فهرست کشورها بر پایه شاخص توسعه انسانی

فهرست

در این مقاله فهرستی از کشورها برپایه شاخص توسعه انسانی به صورت تفکیکی فهرست شده‌اند. این فهرست، برآوردی منتشرشده از جانب برنامه عمران ملل متحد است که شاخص توسعهٔ انسانی را در کشورهای مختلف و در سال ۲۰۱۸ نمایش می‌دهد. فهرست زیر بر اساس گزارشی است که در ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۸ از داده‌هایی که در ۲۰۱۷ گردآوری شده، تهیه شده‌است.[۱]

نقشهٔ جهان که بر پایهٔ اندازهٔ شاخص توسعهٔ انسانی رنگ‌بندی شده‌است. (بر پایهٔ داده‌های که در ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۸ برای ۲۰۱۷ منتشر شده).
  ≥ ۰٫۹۰۰
  ۰٫۸۵۰–۰٫۸۹۹
  ۰٫۸۰۰–۰٫۸۴۹
  ۰٫۷۵۰–۰٫۷۹۹
  ۰٫۷۰۰–۰٫۷۴۹
  ۰٫۶۵۰–۰٫۶۹۹
  ۰٫۶۰۰–۰٫۶۴۹
  ۰٫۵۵۰–۰٫۵۹۹
  ۰٫۵۰۰–۰٫۵۴۹
  ۰٫۴۵۰–۰٫۴۹۹
  ۰٫۴۰۰–۰٫۴۴۹
  ≤ ۰٫۳۹۹
  داده ناموجود
نقشهٔ جهان که کشورها را بر پایهٔ شاخص توسعهٔ انسانی دسته‌بندی کرده‌است. (بر اساس داده‌های ۲۰۱۷ که در ۲۰۱۸ منتشر شده)[۱]
  ۰٫۸۰۰–۱٫۰۰۰ (بسیار بالا)
  ۰٫۷۰۰–۰٫۷۹۹ (بالا)
  ۰٫۵۵۵–۰٫۶۹۹ (متوسط)
  ۰٫۳۵۰–۰٫۵۵۴ (پایین)
  نامعلوم

شاخص توسعهٔ انسانی، معیاری نسبی برای سنجش امید به زندگی، سواد، چگونگی و سطح آموزش و به شکل کلی، میزان استانداردهای زندگی در جوامع بشری است. شاخص توسعه انسانی با استفاده از سنجش میزان رفاه به‌ویژه رفاه در میان کودکان و افراد با سنین پایین برآورد می‌گردد. از این آمارها می‌توان برای سنجش توسعه‌یافتگی کشورها، تأثیر سیاست‌های اقتصادی بر استانداردهای زندگی استفاده کرد. این برآورد برای نخستین بار توسط یک اقتصاددان پاکستانی به نام محبوب الحق و اقتصاددانی هندی به نام آمارتیا سن ابداع شد.[۲]

دسته شمار کشورها
بسیار بالا ۶۱
بالا ۵۴
متوسط ۴۰
پایین ۴۰

فهرست کامل کشورها

  • = افزایش
  •   = ثابت
  • = کاهش

شاخص توسعه انسانی بسیار بالا

شاخص توسعه انسانی بالا

شاخص توسعه انسانی متوسط

شاخص توسعه انسانی پایین

فهرست کشورها بر پایهٔ قاره‌ها

آفریقا

آسیا


خطای یادکرد: خطای یادکرد: برچسب <ref> برای گروهی به نام «persian-alpha» وجود دارد، اما برچسب <references group="persian-alpha"/> متناظر پیدا نشد. ().