ویکی‌پدیا:برنامه آموزشی ویکی‌پدیا/تکالیف/دانشگاه کردستان/مکانیک

 درس
دانشگاهدانشگاه کردستان
دانشکدهدانشکدهٔ مهندسی مکانیک

لطفاً یک مقاله مرتبط با موضوع تحصیلی خود را انتخاب کنید (می‌توانید از بین مقالات موجود در ویکی‌پدیای انگلیسی انتخاب کنید یا از این فهرست استفاده کنید) و سپس آن را ایجاد کنید (یا به فارسی ترجمه کنید). در انتها نام مقاله را در جدول زیر درج کنید.

هماهنگ‌کننده‌ها

ویرایش

دانشجویان عزیز! برای دریافت هرگونه راهنمایی و پرسیدن سوالات دربارهٔ این دورهٔ آموزشی، می‌توانید به یکی از روش‌های زیر عمل کنید:

  1. به داوطلبان دانشگاهی که نام‌شان در زیر آمده‌است به‌صورت حضوری در دانشگاه مراجعه کنید:
    1. آقای قاسمی‌نژاد
  2. به کاربران این فهرست به‌صورت آنلاین پیام دهید و درخواست راهنمایی کنید.

مقاله‌ها

ویرایش

لطفاً مطابق الگو، اطلاعات صفحه‌ای که ساخته‌اید (شامل عنوان فارسی و انگلیسی مقاله و نام کاربری خودتان) را در جدول زیر وارد کنید. پس از بررسی مقاله شما، وضعیت آن تغییر خواهد کرد و به حالت پذیرفته شده (✓ ) یا رد شده (Х ) تغییر می‌یابد.

عنوان مقاله انگلیسی عنوان مقاله فارسی نام کاربری توضیحات (نوشتن نام نویسنده اختیاری است) وضعیت
en:Article Title عنوان مقاله کاربر:فلانی نام نویسنده یا هر توضیح که لازم می‌دانید. در حال بررسی...
en:Article Title عنوان مقاله کاربر:فلانی نام نویسنده یا هر توضیح که لازم می‌دانید. در حال بررسی...
en:Article Title عنوان مقاله کاربر:فلانی نام نویسنده یا هر توضیح که لازم می‌دانید. در حال بررسی...
en:Article Title عنوان مقاله کاربر:فلانی نام نویسنده یا هر توضیح که لازم می‌دانید. در حال بررسی...
en:Article Title عنوان مقاله کاربر:فلانی نام نویسنده یا هر توضیح که لازم می‌دانید. در حال بررسی...
en:Article Title عنوان مقاله کاربر:فلانی نام نویسنده یا هر توضیح که لازم می‌دانید. در حال بررسی...
en:Article Title عنوان مقاله کاربر:فلانی نام نویسنده یا هر توضیح که لازم می‌دانید. در حال بررسی...
en:Article Title عنوان مقاله کاربر:فلانی نام نویسنده یا هر توضیح که لازم می‌دانید. در حال بررسی...
en:Article Title عنوان مقاله کاربر:فلانی نام نویسنده یا هر توضیح که لازم می‌دانید. در حال بررسی...
en:Article Title عنوان مقاله کاربر:فلانی نام نویسنده یا هر توضیح که لازم می‌دانید. در حال بررسی...
en:Article Title عنوان مقاله کاربر:فلانی نام نویسنده یا هر توضیح که لازم می‌دانید. در حال بررسی...
en:Article Title عنوان مقاله کاربر:فلانی نام نویسنده یا هر توضیح که لازم می‌دانید. در حال بررسی...
en:Article Title عنوان مقاله کاربر:فلانی نام نویسنده یا هر توضیح که لازم می‌دانید. در حال بررسی...
en:Article Title عنوان مقاله کاربر:فلانی نام نویسنده یا هر توضیح که لازم می‌دانید. در حال بررسی...
en:Article Title عنوان مقاله کاربر:فلانی نام نویسنده یا هر توضیح که لازم می‌دانید. در حال بررسی...
en:Article Title عنوان مقاله کاربر:فلانی نام نویسنده یا هر توضیح که لازم می‌دانید. در حال بررسی...
en:Article Title عنوان مقاله کاربر:فلانی نام نویسنده یا هر توضیح که لازم می‌دانید. در حال بررسی...
en:Article Title عنوان مقاله کاربر:فلانی نام نویسنده یا هر توضیح که لازم می‌دانید. در حال بررسی...

راهنمای ویکی‌پدیا

ویرایش