وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با نام سابق وزیر پست و تلگراف و تلفن وزیر وزارت‌خانهٔ ارتباطات و فناوری اطلاعات و یکی از اعضای هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
متصدی کنونی
عیسی زارع‌پور

از ۳ شهریور ۱۴۰۰
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
عضوی ازهیئت دولت جمهوری اسلامی ایران
اقامت‌گاهخیابان شریعتی
جایگاهتهران، ایران
نامزدکنندهرئیس‌جمهور
گمارندهرئیس‌جمهور
بنیادگذاری۱۳۰۸
وبگاه

در سال ۱۲۸۸، «وزارت تلگراف» و «وزارت پست» ادغام شد و «وزارت پست و تلگراف» تأسیس شد. سپس در سال ۱۳۰۸ با پیوستن شرکت تلفن به آن، «وزارت پست و تلگراف و تلفن» تشکیل شد.[۱] در نهایت سال ۱۳۸۲، نام این وزارت‌خانه به «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» تغییر یافت.[۲]

فهرست

ویرایش

پهلوی

ویرایش
وضعیت
سازمان‌های سیاسی
ر. نام نگاره آغاز تصدی پایان تصدی دولت م.
۱ قاسم‌خان صور اسرافیل
(۱۳۲۷–۱۲۶۰)
  ۱۳۰۸ فروردین
۱۳۱۱
هدایت ۲
هدایت ۳
۲ فرج‌الله بهرامی
(۱۳۳۰–۱۲۶۰)
  ۲۳ فروردین
۱۳۱۱
۲۱ شهریور
۱۳۱۲
[۳]
هدایت ۴ [۴]
۳ محمدعلی دولتشاهی
(۱۳۱۳–۱۲۶۳)
  ۲۶ شهریور
۱۳۱۲
۲۷ تیر
۱۳۱۳
فروغی ۲ [۵]
؟ نظام‌الدین حکمت
(۱۳۱۵–۱۲۶۲)
  ۱۰ مهر
۱۳۱۳
بهمن
۱۳۱۵
[۶]
فروغی ۳ [۷]
جم ۱ [۸]
محمد حکیمی
سرپرست
 

جم ۲
؟ محمدابراهیم علم   اسفند
۱۳۱۷
مهر
۱۳۲۰
[۹]
متین‌دفتری [۱۰]
ع. منصور ۱ [۱۱]
فروغی ۴ [۱۲]
؟ حمید سیاح   مهر
۱۳۲۰
اسفند
۱۳۲۰
فروغی ۵
فروغی ۶ [۱۳]
؟ حسنعلی کمال هدایت   ۱۱ اسفند
۱۳۲۰
۱۱ اسفند
۱۳۲۰
فروغی [۱۴]
؟ فضل‌الله بهرامی
(۱۳۴۵–۱۲۷۳)
  اسفند
۱۳۲۰
مرداد
۱۳۲۱
سهیلی ۱ [۱۵]
؟ حمید سیاح   مرداد
۱۳۲۱
دی
۱۳۲۱
قوام ۴ [۱۶]
؟ محسن رئیس
(۱۳۵۴–۱۲۷۵)
  بهمن
۱۳۲۱
بهمن
۱۳۲۱
؟ نصرالله انتظام   اسفند
۱۳۲۱
اسفند
۱۳۲۲
سهیلی ۲ [۱۷]
؟ ابوالقاسم فروهر

 

فروردین
۱۳۲۳
فروردین
۱۳۲۳
ساعد ۱ [۱۸]
ن/م
؟ یوسف مشار
(۱۳۶۵–۱۲۶۷)
  شهریور
۱۳۲۳
آبان
۱۳۲۳
ساعد ۳ [۱۹]
؟ نادر آراسته
(۱۳۵۳–۱۲۶۶)
  آذر
۱۳۲۳
اردیبهشت
۱۳۲۴
بیات [۲۰]
ن/م
؟ محمود نریمان
(۱۳۴۰–۱۲۷۲)
  آبان
۱۳۲۴
دی
۱۳۲۴
حکیمی ۲
؟ سهام‌الدین غفاری
(۱۳۳۰–۱۲۶۵)
  بهمن
۱۳۲۴
۲۴ مهر
۱۳۲۵
قوام ۵
؟ منوچهر اقبال
(۱۳۵۶–۱۲۸۸)
  ۱۰ مرداد
۱۳۲۵
۲۵ مهر
۱۳۲۵
قوام ۶ [۲۱]
؟ عزیزالله اعزاز نیک‌پی   ۲۷ مهر
۱۳۲۵
دی
۱۳۲۵
قوام [۲۲]
؟ سید علی نصر
(۱۳۴۰–۱۲۷۴)
  دی
۱۳۲۵
شهریور
۱۳۲۶
قوام
؟ جواد بوشهری   ۱۹ شهریور
۱۳۲۶
۱۲ آذر
۱۳۲۶
قوام ۹ [۲۳]
؟ محمدعلی وارسته
(۱۳۶۷–۱۲۷۳)
  دی
۱۳۲۶
خرداد
۱۳۲۷
حکیمی ۳ [۲۴]
؟ نادر آراسته
(۱۳۵۳–۱۲۶۶)
  تیر
۱۳۲۷
اسفند
۱۳۲۷
هژیر [۲۵]
ساعد ۴ [۲۶]
ن/م
نجومی
سرپرست
 

؟ جلال‌الدین تهرانی   اسفند
۱۳۲۸
۵ تیر
۱۳۲۹
ساعد
ع. منصور ۲ [۲۷]
امیرقاسم اشراقی   تیر
۱۳۲۹
شهریور
۱۳۲۹
رزم‌آرا [۲۸]
؟ ۷ شهریور
۱۳۲۹
اسفند
۱۳۲۹
[۲۹]
؟ احمد ابراهیمی زنگنه
(۱۳۸۴–۱۲۹۰)
  فروردین
۱۳۳۰
اردیبهشت
۱۳۳۰
علاء ۱
؟ یوسف مشار
(۱۳۶۵–۱۲۶۷)
  ۱۱ اردیبهشت
۱۳۳۰
۹ آذر
۱۳۳۰
مصدق ۱ [۳۰]
؟ غلامحسین صدیقی
(۱۳۷۰–۱۲۸۴)
  ۲۰ آذر
۱۳۳۰
۱۴ تیر
۱۳۳۱
[۳۱]
؟ سیف‌الله معظمی
(۱۳۵۶–۱۲۸۷)
  ۴ مرداد
۱۳۳۱
۲۸ مرداد
۱۳۳۲
مصدق ۲ [۳۲]
؟ عباس فرزانگان
(۱۳۸۲–۱۲۹۳)

 

۱ شهریور
۱۳۳۲
۱۷ فروردین
۱۳۳۴
زاهدی ۱ [۳۳]
زاهدی ۲ [۳۴]
؟ امیرقاسم اشراقی   ۱۹ فروردین
۱۳۳۴
۷ شهریور
۱۳۳۹
علاء ۲ [۳۵]
علاء ۳ [۳۶]
اقبال [۳۷]
؟ عبدالحسین اعتبار
(۱۳۷۷–۱۲۹۰)
  ۹ شهریور
۱۳۳۹
۱۶ اردیبهشت
۱۳۴۰
شریف‌امامی ۱ [۳۸]
شریف‌امامی ۲ [۳۹]
؟ هوشنگ سمیعی
(۱۳۴۴–۱۲۸۲)
  ۱۹ اردیبهشت
۱۳۴۰
۱۷ اسفند
۱۳۴۲
امینی [۴۰]
علم ۱ [۴۱]
علم ۲ [۴۲]
علم ۳ [۴۳]
؟ فرهنگ شفیعی   ۱۷ اسفند
۱۳۴۲
آبان
۱۳۴۳
ح. منصور [۴۴]
؟ فتح‌الله ستوده   آبان
۱۳۴۳
اردیبهشت
۱۳۵۳
.
هویدا ۱ [۴۵]
هویدا ۲ [۴۶]
هویدا ۳ [۴۷]
؟ کریم معتمدی
(۱۳۹۷–۱۳۰۷)
  ۷ اردیبهشت
۱۳۵۳
۱۶ دی
۱۳۵۷
[۴۸]
هویدا ۴ [۴۹]
آموزگار [۵۰]
شریف‌امامی ۳ [۵۱]
ازهاری .
؟ لطفعلی صمیمی   ۱۶ دی
۱۳۵۷
۲۲ بهمن
۱۳۵۷
بختیار [۵۲]

جمهوری اسلامی

ویرایش
وضعیت
سازمان‌های سیاسی
ر. نام نگاره آغاز تصدی پایان تصدی دولت رئیس دولت م.
وزیر پست و تلگراف و تلفن
۱ محمدحسن اسلامی
(۱۳۹۷–۱۳۱۲)
  ۳ اسفند
۱۳۵۷
۱۳ آبان
۱۳۵۸
موقت بازرگان [۵۳][۵۴]
۲ محمود قندی
(۱۳۶۰–۱۳۲۳)
  ۷ آذر
۱۳۵۸
۷ تیر
۱۳۶۰
موقت
شورای انقلاب
بهشتی [۵۵]
بنی‌صدر
نخست رجایی
غلامحسین دلجو
(زادهٔ ۱۳۲۳)
کفیل
  ۸ تیر
۱۳۶۰
۲۶ مرداد
۱۳۶۰
۳ سید مرتضی نبوی
(زادهٔ ۱۳۲۶)
  ۲۶ مرداد
۱۳۶۰
۶ آبان
۱۳۶۴
دوم باهنر
موقت مهدوی کنی
سوم موسوی
۴ سید محمد غرضی
(زادهٔ ۱۳۲۰)
  ۶ آبان
۱۳۶۴
۲۹ مرداد
۱۳۷۶
چهارم [۵۶]
پنجم هاشمی [۵۷]
ششم
۵ محمدرضا عارف
(زادهٔ ۱۳۳۰)
  ۲۹ مرداد
۱۳۷۶
۲۸ خرداد
۱۳۷۹
هفتم خاتمی [۵۸][۵۹]
نصرالله جهانگرد
(زادهٔ ۱۳۳۶)
سرپرست
  ۲۸ خرداد
۱۳۷۹
۱۲ مهر
۱۳۷۹
[۵۹][۶۰]
سید عبدالله میرطاهری
(زادهٔ ۱۳۲۸)
سرپرست
  ۱۶ مهر
۱۳۷۹
۲۵ دی
۱۳۷۹
[۶۱]
۶ سید احمد معتمدی
(زادهٔ ۱۳۳۲)
  ۲۵ دی
۱۳۷۹
۱ دی
۱۳۸۲
[۶۲]
هشتم [۶۳]
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات[۶۴]
(۶) سید احمد معتمدی
(زادهٔ ۱۳۳۲)
  ۱ دی
۱۳۸۲
۲ شهریور
۱۳۸۴
هشتم خاتمی [۶۵]
۷ محمد سلیمانی
(زادهٔ ۱۳۳۳)
  ۲ شهریور
۱۳۸۴
۱۲ شهریور
۱۳۸۸
نهم احمدی‌نژاد [۶۶]
۸ رضا تقی‌پور
(زادهٔ ۱۳۳۶)

 

۱۲ شهریور
۱۳۸۸
۱۱ آذر
۱۳۹۱
دهم [۶۷]
علی نیکزاد
(زادهٔ ۱۳۴۴)
سرپرست
  ۱۱ آذر
۱۳۹۱
۱۴ بهمن
۱۳۹۱
[۶۸]
محمدحسن نامی
(زادهٔ ۱۳۳۲)
  ۱۴ بهمن
۱۳۹۱
۸ اسفند
۱۳۹۱
[۶۹]
۹ ۸ اسفند
۱۳۹۱
۲۴ مرداد
۱۳۹۲
[۷۰]
۱۰ محمود واعظی
(زادهٔ ۱۳۳۱)
  ۲۴ مرداد
۱۳۹۲
۲۹ مرداد
۱۳۹۶
یازدهم روحانی [۷۱]
۱۱ محمدجواد آذری جهرمی
(زادهٔ ۱۳۶۰)
  ۲۹ مرداد
۱۳۹۶
۳ شهریور
۱۴۰۰
دوازدهم [۷۲]
۱۲ عیسی زارع‌پور
(زادهٔ ۱۳۵۹)
  ۳ شهریور
۱۴۰۰
متصدی سیزدهم رئیسی [۷۳]

پانویس

ویرایش
 1. مهوش، بهنام (۱۳۶۸). فهرست مستند اسامی موسسات و سازمان‌های دولتی ایران (PDF) (ویراست ۲). مرکز اسناد و مدارک علمی ایران‏‫. ص. ۴۵. بایگانی‌شده (PDF) از روی نسخه اصلی در ۲۵ آوریل ۲۰۱۸.
 2. «قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. ۱۹ آذر ۱۳۸۲. بایگانی‌شده از اصلی در ۸ ژوئیه ۲۰۲۲. دریافت‌شده در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۲.
 3. «مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی دوره ۸ جلسه ۸۰». کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. ۲۳ فروردین ۱۳۱۱. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۲ اوت ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۷ اوت ۲۰۲۲.
 4. شجیعی، نخبگان سیاسی ایران، ۱۷۰.
 5. شجیعی، نخبگان سیاسی ایران، ۱۷۱.
 6. «مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی دوره ۹ جلسه ۱۰۳». کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. ۱۰ مهر ۱۳۱۳.[پیوند مرده]
 7. «تصمیم مجلس شورای ملی دائر به ابراز اعتماد نسبت به کابینه آقای فروغی». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. ۲۷ خرداد ۱۳۱۴. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۲. دریافت‌شده در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۲.
 8. «تصمیم مجلس شورای ملی دائر به ابراز رأی اعتماد نسبت به کابینه آقای جم». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. ۱۳ آذر ۱۳۱۴. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۲. دریافت‌شده در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۲.
 9. «تصمیم مجلس شورای ملی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای جم». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. ۱ مهر ۱۳۱۶. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۲. دریافت‌شده در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۲.
 10. «تصمیم مجلس شورای ملی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای دکتر متین‌دفتری». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. ۲۰ آبان ۱۳۱۸.[پیوند مرده]
 11. «تصمیم مجلس شورای ملی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای علی منصور نخست‌وزیر». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. ۹ تیر ۱۳۱۹. بایگانی‌شده از اصلی در ۶ نوامبر ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۲.
 12. «تصمیم قانون دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای فروغی». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. ۶ شهریور ۱۳۲۰. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۲. دریافت‌شده در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۲.
 13. «تصمیم قانونی دائر به تصویب برنامه کابینه آقای محمدعلی فروغی نخست‌وزیر». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. ۲۳ آذر ۱۳۲۰. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۲. دریافت‌شده در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۲.
 14. «تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای نخست‌وزیر محمدعلی فروغی». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. ۱۱ اسفند ۱۳۲۰. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۲. دریافت‌شده در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۲.
 15. «تصمیم قانونی دائر به تصویب برنامه کابینه آقای سهیلی نخست‌وزیر». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. ۲۱ اسفند ۱۳۲۰. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۲. دریافت‌شده در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۲.
 16. «تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای احمد قوام نخست‌وزیر». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. ۲۲ مرداد ۱۳۲۱. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۲. دریافت‌شده در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۲.
 17. «تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای سهیلی نخست‌وزیر». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. ۲ اسفند ۱۳۲۱. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۲. دریافت‌شده در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۲.
 18. «تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای محمد ساعد نخست‌وزیر». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. ۲۷ فروردین ۱۳۲۳. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۲. دریافت‌شده در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۲.
 19. «تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای محمد ساعد نخست‌وزیر». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. ۲۶ شهریور ۱۳۲۳. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۲. دریافت‌شده در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۲.
 20. «تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای مرتضی بیات نخست‌وزیر». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. ۱۳ آذر ۱۳۲۳. بایگانی‌شده از اصلی در ۹ ژوئیه ۲۰۲۲. دریافت‌شده در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۲.
 21. «معرفی کابینه جدید». اطلاعات (۶۱۲۰): ۱. ۱۲ مرداد ۱۳۲۵ – به واسطهٔ ویکی‌انبار.
 22. «استعفای هیئت دولت؛ تشکیل دولت جدید». اطلاعات (۶۱۸۲): ۱. ۲۷ مهر ۱۳۲۵ – به واسطهٔ ویکی‌انبار.
 23. «تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای احمد قوام نخست‌وزیر». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. ۱۲ مهر ۱۳۲۶. بایگانی‌شده از اصلی در ۹ ژوئیه ۲۰۲۲. دریافت‌شده در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۲.
 24. «تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست‌وزیر». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. ۱۶ دی ۱۳۲۶. بایگانی‌شده از اصلی در ۹ ژوئیه ۲۰۲۲. دریافت‌شده در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۲.
 25. «تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای عبدالحسین هژیر نخست‌وزیر». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. ۸ تیر ۱۳۲۷. بایگانی‌شده از اصلی در ۹ ژوئیه ۲۰۲۲. دریافت‌شده در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۲.
 26. «تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب آقای ساعد نخست‌وزیر». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. ۱۷ آذر ۱۳۲۷. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۲. دریافت‌شده در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۲.
 27. «تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت آقای علی منصور نخست‌وزیر». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. ۲۴ فروردین ۱۳۲۹. بایگانی‌شده از اصلی در ۹ ژوئیه ۲۰۲۲. دریافت‌شده در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۲.
 28. «تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب آقای علی رزم‌آرا». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. ۱۳ تیر ۱۳۲۹. بایگانی‌شده از اصلی در ۹ ژوئیه ۲۰۲۲. دریافت‌شده در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۲.
 29. «معرفی وزیران جدید بحضور ملوکانه». کوشش (۷۲۸۸): ۴. ۸ شهریور ۱۳۲۹ – به واسطهٔ سامانه نشریات ایران.
 30. «دولت جدید و برنامه». اطلاعات (۷۵۰۹): ۱. ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ – به واسطهٔ سامانه نشریات ایران.
 31. «وزیران جدید حضور ملوکانه معرفی شدند». اطلاعات (۷۶۸۹): ۸. ۲۱ آذر ۱۳۳۰ – به واسطهٔ سامانه نشریات ایران.
 32. «معرفی وزیران اقتصاد ملی، فرهنگ، پست و تلگراف و معاون وزارت جنگ بحضور ملوکانه». کیهان (۲۷۶۵): ۷. ۵ مرداد ۱۳۳۱ – به واسطهٔ سامانه نشریات ایران.
 33. «اعضای هیئت دولت». اطلاعات (۸۱۷۰): ۱. ۱ شهریور ۱۳۳۲ – به واسطهٔ ویکی‌انبار.
 34. «اعضای دولت جدید». اطلاعات (۸۳۶۳): ۱۰. ۲ اردیبهشت ۱۳۳۳ – به واسطهٔ ویکی‌انبار.
 35. «دولت جدید صبح دیروز بحضور شاهنشاه معرفی شد». اطلاعات (۸۶۴۷): ۱۲. ۲۰ فروردین ۱۳۳۴ – به واسطهٔ ویکی‌انبار.
 36. شجیعی، نخبگان سیاسی ایران، ۲۹۵.
 37. شجیعی، نخبگان سیاسی ایران، ۲۹۶.
 38. «هیئت وزیران جدید». اطلاعات (۱۰۲۹۶): ۱. ۱۰ شهریور ۱۳۳۹ – به واسطهٔ ویکی‌انبار.
 39. «هیئت دولت جدید». اطلاعات (۱۰۴۵۵): ۲۵. ۲۱ اسفند ۱۳۳۹ – به واسطهٔ ویکی‌انبار.
 40. «هیئت وزیران جدید». اطلاعات (۱۰۴۹۹): ۲۴. ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۰ – به واسطهٔ ویکی‌انبار.
 41. «اعضای کابینه جدید». اطلاعات (۱۰۸۵۳): ۱. ۳۰ تیر ۱۳۴۱ – به واسطهٔ ویکی‌انبار.
 42. «کابینه تازه امروز بشاهنشاه معرفی شد». اطلاعات (۱۱۰۲۷): ۱. ۳۰ بهمن ۱۳۴۱ – به واسطهٔ ویکی‌انبار.
 43. «هیئت دولت جدید». اطلاعات (۱۱۲۲۴): ۱۳. ۳۰ مهر ۱۳۴۲ – به واسطهٔ ویکی‌انبار.
 44. «اعضای کابینه منصور». اطلاعات (۱۱۳۳۶): ۱۵. ۱۸ اسفند ۱۳۴۲ – به واسطهٔ ویکی‌انبار.
 45. «کابینه جدید امروز معرفی شد». اطلاعات (۱۱۵۹۷): ۱. ۷ بهمن ۱۳۴۳ – به واسطهٔ ویکی‌انبار.
 46. «کابینه جدید هویدا». اطلاعات (۱۲۴۱۳): ۱. ۲۶ مهر ۱۳۴۶ – به واسطهٔ ویکی‌انبار.
 47. «کابینه جدید هویدا». اطلاعات (۱۳۵۹۶): ۱. ۲۲ شهریور ۱۳۵۰ – به واسطهٔ ویکی‌انبار.
 48. «اعضای کابینه هویدا بعد از ترمیم دیروز». اطلاعات (۱۴۳۹۰): ۴. ۸ اردیبهشت ۱۳۵۳ – به واسطهٔ ویکی‌انبار.
 49. «کابینه هویدا معرفی شد». اطلاعات (۱۴۸۱۶): ۴. ۳۱ شهریور ۱۳۵۴ – به واسطهٔ ویکی‌انبار.
 50. «اسامی اعضای دولت جدید». اطلاعات (۱۵۳۸۱): ۱. ۱۶ مرداد ۱۳۵۶ – به واسطهٔ ویکی‌انبار.
 51. «نام و سمت اعضای کابینه جدید». اطلاعات (۱۵۶۹۷): ۴. ۶ شهریور ۱۳۵۷ – به واسطهٔ ویکی‌انبار.
 52. «اعضای کابینه بختیار». اطلاعات (۱۵۷۵۳): ۲. ۱۶ دی ۱۳۵۷ – به واسطهٔ ویکی‌انبار.
 53. «کابینه بازرگان تکمیل شد». اطلاعات (۱۵۷۹۱): ۲. ۳ اسفند ۱۳۵۷ – به واسطهٔ ویکی‌انبار.
 54. «یک وزیر دیگر کابینه استعفا کرد». اطلاعات (۱۵۹۹۴): ۱. ۱۴ آبان ۱۳۵۸ – به واسطهٔ ویکی‌انبار.
 55. «وزیر جدید پست و تلگراف و تلفن تعیین شد». اطلاعات (۱۶۰۱۴): ۳. ۷ آذر ۱۳۵۸ – به واسطهٔ ویکی‌انبار.
 56. «مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۲ جلسه ۱۸۶» (PDF). کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. ۶ آبان ۱۳۶۴. بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۱۷ مارس ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۰ تیر ۱۳۹۷.
 57. «مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۳ جلسه ۱۳۸» (PDF). کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. ۷ شهریور ۱۳۶۸. بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۲ ژوئیه ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۰ تیر ۱۳۹۷.
 58. «تبلور حماسه دوم خرداد، در رأی اعتماد قاطع مجلس به دولت خاتمی». همشهری. سال پنجم (۱۳۳۵). ۳۰ مرداد ۱۳۷۶.
 59. ۵۹٫۰ ۵۹٫۱ «دکتر عارف رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شد». همشهری. سال هشتم (۲۱۴۴). ۲۹ خرداد ۱۳۷۹.
 60. «نمایندگان مجلس: رأی عدم اعتماد به جهانگرد، نشانه استقلال مجلس و رفتار فراجناحی جبهه دوم خرداد است». همشهری. سال هشتم (۲۲۳۵). ۱۳ مهر ۱۳۷۹.
 61. «میرطاهری سرپرست وزارت پست و تلگراف و تلفن شد». همشهری. سال هشتم (۲۲۳۸). ۱۷ مهر ۱۳۷۹.
 62. «رأی قاطع نمایندگان مجلس به همه وزرای پیشنهادی خاتمی». همشهری. سال هشتم (۲۳۱۷). ۲۵ دی ۱۳۷۹.
 63. «نخستین جلسه هیئت وزیران جدید تشکیل شد». همشهری. سال نهم (۲۴۸۴). ۳ شهریور ۱۳۸۰.
 64. «معاون پارلمانی وزارت پست خبر داد: لایحهٔ تغییر نام و شرح وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصویب شد». ایسنا. ۱۹ آذر ۱۳۸۲.
 65. «وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در تقدیر از مجلس و شورای نگهبان: تصویب قانون وظایف وزارت ICT زمینه‌ساز پیشرفت بیشتر ارتباطات در منطقه و جهان است». ایسنا. ۱۳ دی ۱۳۸۲. براساس تصویب مجلس شورای اسلامی در ۱۹ آذرماه امسال وزارت پست و تلگراف و تلفن بعد از ۷۴ سال به «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» تغییر نام داد… این قانون از ۱۳۸۲/۱۰/۱ با ابلاغ رئیس‌جمهور به مرحله اجرا گذاشته شده‌است.
 66. «نتیجه نهایی آرای کابینه احمدی‌نژاد». ایسنا. ۲ شهریور ۱۳۸۴.
 67. «رأی اعتماد نمایندگان مجلس هشتم به ۱۸ وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور». ایسنا. ۱۲ شهریور ۱۳۸۸.
 68. «نیکزاد، سرپرست وزارت ارتباطات شد». ایرنا. ۱۱ آذر ۱۳۹۱.
 69. «سرپرست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب شد». ایرنا. ۱۴ بهمن ۱۳۹۱.
 70. «محمدحسن نامی با ۱۷۷ رای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شد». ایرنا. ۸ اسفند ۱۳۹۱.
 71. «محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شد». ایرنا. ۲۴ مرداد ۱۳۹۲.
 72. «آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شد». ایرنا. ۲۹ مرداد ۱۳۹۶.
 73. «مجلس به ۱۸ وزیر پیشنهادی رأی اعتماد داد». ایرنا. ۳ شهریور ۱۴۰۰.

منابع

ویرایش
 • شجیعی، زهرا (۱۳۷۲). نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی: مطالعه از نظر جامعه‌شناسی سیاسی. ج. ۳: هیئت وزیران ایران در عصر مشروطیت (ویراست دوم). تهران: انتشارات سخن. شابک ۹۶۴-۳۷۲-۰۸۸-۸.
پیشین:
وزیر پست
عضو هیئت دولت
اکنون–۱۲۸۸
در حال تصدی
پیشین:
وزیر تلگراف