۱۳۴۰ (خورشیدی)

سال ۱۳۴۰ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

سال ۱۳۴۰ هجری خورشیدی


سده‌ها: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه‌ها: ۱۳۱۰ ۱۳۲۰ ۱۳۳۰ ۱۳۴۰ ۱۳۵۰ ۱۳۶۰ ۱۳۷۰
سال‌ها: ۱۳۳۷ ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ ۱۳۴۰ ۱۳۴۱ ۱۳۴۲ ۱۳۴۳

رویدادها ویرایش

زادروزها ویرایش

مرگ‌ها ویرایش

منابع ویرایش