فهرست کانی‌ها

فهرست زیر به معرفی مشهورترین کانی‌ها و مواد معدنی می‌پردازد.

فهرست مواد معدنی

ا

 
بلورهای آمیتیست، گونه‌ای کوارتز بنفش
 
بلورهای آپوفیلیت در کنار خوشه‌ای از استیلبیت

واریته‌های (انواع) غیرمعتبر:

آمازونیت: واریته‌ای از میکروکلاین است.

آمیتیست: واریتهٔ بنفش کوارتز است.

آجر منیزیتی

اورالیت: گونه‌ای اکتینولیت

اولیگوکلاز: مخلوطی از آلبیت و آنورتیت است.

ب

پ

واریته‌های (انواع) غیرمعتبر:

پرلایت: نوعی شیشهٔ آتشفشانی

ت

ج

چ

د

ر

ز

ژ

س

واریته‌های (انواع) غیرمعتبر:

سنگ یمانی

سنگ خون: نوعی سنگ یمانی

سنگ باباغوری: نوعی سنگ یمانی

سنگ دلربا: نوعی کوارتز

سنگ آهنربا: مترادف مگنتیت

سنگ خورشید: نوعی اولیگوکلاز یا ارتوکلاز

ش

ط

ع

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

ه

و

ی

جستارهای وابسته

پیوند به بیرون