۱۳۵۹ (خورشیدی)

سال ۱۳۵۹ در گاه‌شمار هجری خورشیدی


سال ۱۳۵۹ هجری خورشیدی، سالی عادی است.

سده‌ها: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه‌ها: ۱۳۲۰ ۱۳۳۰ ۱۳۴۰ ۱۳۵۰ ۱۳۶۰ ۱۳۷۰ ۱۳۸۰
سال‌ها: ۱۳۵۶ ۱۳۵۷ ۱۳۵۸ ۱۳۵۹ ۱۳۶۰ ۱۳۶۱ ۱۳۶۲

رویدادهاویرایش

زادروزهاویرایش

مرگ‌هاویرایش

بهارویرایش

تابستانویرایش

پاییزویرایش

زمستانویرایش

مناسبت‌هاویرایش

پانویسویرایش

پیوند به بیرونویرایش