران   ساختمان مربوط به سده ۱۹ موزه، کاخ
باغ فین اصفهان کاشان   ۱۵۹۰ باغ
حمام گنجعلی‌خان کرمان کرمان   ساختمان مربوط به ۱۶۳۱، تأسیس موزه در ۱۹۷۱ موزه مردم‌شناسی
ضرابخانه گنجعلی خان کرمان کرمان ۱۶۲۵، تأسیس موزه در ۱۹۷۰
موزه آبگینه و سفالینه تهران تهران   ۱۹۳۷ موزه، خانه تاریخی
کاخ گلستان تهران تهران   ۱۸۶۵ موزه، کاخ
موزه سید حسن مدرس خراسان رضوی کاشمر  
موزه‌های آستان قدس رضوی خراسان رضوی مشهد موزه
خانه حیدرزاده آذربایجان شرقی تبریز   ۱۸۷۰ موزه، خانه تاریخی
خانه حریری آذربایجان شرقی تبریز   ساختمان مربوط به دوره قاجار موزه، خانه تاریخی
موزه تاریخ طبیعی همدان همدان همدان موزه تاریخ طبیعی
کاخ هشت‌بهشت اصفهان اصفهان   ۱۶۶۹ کاخ
موزه آستانه مقدسه حضرت معصومه قم قم ۱۹۲۶ موزه، حرم
باغ‌موزه دفاع مقدس تهران تهران ۲۰۱۴ موزه، مسجد، باغ
خانه ثقةالاسلام آذربایجان شرقی تبریز خانه تاریخی
خانه شیخ الاسلام اصفهان اصفهان   ساختمان مربوط به دوره قاجار خانه تاریخی
موزه صنعت برق ایران تهران تهران موزه
موزه عصر آهن آذربایجان شرقی تبریز موزه
موزه موسیقی اصفهان اصفهان اصفهان موزه
موزه بزرگ خراسان خراسان رضوی مشهد   ۲۰۱۶ موزه
کتابخانه و موزه ملی ملک تهران تهران   ۱۹۹۶ موزه
کاخ مرمر تهران تهران   ۱۹۳۷ کاخ
عمارت مسعودیه تهران تهران   ۱۸۷۹ خانه تاریخی
موزه سنجش آذربایجان شرقی تبریز   موزه، خانه تاریخی
خانه مقدم تهران تهران   موزه، خانه تاریخی
موزه جهرم فارس جهرم
موزه فرهنگ فسا فارس فسا
موزه خط و کتابت نی‌ریز فارس نی‌ریز
موزه محرم آذربایجان شرقی تبریز
موزه استاد بهتونی آذربایجان شرقی تبریز
موزه هنرهای معاصر اهواز خوزستان اهواز ۲۰۰۵ موزه
موزه موسیقی ایران تهران تهران موزه
موزه هنرهای تزئینی اصفهان اصفهان اصفهان ساختمان مربوط به سده ۱۶, تأسیس موزه در ۱۹۹۵ موزه
موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی شیراز فارس شیراز موزه تاریخ طبیعی
موزه تاریخ طبیعی زنجان زنجان زنجان موزه تاریخ طبیعی
موزه مردم‌شناسی عشایر سراب آذربایجان شرقی سراب حمام تاریخی مربوط به دوره قاجار موزه
موزه تاریخ طبیعی مشهد خراسان رضوی مشهد موزه تاریخ طبیعی
موزه تاریخ طبیعی سبزوار خراسان رضوی سبزوار موزه تاریخ طبیعی
موزه مکتب کمال الملک تهران تهران   باغ، نگارخانه هنری
موزه ملی خودرو ایران البرز کرج   ۲۰۰۱ موزه
موزه جواهرات ملی تهران تهران   موزه
موزه ملی ایران تهران تهران   ۱۹۳۷ موزه
موزه تاریخ طبیعی اصفهان اصفهان اصفهان   ساختمان مربوط به سده ۱۵ موزه تاریخ طبیعی
کاخ نیاوران تهران تهران   ساختمان‌ها مربوط به دوره قاجار و پهلوی موزه، کاخ
موزه پارس فارس شیراز   ساختمان مربوط به دوره زند، تأسیس موزه در ۱۹۳۶ موزه
کاخ مروارید البرز کرج   ۱۹۷۲ کاخ
موزه سفال تبریز آذربایجان شرقی تبریز ساختمان مربوط به دوره قاجار موزه
باغ‌موزه قصر تهران تهران   ۱۷۹۰ زندان
خانه قزوینی‌ها اصفهان اصفهان اواخر سده ۱۹ خانه تاریخی
کاخ مرمر رامسر مازندران رامسر   ۱۹۳۷ کاخ
موزه رضا عباسی تهران تهران   ۱۹۷۷ موزه
کاخ شهرداری تبریز آذربایجان شرقی تبریز   ۱۹۳۴ موزه، کاخ
کاخ‌موزه سعدآباد تهران تهران   سده ۱۹ موزه، کاخ
موزه ماشین‌های اداری سفیر تهران تهران   ۲۰۰۸ موزه
موزه علم و طبیعت اهواز خوزستان اهواز ۲۰۰۸ موزه
خانه طباطبایی‌ها اصفهان کاشان   ۱۸۸۰ خانه تاریخی
موزه تاریخ طبیعی تبریز آذربایجان شرقی تبریز ۱۹۹۳ موزه تاریخ طبیعی
موزه هنرهای معاصر تهران تهران تهران   ۱۹۷۷ موزه
موزه صلح تهران تهران تهران   ۲۰۱۱ موزه
موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران تهران تهران   ۲۰۰۲ موزه
موزه ارتباطات تهران تهران   موزه
تماشاگه زمان تهران تهران   موزه
زندان کمیته مشترک ضدخرابکاری تهران تهران   زندان
موزه آب یزد یزد موزه
موزه پارینه‌سنگی زاگرس کرمانشاه کرمانشاه   ۲۰۰۸ موزه
خانه سنتی نارنجستان یزد یزد خانه تاریخی
باغ نارنجستان قوام فارس شیراز موزه، خانه تاریخی
خانه کاریکاتور ایران تهران تهران   ۱۹۹۶ موزه
موزه حشره‌شناسی هایک میرزایانس تهران تهران ۱۹۴۵ موزه
سازمان آب تهران تهران ۲۰۰۸ موزه

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش
  1. "The arts and Cultural institutions" (به انگلیسی). Archived from the original on 23 May 2020. Retrieved 2020-05-23.
  2. "Eram Garden". Atlas Obscura (به انگلیسی). Retrieved 2017-02-10.