فهرست کشورها بر پایه شاخص توسعه انسانی

فهرست

در این مقاله فهرستی از کشورها برپایه شاخص توسعه انسانی به صورت تفکیکی فهرست شده‌اند. این فهرست، برآوردی منتشرشده از جانب برنامه عمران ملل متحد است که شاخص توسعهٔ انسانی را در کشورهای مختلف و در سال ۲۰۱۸ نمایش می‌دهد. فهرست زیر بر اساس گزارشی است که در ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۸ از داده‌هایی که در ۲۰۱۷ گردآوری شده، تهیه شده‌است.[۱]

نقشهٔ جهان که کشورها را بر پایهٔ شاخص توسعهٔ انسانی دسته‌بندی کرده‌است. (بر اساس داده‌های ۲۰۱۷ که در ۲۰۱۸ منتشر شده)[۱]
  ۰٫۸۰۰–۱٫۰۰۰ (بسیار بالا)
  ۰٫۷۰۰–۰٫۷۹۹ (بالا)
  ۰٫۵۵۵–۰٫۶۹۹ (متوسط)
  ۰٫۳۵۰–۰٫۵۵۴ (پایین)
  نامعلوم

شاخص توسعهٔ انسانی، معیاری نسبی برای سنجش امید به زندگی، سواد، چگونگی و سطح آموزش و به شکل کلی، میزان استانداردهای زندگی در جوامع بشری است. شاخص توسعه انسانی با استفاده از سنجش میزان رفاه به‌ویژه رفاه در میان کودکان و افراد با سنین پایین برآورد می‌گردد. از این آمارها می‌توان برای سنجش توسعه‌یافتگی کشورها، تأثیر سیاست‌های اقتصادی بر استانداردهای زندگی استفاده کرد. این برآورد برای نخستین بار توسط یک اقتصاددان پاکستانی به نام محبوب الحق و اقتصاددانی هندی به نام آمارتیا سن ابداع شد.[۲]

دسته شمار کشورها 2000peccells
بسیار بالا ۶۱
بالا ۵۴
متوسط ۴۰
پایین ۴۰

فهرست کامل کشورهاویرایش

  •   = افزایش
  •   = ثابت
  •   = کاهش

شاخص توسعه انسانی بسیار بالاویرایش

شاخص توسعه انسانی بالاویرایش

شاخص توسعه انسانی متوسطویرایش

شاخص توسعه انسانی پایینویرایش

فهرست کشورها بر پایهٔ قاره‌هاویرایش

آفریقاویرایش

آسیاویرایش


خطای یادکرد: خطای یادکرد: برچسب <ref> برای گروهی به نام «persian-alpha» وجود دارد، اما برچسب <references group="persian-alpha"/> متناظر پیدا نشد. ().