۱۳۴۵ (خورشیدی)

سال ۱۳۴۵ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

سال ۱۳۴۵ هجری خورشیدی


سده‌ها: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه‌ها: ۱۳۱۰ ۱۳۲۰ ۱۳۳۰ ۱۳۴۰ ۱۳۵۰ ۱۳۶۰ ۱۳۷۰
سال‌ها: ۱۳۴۲ ۱۳۴۳ ۱۳۴۴ ۱۳۴۵ ۱۳۴۶ ۱۳۴۷ ۱۳۴۸

رویدادهاویرایش

تاریخ نامشخص

زادروزهاویرایش

تاریخ نامشخص

مرگ‌هاویرایش

تاریخ نامشخص

منابعویرایش

  1. ایرنا[پیوند مرده]، کد خبر: ۵۱۱۶۹۱، زمان مخابره: ۱۳۸۸/۳/۶، بازدید: ژوئن ۲۰۰۹