۱۳۴۳ (خورشیدی)

سال ۱۳۴۳ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۳۴۳ هزار و سیصد و چهل و سومین سال هجری خورشیدی سالی عادی بود.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۱۰  ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰  ۱۳۶۰  ۱۳۷۰ 

سال: ۱۳۴۰ ۱۳۴۱ ۱۳۴۲ - ۱۳۴۳ - ۱۳۴۴ ۱۳۴۵ ۱۳۴۶
۱۳۴۳ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۹۶۴ – ۱٬۹۶۵
هجری قمری ۱٬۳۸۳ – ۱٬۳۸۴
گاه‌شماری گرگوری 1964
MCMLXIV
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۷۱۷
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۲۷۳
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی ۱۲۰ – ۱۲۱
گاه‌شماری بربری ۲٬۹۱۴
گاه‌شماری بودایی ۲٬۵۰۸
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۳۲۶
گاه‌شماری رومی ۷٬۴۷۲ – ۷٬۴۷۳
گاهشماری مازندرانی ۱٬۴۷۵ – ۱٬۴۷۶
گاه‌شماری قبطی ۱٬۶۸۰ – ۱٬۶۸۱
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۹۵۶ – ۱٬۹۵۷
سال عبری ۵٬۷۲۴ ۵٬۷۲۵
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۲٬۰۱۹ – ۲٬۰۲۰
 - ساکا سموت ۱٬۸۸۶ – ۱٬۸۸۷
 - کالی یوگا ۵٬۰۶۵ – ۵٬۰۶۶
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۹۶۴
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۲۹۷
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۵۰۷

رویدادها ویرایش

زادروزها ویرایش

تاریخ نامشخص

درگذشت‌ها ویرایش

منابع ویرایش