فضای برداری

(تغییرمسیر از فضاهای برداری)
جمع برداری و ضرب نرده‌ای: بردار v (آبی) با بردار w (قرمز) جمع شده‌است (تصویر بالایی). در تصویر پایین، w در اسکالر ۲ ضرب شده و مجموع آنها عبارتست از: v + 2·w.
فضای برداری مجموعه‌ای از بردارهاست که مقیاس‌پذیرند و قابلیت جمع شدن را دارند.

در ریاضیات، فضای برداری یا فضای خطی به دسته ای از اشیاء ریاضی (به نام بردارها) گفته می‌شود که در مورد آن‌ها دو عمل جمع برداری و ضرب نرده‌ای به نحوی تعریف شده باشد که اصول موضوع چندی اجرا شود.

از معمول‌ترین فضاهای برداری در ریاضیات، و کاربردهای آن، فضاهای برداری حقیقی و فضاهای برداری مختلط هستند، که به ترتیب بر روی میدان‌هایاعداد حقیقی و اعداد مختلط تعریف می‌شوند.

تعریفویرایش

یک فضای برداری یا فضای خطی از موارد زیر تشکیل شده‌است:[۱]

 • میدان   متشکل از کمیت‌های نرده‌ای
 • مجموعه   از اشیاء با نام بردار
 • عمل جمع با این تعریف که برای هر   و   در  ،   در   با این شرایط:
  •  
  •  
  • بردار یکتای   وجود دارد به طوریکه به ازای هر   عضو  ،  
  • به ازای هر بردار   عضو  ، بردار یکتای   وجود دارد به طوریکه  
 • عمل ضرب با این تعریف برای هر بردار   در   و اسکالر   در میدان  ، با این شرایط:
  • به ازای هر   در  ،  
  •  
  •  
  •  

پوچسازویرایش

هرگاه   فضایی برداری باشد بر میدان   و   زیرمجموعه‌ای از   باشد، در این صورت پوچساز   عبارتست از تابعک‌های خطی   روی   که به ازای هر   در   داریم  . پوچساز را با   نشان می‌دهند.

در واقع داریم:

 

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

 1. هافمن، صفحهٔ ۲۸

منابعویرایش

 • Strang, Gilbert (۱۹ ژوئیه ۲۰۰۵), Linear Algebra and Its Applications (4th ed.), Brooks Cole, ISBN 978-0-03-010567-8
 • Kenneth Hoffman, Ray Kunze، «۲»، Linear Algebra (ویراست Second Edition)، Prentice-Hall, Inc.، ص. ۲۸