ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه تاریخ زنان

ویکی‌پروژهٔ تاریخ زنان

ویکی‌پروژهٔ تاریخ زنان

ویکی‌پروژهٔ تاریخ زنان جایی‌است برای سازمان‌دهی و بهبود کمّی و کیفی محتواهای مرتبط با تاریخ زنان در ویکی‌پدیا.

اگر مایل به مشارکت هستید نام خود را به فهرست مشارکت‌کنندگان بیفزایید.


انجام‌دادنی‌ها

مهم‌ترین کارهایی که می‌توانید انجام دهید:


مشارکت‌کنندگان

اگر مایل به مشارکت در محدودهٔ اهداف این ویکی‌پروژه هستید نام خود را با افزودن سه مدّک (~~~) به انتهای این فهرست بیفزایید. در صورت تمایل می‌توانید الگوی {{کاربر ویکی‌پروژه تاریخ زنان}} را نیز به صفحه کاربری خود بیفزایید.وضعیت کنونی صفحه‌ها

محتواهای باکیفیت

فهرست محتواهای باکیفیت (برگزیده، خوب و متوسط) مرتبط با تاریخ زنان.

برگزیده برگزیده

خوب خوب

متوسط متوسط


رده‌ها

برای دیدن همهٔ زیررده‌ها بر روی «◄» در زیر کلیک کنید:

الگوها

این الگوها در صفحه‌های مرتبط با اهداف این ویکی‌پروژه به کار می‌روند. برای دیدن فهرست کامل الگوهای این ویکی‌پروژه اینجا را ببینید.


نظرخواهی‌هاجای‌های مرتبط

پیوندهای سودمند