فهرست شهرهای استان فارس

مقاله‌ای دربارهٔ شهرهای استان فارس، ایران

شهرهای استان فارس بر پایه تاریخ تاسیس شهرداری[۱] و جمعیت در سرشماری سال‌های ۱۳۹۰[۲] و ۱۳۹۵[۳] خورشیدی (به ترتیب جمعیت سال ۱۳۹۵):

شیراز؛ پرجمعیت ترین شهر استان فارس.
مرودشت؛ دومین شهر پرجمعیت استان فارس.
جهرم؛ سومین شهر پرجمعیت استان فارس.
فسا؛ چهارمین شهر پرجمعیت استان فارس.
کازرون؛ پنجمین شهر پرجمعیت استان فارس.

فهرست

ردیف نام شهر نام شهرستان تاریخ تاسیس
شهرداری
جمعیت

(۱۳۸۵)

جمعیت (۱۳۹۰) جمعیت (۱۳۹۵) رتبه در شهرستان تغییر
۱ شیراز شیراز ۱۲۹۰ ۱٬۲۰۴٬۸۸۲ ۱٬۴۶۰٬۶۶۵ ۱٬۵۶۵٬۵۷۲ ۱ !D0026335728470 +۷٫۱۸%
۲ مرودشت مرودشت ۱۳۲۹ ۱۲۳٬۸۵۸ ۱۳۸٬۶۴۹ ۱۴۸٬۸۵۸ ۱ !D0026086758754 +۷٫۳۶%
۳ جهرم جهرم ۱۳۰۴ ۱۱۶٬۵۶۲ ۱۲۷٬۱۵۹ ۱۴۱٬۶۳۴ ۱ !D0021730152484 +۱۱٫۳۸%
۴ فسا فسا ۱۳۰۵ ۹۰٬۲۵۱ ۱۰۴٬۸۰۹ ۱۱۰٬۸۲۵ ۱ !D0028577170594 +۵٫۷۴%
۵ کازرون کازرون ۱۳۱۰ ۸۴٬۵۹۴ ۸۹٬۶۸۵ ۹۶٬۶۸۳ ۱ !D0025506791370 +۷٫۸۰%
۶ صدرا شیراز ۱۳۸۸ ۹٬۹۹۳ ۳۹٬۹۷۹ ۹۱٬۸۶۳ ۲ !B9997393438587 +۱۲۹٫۷۸%
۷ داراب داراب ۱۳۰۹ ۵۴٬۵۱۳ ۶۱٬۶۷۲ ۷۰٬۲۳۲ ۱ !D0019747298290 +۱۳٫۸۸%
۸ فیروزآباد فیروزآباد ۱۳۲۳ ۵۸٬۲۱۰ ۶۴٬۹۶۹ ۶۵٬۴۱۷ ۱ !D0049768722796 +۰٫۶۹%
۹ لار لارستان ۱۳۱۷ ۵۱٬۹۶۱ ۶۵٬۴۵۱ ۶۲٬۰۴۵ ۱ !H9970442368111 −۵٫۲۰%
۱۰ آباده آباده ۱۳۰۴ ۵۲٬۰۴۲ ۵۵٬۷۵۸ ۵۹٬۱۱۶ ۱ !D0028096753391 +۶٫۰۲%
۱۱ نورآباد ممسنی ۱۳۴۱ ۵۱٬۶۶۸ ۵۵٬۷۳۶ ۵۷٬۰۵۸ ۱ !D0037414805162 +۲٫۳۷%
۱۲ نی‌ریز نی‌ریز ۱۳۱۰ ۴۵٬۱۸۰ ۵۰٬۲۹۱ ۴۹٬۸۵۰ ۱ !H9952634634618 −۰٫۸۸%
۱۳ اقلید اقلید ۱۳۱۷ ۴۹٬۷۰۹ ۴۴٬۵۵۲ ۴۴٬۳۴۱ ۱ !H9946474458082 −۰٫۴۷%
۱۴ استهبان استهبان ۱۳۰۷ ۳۳٬۱۰۱ ۳۴٬۶۳۹ ۳۶٬۴۱۰ ۱ !D0029734358561 +۵٫۱۱%
۱۵ گراش گراش ۱۳۴۴ ۲۷٬۵۷۴ ۳۰٬۵۹۳ ۳۴٬۴۶۹ ۱ !D0020659675305 +۱۲٫۶۷%
۱۶ زرقان زرقان ۱۳۱۸ ۱۹٬۸۶۱ ۲۸٬۹۵۸ ۳۲٬۲۶۱ ۱ !D0021710153579 +۱۱٫۴۱%
۱۷ کوار کوار ۱۳۴۵ ۲۲٬۱۵۸ ۲۶٬۳۴۲ ۳۱٬۷۱۱ ۱ !D0015905229521 +۲۰٫۳۸%
۱۸ لامرد لامرد ۱۳۶۲ ۲۱٬۳۶۵ ۲۵٬۱۳۱ ۲۹٬۳۸۰ ۱ !D0017774184827 +۱۶٫۹۱%
۱۹ صفاشهر خرم‌بید ۱۳۶۱ ۲۲٬۲۵۴ ۲۶٬۰۹۱ ۲۶٬۹۳۳ ۱ !D0034335656920 +۳٫۲۳%
۲۰ قائمیه کوه‌چنار ۱۳۷۰ ۲۳٬۷۳۴ ۲۵٬۳۵۵ ۲۶٬۹۱۸ ۱ !D0027863688978 +۶٫۱۶%
۲۱ حاجی‌آباد زرین‌دشت ۱۳۶۲ ۱۸٬۳۴۶ ۲۰٬۵۰۱ ۲۱٬۶۷۵ ۱ !D0028600569440 +۵٫۷۳%
۲۲ فراشبند فراشبند ۱۳۶۱ ۱۷٬۱۴۲ ۱۸٬۴۹۲ ۲۰٬۳۲۰ ۱ !D0023141157330 +۹٫۸۹%
۲۳ قیر قیر و کارزین ۱۳۳۷ ۱۶٬۸۳۹ ۱۸٬۰۳۸ ۲۰٬۰۱۰ ۱ !D0022134323875 +۱۰٫۹۳%
۲۴ اوز اوز ۱۳۳۴ ۱۴٬۳۱۵ ۲۲٬۴۰۱ ۱۹٬۹۸۷ ۱ !H9977721795219 −۱۰٫۷۸%
۲۵ خنج خنج ۱۳۴۵ ۱۹٬۳۴۷ ۱۸٬۷۹۲ ۱۹٬۲۱۷ ۱ !D0037890973574 +۲٫۲۶%
۲۶ خرامه خرامه ۱۳۳۶ ۲۱٬۶۸۳ ۲۰٬۹۲۰ ۱۸٬۴۷۷ ۱ !H9978525211530 −۱۱٫۶۸%
۲۷ سروستان سروستان ۱۳۲۳ ۱۶٬۸۴۶ ۱۹٬۱۱۶ ۱۸٬۱۸۷ ۱ !H9969758277791 −۴٫۸۶%
۲۸ ارسنجان ارسنجان ۱۳۳۵ ۱۷٬۶۴۲ ۱۷٬۳۸۲ ۱۷٬۷۰۶ ۱ !D0039824469512 +۱٫۸۶%
۲۹ سعادت‌شهر پاسارگاد ۱۳۴۳ ۱۵٬۹۴۷ ۱۶٬۸۷۶ ۱۷٬۱۳۱ ۱ !D0041923842280 +۱٫۵۱%
۳۰ قادرآباد خرم‌بید ۱۳۶۱ ۱۴٬۰۹۵ ۱۵٬۷۹۲ ۱۴٬۹۷۳ ۲ !H9970408253221 −۵٫۱۹%
۳۱ اردکان سپیدان ۱۳۳۱ ۱۶٬۲۱۲ ۱۶٬۶۶۱ ۱۴٬۶۳۳ ۱ !H9978939794267 −۱۲٫۱۷%
۳۲ دبیران زرین‌دشت ۱۳۸۴ ۹٬۸۹۷ ۱۲٬۶۸۲ ۱۳٬۸۰۹ ۲ !D0024206244302 +۸٫۸۹%
۳۳ جنت‌شهر داراب ۱۳۷۳ ۱۰٬۸۱۷ ۱۱٬۸۵۲ ۱۳٬۵۹۸ ۲ !D0019151691722 +۱۴٫۷۳%
۳۴ گله‌دار مهر ۱۳۷۹ ۹٬۹۸۲ ۱۱٬۳۵۴ ۱۳٬۴۴۸ ۱ !D0016904939923 +۱۸٫۴۴%
۳۵ صغاد آباده ۱۳۵۶ ۱۱٬۰۶۵ ۱۱٬۱۵۶ ۱۲٬۵۸۲ ۲ !D0020571041477 +۱۲٫۷۸%
۳۶ میمند فیروزآباد ۱۳۴۴ ۸٬۶۱۵ ۹٬۰۵۸ ۱۰٬۱۲۰ ۲ !D0021434944223 +۱۱٫۷۲%
۳۷ داریان شیراز ۱۳۷۶ ۹٬۹۲۶ ۹٬۵۵۷ ۱۰٬۰۳۷ ۳ !D0029912430453 +۵٫۰۲%
۳۸ بوانات بوانات ۱۳۴۲ ۹٬۶۴۵ ۱۰٬۶۷۰ ۹٬۷۷۶ ۱ !H9975205144308 −۸٫۳۸%
۳۹ زاهدشهر فسا ۱۳۶۹ ۱۰٬۰۳۸ ۹٬۴۸۳ ۹٬۷۱۹ ۲ !D0036934241958 +۲٫۴۹%
۴۰ خشت کازرون ۱۳۷۰ ۱۰٬۳۳۲ ۹٬۱۰۸ ۹٬۵۹۹ ۲ !D0029204642993 +۵٫۳۹%
۴۱ اشکنان لامرد ۱۳۷۳ ۷٬۵۱۳ ۸٬۲۱۱ ۹٬۱۱۵ ۲ !D0022064006373 +۱۱٫۰۱%
۴۲ بنارویه لارستان ۱۳۷۲ ۹٬۳۱۸ ۱۰٬۹۷۷ ۹٬۰۷۷ ۲ !H9982460517114 −۱۷٫۳۱%
۴۳ مصیری رستم ۱۳۷۸ ۵٬۳۶۵ ۵٬۸۳۰ ۹٬۰۳۱ ۱ !D0005995537393 +۵۴٫۹۱%
۴۴ لپوئی زرقان ۱۳۷۹ ۴٬۹۷۵ ۶٬۹۲۴ ۸٬۹۸۵ ۲ !D0012118023354 +۲۹٫۷۷%
۴۵ شهرپیر زرین‌دشت ۱۳۸۲ ۷٬۱۶۱ ۸٬۱۰۰ ۸٬۹۲۷ ۳ !D0022818146456 +۱۰٫۲۱%
۴۶ کارزین قیر و کارزین ۱۳۷۹ ۷٬۹۵۳ ۸٬۴۴۶ ۸٬۸۴۱ ۲ !D0030625624705 +۴٫۶۸%
۴۷ سیدان مرودشت ۱۳۷۷ ۷٬۵۵۵ ۷٬۵۶۳ ۸٬۵۷۴ ۲ !D0020123279968 +۱۳٫۳۷%
۴۸ جویم لارستان ۱۳۶۹ ۶٬۳۹۶ ۸٬۸۱۰ ۸٬۰۱۰ ۳ !H9976009690087 −۹٫۰۸%
۴۹ مهر مهر ۱۳۷۴ ۶٬۱۸۸ ۷٬۸۲۳ ۷٬۷۸۴ ۲ !H9946987382544 −۰٫۵۰%
۵۰ بهمن آباده ۱۳۷۴ ۶٬۴۸۴ ۷٬۳۰۵ ۷٬۵۶۸ ۳ !D0033241602920 +۳٫۶۰%
۵۱ قطب‌آباد جهرم ۱۳۷۴ ۶٬۴۵۰ ۶٬۷۵۴ ۷٬۴۷۶ ۲ !D0022358650620 +۱۰٫۶۹%
۵۲ آباده طشک بختگان ۱۳۷۴ ۶٬۲۱۳ ۷٬۵۶۲ ۷٬۳۷۹ ۱ !H9962785951683 −۲٫۴۲%
۵۳ خور لارستان ۱۳۸۲ ۶٬۳۷۰ ۶٬۸۲۱ ۷٬۳۳۸ ۴ !D0025797184931 +۷٫۵۸%
۵۴ بیرم لارستان ۱۳۷۵ ۶٬۵۲۰ ۷٬۳۷۹ ۷٬۳۰۰ ۵ !H9954630544454 −۱٫۰۷%
۵۵ لطیفی لارستان ۱۳۸۷ ۵٬۷۳۹ ۶٬۶۶۹ ۷٬۳۰۰ ۶ !D0023579193400 +۹٫۴۶%
۵۶ بیضا بیضا ۱۳۷۸ ۳٬۵۹۳ ۴٬۲۳۴ ۷٬۲۵۲ ۱ !D0003385528123 +۷۱٫۲۸%
۵۷ باب‌انار خفر ۱۳۷۵ ۱٬۷۰۲ ۶٬۹۶۸ ۷٬۰۶۱ ۱ !D0043164840253 +۱٫۳۳%
۵۸ قره‌بلاغ فسا ۱۳۹۰ ۵٬۹۲۵ ۶٬۰۹۷ ۶٬۷۷۲ ۳ !D0022008394350 +۱۱٫۰۷%
۵۹ سده اقلید ۱۳۷۶ ۵٬۵۷۲ ۶٬۱۳۷ ۶٬۷۴۷ ۲ !D0023086323452 +۹٫۹۴%
۶۰ ایج استهبان ۱۳۸۲ ۶٬۲۳۳ ۵٬۸۴۹ ۶٬۲۴۶ ۲ !D0026900897047 +۶٫۷۹%
۶۱ خومه‌زار ممسنی ۱۳۸۹ ۵٬۶۶۱ ۶٬۰۹۵ ۶٬۲۲۰ ۲ !D0038869103046 +۲٫۰۵%
۶۲ کنارتخته کازرون ۱۳۸۹ ۶٬۶۹۰ ۵٬۴۷۸ ۶٬۰۸۱ ۳ !D0022065781530 +۱۱٫۰۱%
۶۳ والاشهر کازرون ۱۳۷۹ ۴٬۱۵۹ ۴٬۲۴۳ ۵٬۹۷۲ ۴ !D0008977273595 +۴۰٫۷۵%
۶۴ ششده فسا ۱۳۶۹ ۵٬۵۷۲ ۵٬۵۶۲ ۵٬۹۶۰ ۴ !D0026372610295 +۷٫۱۶%
۶۵ میان‌شهر فسا ۱۳۹۲ ۶٬۰۹۱ ۶٬۲۷۵ ۵٬۹۱۲ ۵ !H9971500740702 −۵٫۷۸%
۶۶ ایزدخواست آباده ۱۳۷۸ ۷٬۳۶۶ ۶٬۵۳۲ ۵٬۹۱۰ ۴ !H9976484716386 −۹٫۵۲%
۶۷ فاروق مرودشت ۱۳۹۸ ۵٬۲۲۷ ۴٬۹۲۶ ۵٬۸۶۰ ۳ !D0016628061404 +۱۸٫۹۶%
۶۸ امام‌شهر قیر و کارزین ۱۳۸۷ ۴٬۹۷۳ ۵٬۱۹۰ ۵٬۸۰۳ ۳ !D0021361240402 +۱۱٫۸۱%
۶۹ معزآباد جابری خرامه ۱۳۹۸ ۵٬۶۵۴ ۵٬۹۳۵ ۵٬۷۸۵ ۲ !H9963220129870 −۲٫۵۳%
۷۰ رونیز استهبان ۱۳۶۹ ۵٬۹۹۱ ۵٬۵۹۳ ۵٬۷۶۰ ۳ !D0035112772824 +۲٫۹۹%
۷۱ ارد گراش ۱۳۹۷ ۵٬۲۶۴ ۵٬۵۷۴ ۵٬۴۴۳ ۲ !H9962493291151 −۲٫۳۵%
۷۲ مبارک‌آباد قیر و کارزین ۱۳۸۷ ۴٬۲۳۰ ۴٬۲۳۵ ۴٬۷۰۷ ۴ !D0021941596215 +۱۱٫۱۵%
۷۳ وراوی مهر ۱۳۸۲ ۴٬۰۵۶ ۳٬۹۷۱ ۴٬۶۲۲ ۳ !D0018082635889 +۱۶٫۳۹%
۷۴ مشکان نی‌ریز ۱۳۸۱ ۴٬۶۳۰ ۴٬۵۸۰ ۴٬۶۱۷ ۲ !D0048185363644 +۰٫۸۱%
۷۵ طسوج کوار ۱۳۹۷ ۵٬۸۱۴ ۵٬۱۳۶ ۴٬۵۵۵ ۲ !H9978207209114 −۱۱٫۳۱%
۷۶ دهکویه لارستان ۱۳۹۸ ۳٬۵۶۰ ۵٬۲۰۱ ۴٬۵۲۳ ۷ !H9979625410941 −۱۳٫۰۴%
۷۷ زنگی‌آباد مرودشت ۱۳۹۸ ۳٬۵۸۸ ۴٬۰۶۴ ۴٬۲۷۳ ۴ !D0029675887372 +۵٫۱۴%
۷۸ عمادشهر لارستان ۱۳۸۹ ۴٬۲۵۶ ۴٬۵۰۶ ۴٬۲۳۵ ۸ !H9971889536998 −۶٫۰۱%
۷۹ خاوران خفر ۱۳۶۱ ۵٬۱۳۷ ۴٬۰۷۵ ۴٬۳۳۲ ۲ !D0027635499407 +۶٫۳۱%
۸۰ فدامی داراب ۱۳۸۷ ۴٬۰۸۷ ۴٬۰۲۸ ۴٬۰۹۷ ۳ !D0040669187492 +۱٫۷۱%
۸۱ علامرودشت لامرد ۱۳۷۶ ۳٬۵۰۲ ۴٬۰۹۵ ۴٬۰۶۸ ۳ !H9949783148697 −۰٫۶۶%
۸۲ خان زنیان شیراز ۱۳۸۷ ۱٬۷۸۳ ۳٬۳۷۰ ۴٬۰۲۷ ۴ !D0016349840048 +۱۹٫۵۰%
۸۳ کره‌ای سرچهان ۱۳۸۲ ۳٬۱۵۸ ۳٬۹۱۲ ۳٬۹۵۴ ۱ !D0045341344128 +۱٫۰۷%
۸۴ دژکرد اقلید ۱۳۸۷ ۴٬۱۹۵ ۴٬۲۲۰ ۳٬۹۲۴ ۳ !H9973427690472 −۷٫۰۱%
۸۵ هماشهر سپیدان ۱۳۸۹ ۲٬۳۸۵ ۳٬۲۳۳ ۳٬۸۵۲ ۲ !D0016530605050 +۱۹٫۱۵%
۸۶ نوجین فراشبند ۱۳۸۸ ۳٬۳۶۵ ۳٬۴۱۶ ۳٬۷۶۹ ۲ !D0022697574979 +۱۰٫۳۳%
۸۷ فال مهر ۱۳۹۷ ۳٬۳۶۸ ۳٬۶۹۱ ۳٬۷۵۷ ۴ !D0040239979610 +۱٫۷۹%
۸۸ کامفیروز مرودشت ۱۳۸۲ ۲٬۵۳۰ ۲٬۴۹۸ ۳٬۷۱۳ ۵ !D0007207463349 +۴۸٫۶۴%
۸۹ خیرآباد خرامه ۱۳۹۸ ۳٬۲۶۸ ۳٬۶۴۶ ۳۷۰۱ ۳ !D0041940527700 +۱٫۵۱%
۹۰ رستاق داراب ۱۳۹۷ ۳٬۵۱۹ ۳٬۹۸۹ ۳٬۵۹۸ ۴ !H9976774117080 −۹٫۸۰%
۹۱ مزایجان بوانات ۱۳۹۱ ۳٬۳۳۱ ۳٬۰۴۱ ۳٬۵۶۷ ۲ !D0017546404749 +۱۷٫۳۰%
۹۲ دهرم فراشبند ۱۳۸۸ ۲٬۹۵۵ ۲٬۹۹۹ ۳٬۴۶۸ ۳ !D0018554314103 +۱۵٫۶۴%
۹۳ کوهنجان سروستان ۱۳۸۹ ۲٬۹۳۰ ۳٬۷۳۹ ۳٬۲۸۱ ۲ !H9979002957091 −۱۲٫۲۵%
۹۴ خوزی مهر ۱۳۹۱ ۲٬۲۷۷ ۳٬۶۴۶ ۳٬۲۴۵ ۵ !H9977925754720 −۱۱٫۰۰%
۹۵ کوپن رستم ۱۳۹۱ ۳٬۱۵۸ ۳٬۲۲۵ ۳٬۲۳۷ ۲ !D0055937815794 +۰٫۳۷%
۹۶ اهل لامرد ۱۳۷۵ ۲٬۷۹۷ ۲٬۹۴۰ ۳٬۱۷۹ ۴ !D0025097013084 +۸٫۱۳%
۹۷ حسامی سرچهان ۱۳۸۹ ۲٬۳۵۰ ۲٬۸۲۶ ۳٬۱۳۱ ۲ !D0022263057866 +۱۰٫۷۹%
۹۸ سورمق آباده ۱۳۸۴ ۳٬۱۱۶ ۳٬۴۵۸ ۳٬۰۵۰ ۵ !H9978628215081 −۱۱٫۸۰%
۹۹ اسیر مهر ۱۳۸۹ ۲٬۱۸۱ ۲٬۱۸۰ ۳٬۰۴۲ ۶ !D0009278248851 +۳۹٫۵۴%
۱۰۰ خانمین مرودشت ۱۳۹۱ ۳٬۴۹۸ ۳٬۱۸۳ ۳٬۰۲۰ ۶ !H9970281707735 −۵٫۱۲%
۱۰۱ دوبرجی داراب ۱۳۸۸ ۲٬۵۶۶ ۲٬۶۵۱ ۲٬۹۰۷ ۵ !D0023375147618 +۹٫۶۶%
۱۰۲ قطرویه نی‌ریز ۱۳۸۸ ۲٬۷۴۷ ۲٬۷۶۴ ۲٬۸۹۵ ۳ !D0030492368616 +۴٫۷۴%
۱۰۳ نودان کوه‌چنار ۱۳۷۹ ۲٬۵۸۹ ۲٬۵۷۴ ۲٬۸۹۲ ۲ !D0020911650053 +۱۲٫۳۵%
۱۰۴ افزر قیر و کارزین ۱۳۸۴ ۲٬۲۴۳ ۲٬۳۳۸ ۲٬۶۵۷ ۵ !D0019918600392 +۱۳٫۶۴%
۱۰۵ رامجرد مرودشت ۱۳۸۸ ۲٬۲۳۹ ۲٬۲۶۰ ۲٬۵۵۰ ۷ !D0020532391692 +۱۲٫۸۳%
۱۰۶ نوبندگان فسا ۱۳۸۴ ۲٬۹۳۳ ۲٬۷۰۴ ۲٬۴۱۰ ۶ !H9977810923301 −۱۰٫۸۷%
۱۰۷ چاه‌ورز لامرد ۱۳۹۷ ۲٬۶۴۰ ۲٬۴۰۴ ۲٬۳۹۱ ۵ !H9947800600618 −۰٫۵۴%
۱۰۸ حسن آباد اقلید ۱۳۸۸ ۱٬۹۲۱ ۱٬۸۹۴ ۲٬۰۴۵ ۴ !D0025291664369 +۷٫۹۷%
۱۰۹ سلطان‌شهر خرامه ۱۳۹۱ ۲٬۰۸۲ ۲٬۴۸۵ ۱٬۹۲۸ ۴ !H9985045373013 −۲۲٫۴۱%
۱۱۰ مادرسلیمان پاسارگاد ۱۳۹۱ ۱٬۶۳۹ ۱٬۸۲۲ ۱٬۵۴۶ ۲ !H9981127107878 −۱۵٫۱۵%
۱۱۱ بابامنیر ممسنی ۱۳۹۱ ۱٬۹۱۸ ۱٬۷۶۴ ۱٬۳۷۹ ۳ !H9984779040977 −۲۱٫۸۳%
۱۱۲ دوزه جهرم ۱۳۸۹ ۷۹۶ ۸۸۷ ۱٬۳۴۸ ۳ !D0006566184928 +۵۱٫۸۶%
۱۱۳ محمله خنج ۱۳۹۸ ۵۳۷ ۵۶۰ ۶۱۲ ۲ !D0023766930651 +۹٫۲۹%

بیست شهر پرچمعیت استان در سال ۱۳۹۹

براساس میزان رشد جمعیت در فاصله دو سرشماری پیشین، بیست شهر پرجمعیت استان در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر می‌باشند:[۴][۵]

رتبه نام شهر نام شهرستان جمعیت (برآورد ۱۳۹۹)
رتبهٔ ۱۳۹۹ تغییر نسبت به ۱۳۹۵
۱   شیراز شیراز ۱٬۶۵۵٬۴۹۸
۲   مرودشت مرودشت ۱۵۷٬۶۲۳
۳   جهرم جهرم ۱۵۴٬۵۲۸
۴ (۲) صدرا شیراز ۱۲۲٬۲۲۶
۵ (۱) فسا فسا ۱۱۵٬۹۱۴
۶ (۱) کازرون کازرون ۱۰۲٬۷۱۶
۷   داراب داراب ۷۸٬۰۳۱
۸   فیروزآباد فیروزآباد ۶۵٬۷۷۸
۹ (۱) آباده آباده ۶۱٬۹۶۳
۱۰ (۱) لار لارستان ۵۹٬۴۶۴
۱۱   نورآباد ممسنی ۵۸٬۱۴۰
۱۲   نی‌ریز نی‌ریز ۴۹٬۵۰۱
۱۳   اقلید اقلید ۴۴٬۱۷۴
۱۴ (۱) گراش گراش ۳۷٬۹۵۰
۱۵ (۱) استهبان استهبان ۳۷٬۸۹۸
۱۶ (۱) کوار کوار ۳۶٬۸۸۰
۱۷ (۱) زرقان زرقان ۳۵٬۲۰۶
۱۸   لامرد لامرد ۳۳٬۳۵۵
۱۹ (۱) قائمیه کوه‌چنار ۲۸٬۲۴۵
۲۰ (۱) صفاشهر خرم‌بید ۲۷٬۶۲۹

گاهشماری شهرهای پرجمعیت استان

گاهشماری ده شهر پرجمعیت استان در سرشماری‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ و برآورد ۱۳۹۹:[۶]

ده شهر پرجمعیت استان در سرشماری‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ و برآورد ۱۳۹۹
رتبه ۱۳۳۵ ۱۳۴۵ ۱۳۵۵ ۱۳۶۵ ۱۳۷۵ ۱۳۸۵ ۱۳۹۵ ۱۳۹۹
۱ شیراز
(۱۷۰٬۶۵۹)
شیراز
(۲۶۹٬۸۶۵)
شیراز
(۴۲۵٬۸۱۳)
شیراز
(۸۴۸٬۲۸۹)
شیراز
(۱٬۰۵۳٬۰۲۵)
شیراز
(۱٬۲۲۷٬۳۳۱)
شیراز
(۱٬۵۶۵٬۵۷۲)
شیراز
(۱٬۶۵۵٬۴۹۸)
۲ کازرون
(۳۰٬۶۴۱)
کازرون
(۳۹٬۷۵۸)
کازرون
(۵۱٬۵۲۷)
جهرم
(۸۳٬۴۷۸)
جهرم
(۱۰۳٬۶۲۷)
مرودشت
(۱۲۴٬۳۵۰)
مرودشت
(۱۴۸٬۸۵۸)
مرودشت
(۱۵۷٬۶۲۳)
۳ جهرم
(۲۹٬۹۱۳)
جهرم
(۳۹٬۳۵۴)
مرودشت
(۵۰٬۴۴۶)
مرودشت
(۷۹٬۱۳۲)
مرودشت
(۱۰۳٬۵۷۹)
جهرم
(۱۱۶٬۵۶۲)
جهرم
(۱۴۱٬۶۳۴)
جهرم
(۱۵۴٬۵۲۸)
۴ استهبان
(۱۶٬۳۰۸)
مرودشت
(۳۰٬۶۴۱)
جهرم
(۵۰٬۳۳۳)
کازرون
(۷۳٬۴۴۴)
کازرون
(۸۱٬۷۱۳)
فسا
(۹۲٬۰۲۰)
فسا
(۱۱۰٬۸۲۵)
صدرا
(۱۲۲٬۲۲۶)
۵ لار
(۱۴٬۱۱۸)
لار
(۲۱٬۵۷۶)
فسا
(۳۱٬۴۸۹)
فسا
(۶۴٬۷۷۱)
فسا
(۸۱٬۷۰۶)
کازرون
(۸۴٬۵۹۴)
کازرون
(۹۶٬۶۸۳)
فسا
(۱۱۵٬۹۱۴)
۶ نی‌ریز
(۱۲٬۴۰۱)
فسا
(۱۹٬۰۵۷)
لار
(۲۵٬۶۹۸)
آباده
(۴۰٬۹۶۹)
لار
(۵۱٬۶۹۰)
فیروزآباد
(۵۹٬۳۰۶)
صدرا
(۹۱٬۸۶۳)
کازرون
(۱۰۲٬۷۱۶)
۷ اقلید
(۱۱٬۸۰۹)
استهبان
(۱۸٬۱۸۷)
آباده
(۲۳٬۳۸۹)
لار
(۳۷٬۹۲۳)
فیروزآباد
(۵۰٬۰۵۱)
داراب
(۵۶٬۰۳۲)
داراب
(۷۰٬۲۳۲)
داراب
(۷۸٬۰۳۱)
۸ فسا
(۱۱٬۷۱۱)
نی‌ریز
(۱۶٬۱۱۴)
اقلید
(۲۰٬۷۴۵)
فیروزآباد
(۳۴٬۴۳۳)
آباده
(۴۸٬۸۸۲)
آباده
(۵۵٬۱۴۳)
فیروزآباد
(۶۵٬۴۱۷)
فیروزآباد
(۶۵٬۷۷۸)
۹ داراب
(۹٬۱۰۶)
آباده
(۱۵٬۸۸۸)
استهبان
(۱۹٬۴۶۱)
داراب
(۳۳٬۷۱۸)
داراب
(۴۸٬۱۳۰)
لار
(۵۴٬۶۸۸)
لار
(۶۲٬۰۴۵)
آباده
(۶۱٬۹۶۳)
۱۰ مرودشت
(۸٬۱۸۷)
اقلید
(۱۴٬۳۳۲)
نی‌ریز
(۱۸٬۷۲۴)
اقلید
(۳۰٬۰۹۳)
نورآباد
(۴۲٬۲۴۳)
نورآباد
(۵۲٬۵۹۷)
آباده
(۵۹٬۱۱۶)
لار
(۵۹٬۴۶۴)

جستارهای وابسته

منابع

  1. «آمار درجه، جمعیت و سال تأسیس شهرهای کشور بر اساس سرشماری جمعیت سال ۹۵» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۹. دریافت‌شده در ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۹.
  2. «تعداد جمعیت و خانوار به تفکیک تقسیمات کشوری براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰». مرکز آمار ایران.
  3. «تعداد جمعیت و خانوار به تفکیک تقسیمات کشوری براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵». مرکز آمار ایران.
  4. «تعداد جمعیت و خانوار به تفکیک تقسیمات کشوری براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵». مرکز آمار ایران.
  5. «شهر پرند مقصد اول مهاجرت به شهرهای جدید». آینه صنعت.
  6. «درگاه ملی آمار». بایگانی‌شده از اصلی در ۶ سپتامبر ۲۰۱۹.