روتنیم

از عنصرهای جدول تناوبی عنصرها

روتنیوم عنصر ۴۴ با معادل انگلیسی Ruthenium نماد: Ru

تکنسیمروتنیمرودیم
Fe

Ru

Os
ظاهر
silvery white metallic
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد روتنیم، Ru،‏ 44
تلفظ به انگلیسی ‎/rˈθniəm/‎
roo-THEE-nee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه فلزات واسطه
گروه، دوره، بلوک ۸، ۵، d
جرم اتمی استاندارد 101.07 گرم بر مول
آرایش الکترونی [Kr] 4d7 5s1
الکترون به لایه 2, 8, 18, 15, 1
ویژگی‌های فیزیکی
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) 12.45 g·cm−۳
چگالی مایع در نقطه ذوب 10.65 g·cm−۳
نقطه ذوب 2607 K،‎ 2334 °C،‎ 4233 °F
نقطه جوش 4423 K،‎ 4150 °C،‎ 7502 °F
گرمای هم‌جوشی 38.59 کیلوژول بر مول
گرمای تبخیر 591.6 کیلوژول بر مول
ظرفیت گرمایی 24.06 کیلوژول بر مول
فشار بخار
فشار (پاسکال) ۱ ۱۰ ۱۰۰ ۱k ۱۰k ۱۰۰k
دما (کلوین) 2588 2811 3087 3424 3845 4388
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1,[۱], -2
(mildly اسیدic oxide)
الکترونگاتیوی 2.3 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونش نخستین: 710.2 کیلوژول بر مول
دومین: 1620 کیلوژول بر مول
سومین: 2747 کیلوژول بر مول
شعاع اتمی 134 pm
شعاع کووالانسی 146±7 pm
متفرقه
مغناطیس پارامغناطیس[۲]
مقاومت ویژه الکتریکی (0 °C) 71 nΩ·m
رسانایی گرمایی (300 K) 117 W·m−1·K−1
انبساط گرمایی (25 °C) 6.4 µm·m−1·K−1
سرعت صوت (سیم نازک) (20 °C) 5970 m/s
مدول یانگ 447 GPa
مدول برشی 173 GPa
مدول حجمی 220 GPa
نسبت پواسون 0.30
سختی موس 6.5
سختی برینل 2160 MPa
عدد کاس 7440-18-8
تاریخچه
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های روتنیم
ایزوتوپ NA نیمه‌عمر DM DE (MeV) DP
96Ru 5.52% 96Ru ایزوتوپ پایدار است که 52 نوترون دارد
97Ru syn 2.9 d ε - 97Tc
γ 0.215, 0.324 -
98Ru 1.88% 98Ru ایزوتوپ پایدار است که 54 نوترون دارد
99Ru 12.7% 99Ru ایزوتوپ پایدار است که 55 نوترون دارد
100Ru 12.6% 100Ru ایزوتوپ پایدار است که 56 نوترون دارد
101Ru 17.0% 101Ru ایزوتوپ پایدار است که 57 نوترون دارد
102Ru 31.6% 102Ru ایزوتوپ پایدار است که 58 نوترون دارد
103Ru syn 39.26 d β 0.226 103Rh
γ 0.497 -
104Ru 18.7% 104Ru ایزوتوپ پایدار است که 60 نوترون دارد
106Ru syn 373.59 d β 3.54 106Rh
روتنیوم

خواصویرایش

رتنیووم عنصری است فلزی با عدد اتمی ۴۴٬درگروه VIII و دوره پنجم جدول تناوبی جای دارد. جرم اتمی ۱۰۱٫۰۷ ٬ظرفیتها ۳٬۴٬۵٬۶٬۸ است دارای هفت ایزتوپ پایدار است.

مشخصاتویرایش

جامد سفید نقره‌ای از گروه پلاتین. جرم حجمی ۱۲٫۴۱ ٬نقطه ذوب ۲۳۱۰٬نقطه جوش ۳۰۰۰، سختی برینل ۲۲۰. با اسیدها واکنش نمی‌دهد٬اما اکسیدکننده‌ها بر آن موثرند

طرز تهیهویرایش

به همراه پلاتین یافت می‌شود و با آن باسازی می‌شود

کاربردویرایش

به عنوان کاتالیزگر سخت‌کننده برای پلاتین و پالادیوم در جواهر‌سازی و (در ساخت ابزاری با نوک یه لبهٔ تیز) ٬کاتالیزور، عامل تثبیت نیتروژن، در تهیه پاره‌ای از آلیاژ‌های ویژه ضد خوردگی، در ساخت وسیله‌های پزشکی، سلول‌های خورشیدی، آبکاری برقی، به عنوان جزء اصلی آلیاژهای اتصال برقی، در تولید کلر به روش برقکافت و …

منابعویرایش

  1. "روتنیم: ruthenium(I) fluoride compound data". OpenMOPAC.net. Retrieved 2007-12-10.
  2. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.
  • آقاپور مقدم، سید رضا، فرهنگ عناصر.
  • کتاب فرهنگ جامع شیی نوشته دکتر محمدرضا ملاردی و سید رضا آقا پورمقدم ، انتشارات مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان ص۸۱۱