ویکی‌پدیا:مقالات با یک منبع

با توجه به معیار عمومی سرشناسی ویکی‌پدیا، یک موضوع در صورتی سرشناس فرض می‌شود که در منابع ثانویه معتبر که مستقل از موضوع هستند پوشش قابل‌توجهی داشته باشد. توجه داشته باشید که می‌گوید «منابع». با پیروی از این رهنمود، موضوعی که فقط یک منبع برای آن قابل استناد باشد، بعید است که شایسته مقاله مستقل باشد. (البته موارد استثنا وجود دارد)

با این‌حال به خاطر داشته باشید که در معیار سرشناسی منابعِ معتبرِ قابلِ استناد در نظر گرفته می‌شوند، نه صرفاً این که چه تعداد از آن‌ها در نسخه فعلی مقاله ذکر شده‌اند. بنابراین، به جای قضاوت در مورد یک مقاله تک منبعی و نامزد کردن آن برای حذف، لطفاً الگوی {{الگو:یک منبع}} را در بالای مقاله اضافه کنید تا کسی بتواند مشکل را برطرف کند. از طرف دیگر، می‌توانید منابع معتبر را خودتان جستجو کنید و آنها را به مقاله اضافه کنید.

علاوه بر سرشناسی، مقالات تک منبع ممکن است مشکلات دیگری نیز داشته باشند:

  • نقض حق تکثیر: اگر مقاله‌ای فقط یک منبع داشته باشد، ممکن است یک رونوشت یا چکیده‌گویی از منبع ارائه شده باشد، که خلاف سیاست حق تکثیر است.
  • تحقیق دست‌اول: اطلاعات موجود در یک مقاله تک منبعی فراتر از آنچه که از آن منبع استخراج شده‌است، احتمالاً تحقیق دست‌اول است.
  • تعاریف فرهنگ لغت: ویکی‌پدیا واژه‌نامه نیست. تحت هیچ شرایطی نمی‌توان یک مقاله را صرفاً بر اساس مدخل فرهنگ لغت پشتیبانی کرد.
  • اطلاعات نادرست: بدون استنادهای اضافی که امکان دسترسی به اطلاعات بیشتر در مورد محتوای تک منبعی را فراهم می‌کنند، ممکن است مطالب نادرست ارائه شوند یا قدیمی باقی بمانند.

تک منبع منتشرشده توسط (یا وابسته به) موضوع مقاله ویرایش

به ندرت مقالات مجاز هستند که به استناد تک منبع منتشرشده توسط موضوع مقاله یا وابسته به آن، نوشته شوند؛ زیرا به احتمال زیاد این یک تعارض منافع است. هر شرکت، سازمان، گروه یا علاقه فردی توانایی انتشار مطالب تبلیغاتی در مورد خود را دارد.

در برخی موارد، این مطالب خود منتشرشده ممکن است از بسیاری جهات شبیه مطالب مستقل و مناسب باشند.

مقاله نوشته شده توسط یک اتاق فکر سیاسی یا لابی‌گری که احتمالاً این سازمان خود را «مؤسسه» یا «واحد پژوهش» بنامد؛ ممکن است به تعداد زیادی از منابع استناد کند و حاوی منابعی باشد که مطابق با استانداردهای یک مقاله ژورنالی به کاررفته‌اند و شبیه یک مقاله از یک مجله معتبر به نظر برسد اما از نظر قابلیت اطمینان کاملاً متفاوت هستند. مقاله یک اتاق فکر یا لابی‌گری توسط یک گروه ذی‌نفوذ منتشرشده است، در حالی که یک مقاله علمی ابتدا باید توسط کارشناسان برتر در آن زمینه بررسی و تصحیح شود و سپس توسط یک مجله مستقل و معتبر منتشر شود.

اغلب منابع خود منتشرشده به نظرات و بررسی‌های افراد مستقل از موضوع به اندازه کافی که شایسته توجه است، توجه نمی‌کنند؛ بنابراین، نمی‌توان از منابعی که خود منتشرشده است برای فراهم کردن سرشناسی استفاده کرد.

اگر یک بررسی و جستجوی معقول نشان دهد که هیچ منبع مستقلی وجود ندارد؛ ممکن است مقاله‌ای که به‌طور کامل بر اطلاعات مربوط به خود موضوع، به استناد منبع خود منتشرشده، تکیه دارد احتمالاً بر اساس معیار حذف سریع ع۱۱، حذف شود.