ویکی‌پدیا:ترک محترمانه

(تغییرمسیر از ویکی‌پدیا:ترک دائمی)

رایج‌ترین راه برای ترک ویکی‌پدیا آن است که دیگر در آن ویرایش نکنید و حسابتان را رها کنید. ترک محترمانه یک امتیاز است که ممکن است برای کاربران خوش‌سابقه‌ای که قصد ترک ویکی‌پدیا را دارند اجرا شود، زمانی که خواهان آن باشند که شواهد حضورشان در پروژه تا حدی از نظرها پنهان شود. مادامی که ممانعتی از سوی مدیران وجود نداشته باشد، چنین کاربری می‌تواند تقاضا کند که صفحه‌های کاربری و دیگر صفحه‌هایی که فقط با او مرتبط هستند، پس از خروج همیشگی وی از پروژه حذف یا خالی شوند. همچنین کاربر می‌تواند تقاضا کند که نام حسابی کاربری‌اش تغییر داده شود. اما این تقاضا نمی‌تواند شامل حذف ویرایش‌های وی، امضای وی، سیاهه‌هایی که ایجاد کرده، یا حذف کردن الگوهایی از صفحهٔ کاربری او باشد که مرتبط با اقدامات مدیریتی (مثل قطع دسترسی) هستند. صفحهٔ بحث کاربر نیز معمولاً حذف نمی‌شود.

ترک محترمانه یک امتیاز اختیاری است و ممکن است به هر کاربری اعطا نشود. ترک محترمانه امری موقت نیست و برگشت‌ناپذیر تلقی می‌شود. از ترک محترمانه نباید برای فرار از تعقیب بهره گرفت و اگر به کاربری برای ترک محترمانه کمک شود، تعهد داده نمی‌شود که به طور کامل وی را آثار حضور وی در پروژه محو شود. ترک محترمانه پیش‌زمینه‌ای برای شروع پاک نیست. هر صفحه‌ای که در چارچوب ترک محترمانهٔ کاربری حذف شود، می‌تواند بعداً با اجماع کاربران احیا شود. اگر کاربری که پروژه را ترک کرده بعداً به پروژه برگردد، هر آنچه در چارچوب ترک محترمانه حذف شده را می‌توان احیا کرد، ارتباط بین حساب قبلی و جدید را می‌توان علنی کرد، و هر گونه محدودیت‌ها یا قطع دسترسی‌های پیشین که تماماً اجرا نشده بوده را می‌توان از سر گرفت.

جستارهای وابسته

ویرایش

پانویس

ویرایش