رئوس مطالب ریاضیات گسسته

ریاضیات گسسته شاخه‌ای از علم ریاضیات است که با عناصر گسسته سروکار دارد که از جبر و حساب استفاده می‌کند. امروزه به صورت افزاینده‌ای در رشته‌های کاربردی همچون ریاضیات و علم کامپیوتر استفاده می‌شود و همچنین ابزار خوبی برای بهبود توانایی استدلال و حل مسئله است.

موضوعات ریاضیات گسستهویرایش

حوزه‌های ریاضیات گسستهویرایش

برخی از این حوزه‌ها مستقیماً به علوم رایانه مرتبطند.

مفاهیم ریاضیات گسستهویرایش

مجموعه‌هاویرایش

توابعویرایش

حسابویرایش

ده‌دهی

جبر مقدماتیویرایش

جبر مقدماتی

دو طرف معادله

روابط ریاضیویرایش

واژگان ریاضیویرایش

ترکیبیاتویرایش

ترکیبیات

احتمالاتویرایش

احتمالات

منطق گزاره‌ایویرایش

رابط‌های منطقی

ریاضی‌دانان سرشناس ریاضیات گسستهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش

  • Jonathan Arbib & John Dwyer, Discrete Mathematics for Cryptography, 1st Edition
  • John Dwyer & Suzy Jagger, Discrete Mathematics for Business & Computing, 1st Edition 2010