ویکی‌پدیا:بیطرفی منابع

ویکی‎‌نویسان در موضوعات مجادله برانگیز، اغلب با منابعی سروکار دارند که معتبرند ولی بیطرف نیستند. بهترین راه حل برای این مسئله، به رسمیت شناختن وجود یک مجادله و ارائهٔ دیدگاه‌های معتبر متفاوت بر اساس وزن منابع معتبر است. خوانندهٔ هوشمند جوانب مخالف را خواهد سنجید و به نتیجه‌گیری خود خواهد رسید.

منابع معتبر ممکن است بیطرف نباشند ویرایش

یکی از مسایلی که احتمالاً حین مناقشات کاربری رخ می‌دهد چگونگی توازن سیاست ویکی‌پدیا:دیدگاه بی‌طرف با رهنمود ویکی‌پدیا:منابع معتبر. اغلب استدلالهایی مطرح می‌شوند که خواهان نامعتبر دانسته شدن منبعی به این دلیلند که آن منبع یک دیدگاه قابل تشخیص دارد. این استدلال‌ها در موضوعات مختلف مطرح می‌شوند و نشأت گرفته از یک سوء برداشت در خصوص چگونگی تعامل ویکی‌پدیا:دیدگاه بی‌طرف با ویکی‌پدیا:منابع معتبر هستند. سیاست دیدگاه بیطرف به مقالات ویکی‌پدیا به عنوان یک کل اعمال می‌شوند: مقالات باید بازتاب دهندهٔ توازن مناسبی از دیدگاه‌های متفاوت باشند. رهنمود منابع معتبر به شهرت کلی منبع به منظور چک کردن واقعیت و اعتبار می‌پردازند--نه بیطرفی منبع.

مثال رایجی که در این نوع مباحثات رخ می‌دهد نیویورک تایمز است که اصلی‌ترین روزنامهٔ آمریکاست ولی در عین حال گرایش دارد دیدگاه دست چپی را بازتاب دهد. اگر این مشکلی در فضای مقاله به وجود بیاورد، آن مشکل اعتبار نیست. راه حل مناسب ویکی‌نویس گنجاندن نیو یورک تایمز و همچنین اضافه کردن دیگر منابع معتبری است که دیدگاه متفاوتی را نمایندگی کنند. وال استریت ژورنال و نشنال ریویو منابع معتبری هستند که دیدگاه‌های دست راستی دارند. ویلج ویس ی چپ گرا را هم می‌شود برای ارجاع مورد استفاده قرار داد. توازن مناسب را از بند ویکی‌پدیا:دیدگاه بی‌طرف سیاست بیطرفی تعیین کرد. در مجموع، مشارکت خوب ویکی نویس خوب مقاله را با ارائهٔ توازنی از دیدگاه‌های معتبر عینی و بیطرف می‌سازد.

یافتن منابع معتبر با دیدگاه‌های دیگر نیاز به پژوهش کمتری دارد تا استدلال کردن علیه یک منبع معتبر، که شاید دلیل دائمی بودن مشکل دوگانگی بیطرفی/ اعتبار باشد.

این پدیده جهانی است تا ملی. برای مثال، در خصوص سیاست خاورمیانه جروزالم پست دیدگاهی در خصوص وقایع ارائه می‌دهد که از الجزیره (شبکه خبری) متمایز است. به طور کلی، هر دو منبع معتبرند. وقتی این دو منبع دیدگاه متفاوتی داشته باشند، بهتر از همه با ذکر روشن این که هر منبع چه گزارش می‌کند بدون تلاش برای اظهار نظر در خصوص درستی ذاتی هر یک از دیدگاه‌های معارض، می‌توان به مقاصد ویکی‌پدیایی رسید.

جستارهای وابسته ویرایش