ویکی‌پدیا:عذرخواهی

ندامت اورستس (۱۸۶۲) – عذرخواهی می‌تواند به جلوگیری از حمله الهه‌های انتقام کمک کند!

تقاضای عذرخواهی آسان‌تر از آن است که یکی خواستار آن باشد. همه ما اشتباه می‌کنیم. پس مراقب باشید که چه هنگام تقاضای عذر خواهی می‌کنید و چگونه اغلب آنچه را که به اندازه کافی نمی‌پسندید؛ رد می‌کنید. برای شما هم پیش خواهد آمد.

انتظار حسن نیت برای دیگران نمی‌رود؛ این استانداردی است که توسط خودتان تحمیل می‌کنید و انتظار دارید که دیگران آن را بفهمند.

گاهی اوقات بهتر است منتظر عذرخواهی باشید؛ به جای درخواست برای یک عذرخواهی، و اگر شما در اشتباه هستید بهتر است قبل از آن که یکی خواستار باشد، عذرخواهی کنید.

بدون عذرخواهی ویرایش

در بهترین حالت، عذرخواهی بیان ندامت صادقانه برای اعمال و رفتار شخصی خود است، نه یک متن لفاظی یا اجبار عاطفی خالی. از سوی دیگر «عذرخواهی نکردن» به عنوان راهی برای گریز از قبول اشتباه فردی یا حتی اجتناب از عذرخواهی به معنای واقعی کلمه دیده می‌شود.

اثرات عذرخواهی ویرایش

وقتی که شما کاری را انجام می‌دهید یا حتی سخنانی می گوئید که موجب ناراحتی، توهین و حتی عصبانیت و برهم زدن تمرکز فکری و توازان روحی شخص دیگری می‌شوید، عذرخواهی شما می‌تواند در چنین مواردی به عنوان پادزهری تمام این اثرات نامطلوب را از بین برده و خنثی کند. وقتی شما با صداقت این عمل را انجام دهید اثرات مثبت آن نیز چون آئینه ای به سوی خودتان منعکس خواهد شد.

عذرخواهی باید صادقانه و به اختیار باشد ویرایش

برای این که یک عذرخواهی حداکثر تأثیرگذاری را داشته باشد رعایت نکات زیر کلیدی است:

  • به‌طور واضح مشخص کنید که برای کدام اشتباه عذرخواهی می‌کنید.
  • مسئولیت کامل عمل، رفتار یا سخن اشتباهتان را به عهده بگیرید.
  • عذرخواهی نباید به صورت یک معامله و توافق باشد، پس هنگام عذرخواهی شرط و شروط تعیین نکنید!
  • بهتر است زمان مناسبی را برای عذرخواهی انتخاب کنید.
  • پس از عذرخواهی انتظار آن را نداشته باشید که از شما تشکر شود. این شما نبودید که لطف کردید، این شخص مقابل شماست که با پذیرش اشتباهتان به شما لطف می‌کند.
  • پس از عذرخواهی صبر کنید، به یاد داشته باشید گاهی ممکن است برای بخشیده شدن احتیاج به زمان باشد.
  • اگر می‌توانید اشتباه خودتان را جبران کنید.

عذرخواهی نامناسب ویرایش

از یک متن ساده و کلمات بی پیرایه و بدون ابهام استفاده کنید که مشخص کند که شما از خطای خود به خوبی آگاهید و نادرستی آن را می‌پذیرید و باور دارید که کار اشتباهی دربارهٔ شخص انجام دادید.
پس چنین بگوئید، چنین نگوئید:
درست: «من متاسفم، اشتباه کردم»
نادرست: «من متاسفم اگر که فکر می‌کنید اشتباه کردم»
درست: «ببخشید که ناراحتت کردم»
نادرست: «ببخشید اگر ناراحت شدید»
درست: «من از شما به خاطر کار اشتباهی که کردم عذرخواهی می‌کنم»
نادرست: «من از شما به درخواست فلانی عذرخواهی می‌کنم»

جستارهای وابسته ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش