ترکیب (به انگلیسی: Combination) در حوزه ریاضیات مفهوم نزدیکی به جایگشت دارد. جایگشت (تبدیل) تعداد حالات چیده شدن تعدادی معین از اعضای یک مجموعه در مکان‌هایی معین است، در حالی که ترکیب تعداد حالات انتخاب تعدادی معین از اعضای یک مجموعه است.

ترکیب

تعریف ویرایش

به هر انتخاب غیر مرتب   شیء از   شیء داده شده یک ترکیب   شیء از این   شیء گفته می‌شود

نماد ویرایش

ترکیب را با نمادهای   نمایش می‌دهند و آن را انتخاب   از   می‌خوانند.

محاسبه ویرایش

می‌خواهیم از مجموعه‌ی { } که تمامی اعضایش متمایزند، یک زیرمجموعه‌ی   عضوی انتخاب کنیم. برای این کار ابتدا سعی می‌کنیم تا   عضو از این مجموعه را در یک ردیف به دنبال هم قرار دهیم که این همان جایگشت   تایی از بین   عضو است که بنابر محاسبه جایگشت‌ها، تعداد حالات انجام این کار برابر با   است. با کمی دقت می‌توان دریافت که در حین این عملیات، ما هم   عضو از بین   عضو مجموعه اصلی انتخاب کردیم و هم آن‌ها را در یک ردیف چیدیم، در حالی که برای به دست آوردن تعداد ترکیب   تایی از بین   عضو تنها باید   عضو انتخاب کرده و بخش دوم یعنی چیدن آن‌ها در یک ردیف را انجام ندهیم. برای رسیدن به این مطلوب، باید در نظر داشت که هر   عضو { } به تعداد   جایگشت ایجاد می‌کنند که در ترکیب این جایگشت‌ها حالات تکراری محسوب می‌شوند در نتیجه باید پاسخ بر   تقسیم شود:

 

 


فرمول‌های مفید ویرایش

 

 

(فرمول پاسکال)

 

(مجموع ضرایب بسط دو جمله ای)

ترکیب‌های با تکرار ویرایش

فرض کنید ۱۰ نوع کارت مختلف داریم (روی هر کارت شکل متفاوتی وجود دارد) و از هر نوع کارت به تعداد بی نهایت (البته به دلایلی که در ادامه آمده به جای واژهٔ بی‌نهایت می‌توان از ۵ استفاده کرد) در دسترس داریم. حال تعداد راه‌هایی که می‌توان ۵ کارت از بین کل کارت‌ها انتخاب کرد برابر است با تعداد جواب‌های معادله زیر:

 

در معادلهٔ بالا  ها نمایندهٔ ۱۰ نوع کارت هستند و از آنجا که باید مجموع کارت‌ها ۵ شود، در سمت راست معادله عدد ۵ آمده‌است. حال هر جواب این معادله با یک جواب از مسئلهٔ اصلی (مسئلهٔ کارتها) متناظر است مثلاً جواب  ،   ،  در مسئلهٔ کارت‌ها به این معنا است که از کارت نوع ۱ به تعداد ۲ عدد، از کارت نوع ۲ به تعداد ۱ عدد و از کارت نوع ۱۰ تعداد ۲ عدد و از سایر کارت‌ها هیچی انتخاب نکرده‌ایم و به‌طور بلعکس جوابی که در مورد کارت‌ها در خط بالا مطرح شد خود یک جواب برای معادله به‌شمار می‌آید.

حال که تناظر بین هر جواب معادله و مسئلهٔ کارت‌ها مشخص شد می‌خواهیم به دنبال محاسبهٔ تعداد جواب‌های معادله فوق باشیم.

محاسبه ویرایش

می خواهیم پاسخ معادلهٔ زیر را بیابیم:

 

 

ادعا می کنیم که هر جایگشت دلخواه که با   تا   و   تا   نوشته شود با یکی از جوابهای معادله فوق متناظر است. به این صورت که برای هر جایگشت دلخواه از   و  ها تعداد   هایی که قبل از اولین   آمده نشان دهنده جوابی برای   است و تعداد Uهای بین اولین و دومین   نشان دهنده عدد متناظر با   است ... و در نهایت تعداد  های بعد از آخرین   نشان دهنده مقدار   می‌باشد.

مثلاً برای معادله   جایگشت زیر معادل با جواب  ،   ،  است:

  S   S   S ... S  

می دانیم که تعداد جایگشت‌های باتکرار برای   عنصر یکسان و   عنصر یکسان دیگر در یک ردیف برابر است با:

 

بنابراین تعداد ترکیب‌های با تکرار برابر با مقدار فوق می‌باشد.

پس تعداد جواب مسئله کارت‌ها برابر است با :

 

مثال ویرایش

  • به چند روش می توان از بین اعضای مجموعه  ، 2 عضو را انتخاب کرد؟  
  • در یک کلاس 30 نفره، می خواهیم 2 نفر را به عنوان معلم یار انتخاب کنیم، این کار به چند روش امکان پذیر است؟  
  • به چند طریق می‌توان 10 دختر و 5 پسر را در یک ردیف چید؛ طوری که هیچ 2 پسری کنار هم نباشند؟  
  • راه حل : بیایید ابتدا از ترتیب صرف نظر کنیم و صرفن جای پسرها در ردیف را مشخص کنیم. ابتدا ۱۰ دختر را می‌گذاریم. ۱۱ فضای خالی در کنار و بین دخترها وجود دارد که پسرها می‌توانند در آن‌ها قرار بگیرند. در هر فضای خالی، حداکثر یک پسر می‌تواند قرار بگیرد زیرا اگر ۲ پسر قرار بگیرد، آن ۲ پسر کنار هم قرار خواهند گرفت که خلاف فرض مسئله است. پس باید برای پسرها، از ۱۱ فضای خالی موجود، ۵ فضا را انتخاب کنیم. این کار به طریق، قابل انجام است. حال که جای پسر‌ها مشخص شد، باید ترتیب دخترها و ترتیب پسرها را مشخص کنیم. ترتیب دخترها  و ترتیب پسرها  حالت دارد. پس پاسخ برابر  است.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  • عباس ثروتی، سعید نعمتی (اول بهار 1384ترکیبیات، انتشارات خوشخوان، شابک ۹۶۴-۸۶۰۱-۳۶-۴ تاریخ وارد شده در |سال= را بررسی کنید (کمک)
  • حسین ربیعی، حسین غفاری (اول بهار 1384اصول و فنون ترکیبیات، نشر سالمی، شابک ۹۶۴-۶۹۴۷-۰۷-۷ تاریخ وارد شده در |سال= را بررسی کنید (کمک)
  • ایوان نیون (چهارم 1381ریاضیات انتخاب، مرکز نشر دانشگاهی تاریخ وارد شده در |سال= را بررسی کنید (کمک)
  • ویکی‌پدیای انگلیسی
  • علیرضا علیپور (چهارم-1394آنالیزترکیبی، الگو، شابک ۹۷۸-۶۰۰-۶۹۲۴-۲۴-۳ تاریخ وارد شده در |سال= را بررسی کنید (کمک)

آروین ساعی اشجعی

عملیات دوتایی
عددی تابعی مجموعه‌ای ساختاری
مقدماتی

+ جمع
تفریق
× ضرب
÷ تقسیم
^ توان

حسابی

div خارج قسمت اقلیدسی
mod باقی‌مانده اقلیدسی
بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترک
کوچک‌ترین مضرب مشترک

ترکیباتی

() ضریب دوجمله‌ای
P جایگشت
C ترکیب

ترکیب
کانولوشن
جبر مجموعه‌ها

اجتماع
\ متمم نسبی
اشتراک
Δ تفاضل متقارن

ترتیب کلی

min کمینه
max بیشینه

توری‌ها

کرانه تحتانی
کرانه فوقانی

مجموعه‌ها

× ضرب دکارتی
اجتماع منفصل
^ توان مجموعه‌ای

گروه‌ها

حاصل‌جمع مستقیم
حاصل‌ضرب آزاد
produit en couronne

مدول‌ها

ضرب تانسوری
Hom هومومورفیزم
Tor پیچش
Ext extensions

درخت‌ها

enracinement

واریته‌های متصل

# جمع متصل

فضاهای نقطه‌دار

bouquet
smash produit
joint

بُرداری
(.) ضرب اسکالر
ضرب برداری
جبری
[,] کروشه لی
{,} کروشه پواسون
ضرب خارجی
هومولوژی
cup-produit
حاصل‌ضرب اشتراک
ترتیبی
+ الحاق
منطق بولی
عطف منطقی فصل منطقی یای انحصاری استلزام منطقی اگر و فقط اگر