ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه ریاضی


«ویکی‌پروژه ریاضی»

این پروژه برای سازماندهی و گسترش نوشتارهای مربوط به ریاضیات ساخته شده است. اگر مایلید که در زمینه نوشتارهای ریاضی همکاری داشته باشید، نام خود را در قسمت اعضای پروژه اضافه کنید. پیشنهادهای خود را در صفحهٔ بحث پروژه بنویسید.

فعالیت‌های زیرینویرایش

فعالیت‌هاویرایش

(آخرین به‌روزرسانی: ۱۷ دسامبر ۲۰۱۸)


نوشتارهای مورد نیازویرایش

نوشتارهای خردویرایش

در دست ویرایشویرایش

نوشتارهای تکمیل شدهویرایش

نوشتارهای خوبویرایش

نوشتارهای برگزیدهویرایش

درگاهویرایش

درگاه:ریاضیات

اعضای پروژهویرایش

لطفا پس‌از نام‌نویسی، کد {{کاربر ویکی‌پروژه ریاضی}} را در صفحه کاربری خود قرار دهید.

  این کاربر، عضوی از ویکی‌پروژهٔ ریاضی است.
الگوهاویرایش

الگوهای خردویرایش

{{ریاضی-خرد}} {{آمار-خرد}} {{منطق-خرد}} {{عدد-خرد}} {{جبر-خرد}} {{آنالیز ریاضی-خرد}} {{ریاضی‌دان-خرد}}

الگوهای کناریویرایش

{{حساب دیفرانسیل و انتگرال}} {{هندسه عمومی}}

الگوهای کاربریویرایش

{{کاربر ویکی‌پروژه ریاضی}}

الگوهای دیگرویرایش

{{ریاضیات اسلامی}}

راهنمای ریاضی نویسیویرایش