فهرست وابسته‌های دیپلماتیک هند

فهرست نمایندگان دیپلماتیک هند شامل کشورهایی است که هند در آن جا سفیر، کاردار یا سایر نماینده‌های دیپلماتیک دارد.

هند (سبز)
کشورهایی که هند در آنجا نمایندهٔ دیپلماتیک دارد (آبی)

آفریقا ویرایش

آمریکا ویرایش

 
کمیسیون عالی هند در نیویورک
 
کمیسیون عالی هند در اتاوا

آسیا ویرایش

اروپا ویرایش

 
سفارت هند در برلین
 
کمیسیون عالی هند در لندن

اقیانوسیه ویرایش

 
کمیسیون عالی هند در کانبرا

سازمان‌های بین‌المللی ویرایش

 
نمایندگی هند در سازمان ملل

پیوند به بیرون ویرایش