ویلیام صوری

تاریخ‌نگار و کشیش فرانسوی

ویلیام صوری (لاتین: Willelmus Tyrensis‎; c.) اسقف اعظم و تاریخ‌نگار قرون وسطایی بود که در بین تاریخ ۱۱۳۰ تا ۲۹ سپتامبر ۱۱۸۶ میلادی می‌زیست. او به عنوان اسقف صور، او گاهی‌اوقات با عنوان ویلیام دوم شناخته می‌شود تا از ویلیام یکم انگلیسی، اسقف پیشین صور و کلیسای مقبره مقدس، در میان سال‌های ۱۱۲۷ تا ۱۱۳۵، تشخیص داده‌شود.[۱] او در اورشلیم و در دروان اوج پادشاهی اورشلیم، که در سال ۱۰۹۹ و پس از نخستین جنگ صلیبی پایه‌گذاری شده‌بود، رشد و پرورش یافت، و بیست سال از عمرش را صرف مطالعهٔ علوم مقدماتی و قانون کلیسایی در دانشگاه قرون وسطایی اروپا نمود.

ویلیام صوری
William of tyre.jpg
ویلیام صوری مشغول نوشتن کتاب تاریخش؛ اثری فرانسوی از سده ۱۳ میلادی
زادروز۱۱۳۰ میلادی
اورشلیم، پادشاهی اورشلیم
درگذشت۲۹ سپتامبر، ۱۱۸۶ (۵۵-۵۶ ساله)
صور، پادشاهی اورشلیم
پیشهاسقف اعظم، کنسول
شناخته‌شده برایتاریخ‌نگاری قرون میانه
پس ازFrederick de la Roche
پیش ازJoscius, Archbishop of Tyre
دینکاتولیک رومی

درپی بازگشت ویلیام به اورشلیم در سال ۱۱۶۵، پادشاه املریک او را به عنوان سفیر به امپراتوری بیزانس فرستاد. ویلیام به آموزگار پسر پادشاه که در آینده با نام بالدوین چهارم به تخت نشست، گشت؛ و نیز او بود که بیماری جذام او را شناسایی نمود. پس از مرگ املریک، ویلیام بدل به کنسول و اسقف اعظم صور شد، که دو رتبه از میان جایگاه بلند رتبه‌ترین‌های اداری محسوب می‌شدند. همچنین او در سال ۱۱۷۹ و در شورای لاتران سوم به نمایندگی شرق برگزیده شده‌بود. از آنجایی که او از درگیران کشمکش‌های سیاسی در دوران سلطنت بالدوین چهارم به حساب می‌آمد، اهمیت و جایگاهش با قدرت یافتن دستهٔ رقیب در امور سلطنتی، رو به کاهش نهاد. او در جرگهٔ افراد با اعتبار اورشلیم به حساب می‌آمد، و در گمنامی و احتمالاً در سال ۱۱۸۶ درگذشت.

پانویسویرایش

  1. In his history, William of Tyre writes, “in the fourth year after Tyre had been [captured] (that is, in 1127/28), the king, patriarch, and other leading men elected (as archbishop of Tyre) William, the venerable prior of the church of the Sepulchre of the Lord”, adding that this William was “an Englishman by birth, and a man of most exemplary life and character”. A few chapters later, William reports that when the Patriarch Stephen died (in 1130), “he was succeeded by William, prior of the church of the Sepulchre of the Lord…He was Flemish by birth, a native of Mesines. ” Two Williams were prior of the Holy Sepulchre at an early time then, with William of Mesines (Flanders) probably directly succeeding William the Englishman as Prior of the Holy Sepulchre. This also means that William of Mesines could only have been prior from 1127 (the year of the election of William the Englishman to the archbishopric of Tyre) to 1130, the year of his own election as Patriarch. See William of Tyre, A History of Deeds Done Beyond the Sea", Vol. 1, trans. Emily Babcock and A.C. Krey, Bk. XIII, Ch. 23 and Bk. XIII, Ch. 26.