ویکی‌پدیا:سیاست ربات‌رانی/درخواست مجوز/HujiBot/وظیفه ۴/زبان‌های ابهام‌زدایی