۱۳۳۱ (خورشیدی)

سال ۱۳۳۱ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۳۳۱ هزار و سیصد و سی و یکمین سال هجری خورشیدی سالی عادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۰۰  ۱۳۱۰  ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰  ۱۳۶۰ 

سال: ۱۳۲۸ ۱۳۲۹ ۱۳۳۰ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۲ ۱۳۳۳ ۱۳۳۴
۱۳۳۱ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۹۵۲ – ۱٬۹۵۳
هجری قمری ۱٬۳۷۱ – ۱٬۳۷۲
گاه‌شماری گرگوری 1952
MCMLII
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۷۰۵
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۲۶۱
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۱۰۸ – ۱۰۹
گاه‌شماری بربری ۲٬۹۰۲
گاه‌شماری بودایی ۲٬۴۹۶
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۳۱۴
گاه‌شماری رومی ۷٬۴۶۰ – ۷٬۴۶۱
گاهشماری مازندرانی ۱٬۴۶۳ – ۱٬۴۶۴
گاه‌شماری قبطی ۱٬۶۶۸ – ۱٬۶۶۹
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۹۴۴ – ۱٬۹۴۵
سال عبری ۵٬۷۱۲ ۵٬۷۱۳
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۲٬۰۰۷ – ۲٬۰۰۸
 - ساکا سموت ۱٬۸۷۴ – ۱٬۸۷۵
 - کالی یوگا ۵٬۰۵۳ – ۵٬۰۵۴
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۹۵۲
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۲۸۵
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۴۹۵

رویدادها ویرایش

زادروزها ویرایش

تاریخ نامعلوم

درگذشت‌ها ویرایش

منابع ویرایش