ویکی‌پدیا:راهنمای یک‌خطی بی‌طرفی

بی‌طرفی مثل یک کرهٔ بی‌نقص و متوازن است، به‌شرطی که از زوایای مختلف و متعدد به مسئله بنگریم. «مجموعهٔ دیدگاه‌ها از همهٔ جاها» یعنی این.

در اینکه «بی‌طرفی» مطلق وجود خارجی ندارد، اتفاق نظر هست؛ ولی ویکی‌پدیا:دیدگاه بی‌طرف اولین و مهم‌ترین سیاست محتوایی ویکی‌پدیاست. پس منظور از بی‌طرفی یا خنثی بودن در ویکی‌پدیا چیست؟

از هر سو/نقطه/جا که به یک مسئله بنگرید، می‌توان این ایراد را گرفت که چرا آن سو/نقطه/جا. مهم نیست که چقدر سعی می‌کنید از موضوع فاصله بگیرید (هرچند این کار مفید است)؛ در نهایت باز هم دارید از یکجایی به مسئله می‌نگرید. برای حل این مشکل دو راه وجود دارد: همه‌جا یا هیچ‌جا.

فرض کنید در حال نوشتن مقاله‌ای دربارهٔ مجالس قانونگذاری در کشور ایران هستید. اگر به نحوی می‌خواهید از شر مجلس شورای ملی خلاص شوید، یا اگر مجلس شورای اسلامی را نادیده می‌گیرید، باید در بی‌طرف بودن خود شک کنید. هرگاه این دو در کنار هم جمع شوند، بی‌طرفی ویکی‌پدیا حفظ شده است. اگر انتخابات مجلس شورای اسلامی را غیرآزاد یا انتخابات مجلس شورای ملی را صوری می‌دانید، ولی می‌توانید مثل یک مدافع، درباره‌شان مطلب بنویسید، به وادی «بی‌طرفی» وارد شده‌اید. هر یک از ویرایشگران ویکی‌پدیا باید بکوشد توانایی نوشتن برای مخالف/دشمن را در خود تقویت کند، وگرنه اگر قرار باشد هرکس فقط دیدگاه‌هایی را پوشش دهد که خودش موافق آن‌هاست، دیری نمی‌گذرد که از سیاست بی‌طرفی ویکی‌پدیا صرفاً یک اسم باقی بماند. اگر این برداشت از بی‌طرفی در اجتماع ترویج شود، نگاه‌های حذفی به‌تدریج حذف می‌شوند و تکثرگرایی تقویت می‌شود.

جستارهای وابسته ویرایش