ویکی‌پدیا:برنامه آموزشی ویکی‌پدیا/تکالیف/دانشگاه کردستان/زبان و ادبیات

Flag of Iran.svg درس
دانشگاهدانشگاه کردستان
دانشکدهدانشکدهٔ زبان و ادبیات

لطفاً یک مقاله مرتبط با موضوع تحصیلی خود را انتخاب کنید (می‌توانید از بین مقالات موجود در ویکی‌پدیای انگلیسی انتخاب کنید یا از این فهرست استفاده کنید) و سپس آن را ایجاد کنید (یا به فارسی ترجمه کنید). در انتها نام مقاله را در جدول زیر درج کنید.

هماهنگ‌کننده‌هاویرایش

دانشجویان عزیز! برای دریافت هرگونه راهنمایی و پرسیدن سوالات دربارهٔ این دورهٔ آموزشی، می‌توانید به یکی از روش‌های زیر عمل کنید:

  1. به داوطلبان دانشگاهی که نام‌شان در زیر آمده‌است به‌صورت حضوری در دانشگاه مراجعه کنید:
    1. آقای قاسمی‌نژاد
  2. به کاربران این فهرست به‌صورت آنلاین پیام دهید و درخواست راهنمایی کنید.

مقاله‌هاویرایش

لطفاً مطابق الگو، اطلاعات صفحه‌ای که ساخته‌اید (شامل عنوان فارسی و انگلیسی مقاله و نام کاربری خودتان) را در جدول زیر وارد کنید. پس از بررسی مقاله شما، وضعیت آن تغییر خواهد کرد و به حالت پذیرفته شده (✓ ) یا رد شده (Х ) تغییر می‌یابد.

عنوان مقاله انگلیسی عنوان مقاله فارسی نام کاربری توضیحات (نوشتن نام نویسنده اختیاری است) وضعیت
en:Article Title عنوان مقاله کاربر:فلانی نام نویسنده یا هر توضیح که لازم می‌دانید. در حال بررسی...
en:Article Title عنوان مقاله کاربر:فلانی نام نویسنده یا هر توضیح که لازم می‌دانید. در حال بررسی...
en:Article Title عنوان مقاله کاربر:فلانی نام نویسنده یا هر توضیح که لازم می‌دانید. در حال بررسی...
en:Article Title عنوان مقاله کاربر:فلانی نام نویسنده یا هر توضیح که لازم می‌دانید. در حال بررسی...
en:Article Title عنوان مقاله کاربر:فلانی نام نویسنده یا هر توضیح که لازم می‌دانید. در حال بررسی...
en:Article Title عنوان مقاله کاربر:فلانی نام نویسنده یا هر توضیح که لازم می‌دانید. در حال بررسی...
en:Article Title عنوان مقاله کاربر:فلانی نام نویسنده یا هر توضیح که لازم می‌دانید. در حال بررسی...
en:Article Title عنوان مقاله کاربر:فلانی نام نویسنده یا هر توضیح که لازم می‌دانید. در حال بررسی...
en:Article Title عنوان مقاله کاربر:فلانی نام نویسنده یا هر توضیح که لازم می‌دانید. در حال بررسی...
en:Article Title عنوان مقاله کاربر:فلانی نام نویسنده یا هر توضیح که لازم می‌دانید. در حال بررسی...
en:Article Title عنوان مقاله کاربر:فلانی نام نویسنده یا هر توضیح که لازم می‌دانید. در حال بررسی...
en:Article Title عنوان مقاله کاربر:فلانی نام نویسنده یا هر توضیح که لازم می‌دانید. در حال بررسی...
en:Article Title عنوان مقاله کاربر:فلانی نام نویسنده یا هر توضیح که لازم می‌دانید. در حال بررسی...
en:Article Title عنوان مقاله کاربر:فلانی نام نویسنده یا هر توضیح که لازم می‌دانید. در حال بررسی...
en:Article Title عنوان مقاله کاربر:فلانی نام نویسنده یا هر توضیح که لازم می‌دانید. در حال بررسی...
en:Article Title عنوان مقاله کاربر:فلانی نام نویسنده یا هر توضیح که لازم می‌دانید. در حال بررسی...
en:Article Title عنوان مقاله کاربر:فلانی نام نویسنده یا هر توضیح که لازم می‌دانید. در حال بررسی...
en:Article Title عنوان مقاله کاربر:فلانی نام نویسنده یا هر توضیح که لازم می‌دانید. در حال بررسی...

راهنمای ویکی‌پدیاویرایش