فهرست کانی‌ها

فهرست ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از فهرست مواد معدنی)

فهرست زیر به معرفی مشهورترین کانی‌ها و مواد معدنی می‌پردازد.

فهرست مواد معدنی

ا ویرایش

 
بلورهای آمیتیست، گونه‌ای کوارتز بنفش
 
بلورهای آپوفیلیت در کنار خوشه‌ای از استیلبیت
 
آرسنوپیریت
 
آوری کلسیت و کلسیت
 
آستینیت
 
آمترین، حاوی آمیتیست و کوارتز از بولیوی

واریته‌های (انواع) غیرمعتبر:

آمازونیت: واریته‌ای از میکروکلاین است.

آمیتیست: واریتهٔ بنفش کوارتز است.

آجر منیزیتی

اورالیت: گونه‌ای اکتینولیت

اولیگوکلاز: مخلوطی از آلبیت و آنورتیت است.

ب ویرایش

پ ویرایش

واریته‌های (انواع) غیرمعتبر:

پرلایت: نوعی شیشهٔ آتشفشانی

ت ویرایش

ج ویرایش

چ ویرایش

د ویرایش

ر ویرایش

ز ویرایش

ژ ویرایش

س ویرایش

واریته‌های (انواع) غیرمعتبر:

سنگ یمانی

سنگ خون: نوعی سنگ یمانی

سنگ باباغوری: نوعی سنگ یمانی

سنگ دلربا: نوعی کوارتز

سنگ آهنربا: مترادف مگنتیت

سنگ خورشید: نوعی اولیگوکلاز یا ارتوکلاز

ش ویرایش

ط ویرایش

ع ویرایش

ف ویرایش

ق ویرایش

ک ویرایش

گ ویرایش

ل ویرایش

م ویرایش

ن ویرایش

ه ویرایش

و ویرایش

ی ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش