ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه خط‌ها

ویکی‌پروژهٔ خط‌ها

ویکی‌پروژهٔ خط‌ها

ویکی‌پروژهٔ خط‌ها جایی‌است برای سازمان‌دهی و بهبود کمّی و کیفی محتواهای مرتبط با خط‌ها در ویکی‌پدیا.

تمام خط ها ، خوشنویسی ها ، الفبای زبان ها و هر نقشی که بر روی کاغذ صدا دارد! محتوای ماست.

همچنین نویسندگان درباره خط ، طراحان ، نقاشان خط و خوشنویسان زیرمجموعه این پروژه اند.

بلاغت نگه داشتندی و خطکسی کو بدی چیره بر یک نقط

فردوسی


اگر مایل به مشارکت هستید نام خود را به فهرست مشارکت‌کنندگان بیفزایید.


انجام‌دادنی‌ها

مهم‌ترین کارهایی که می‌توانید انجام دهید: با افزودن الگوی {{ویکی‌پروژه خط‌ها}} به صفحهٔ بحث صفحه‌های مختلف آن‌ها را درجه‌بندی کنید.


مشارکت‌کنندگان

اگر مایل به مشارکت در محدودهٔ اهداف این ویکی‌پروژه هستید نام خود را با افزودن سه مدّک (~~~) به انتهای این فهرست بیفزایید.

در صورت تمایل می‌توانید الگوی {{کاربر ویکی‌پروژه خط‌ها}}

می‌توانید نام خود را با قراردادن سه مدّک (~~~) به این فهرست بیفزایید.


  1. سپیدنورآمار ریاست ویکی‌پروژه

وضعیت کنونی صفحه‌ها

محتواهای باکیفیت

فهرست محتواهای باکیفیت (برگزیده، خوب و متوسط) مرتبط با خط‌ها.

اگر الگویی نیاز دارید که موجود نیست، در قهوه‌خانهٔ فنی درخواست دهید.

برگزیده برگزیده

خوب خوب

متوسط متوسط


رده‌ها

برای دیدن همهٔ زیررده‌ها بر روی «◄» در زیر کلیک کنید:
ردهٔ خط‌ها یافت نشد

الگوها

این الگوها در صفحه‌های مرتبط با اهداف این ویکی‌پروژه به کار می‌روند. برای دیدن فهرست کامل الگوهای این ویکی‌پروژه اینجا را ببینید.

برای خوشنویسان ، طراحان گرافیک و نقاشان خط

نظرخواهی‌هاجای‌های مرتبط

پیوندهای سودمند