الگو:انشاهای ویکی‌پدیا/توضیحات

استفاده ویرایش

Add "|[name]" to show (uncollapse) any of the subsections, by default.

نام بخش به صورت مختصر: ساختن، نزاکت، سرشناسی، طنز

  • {{انشاهای ویکی‌پدیا|ساختن}}
  • {{انشاهای ویکی‌پدیا|نزاکت}}
  • {{انشاهای ویکی‌پدیا|سرشناسی}}
  • {{انشاهای ویکی‌پدیا|طنز}}

برای نمونه، {{انشاهای ویکی‌پدیا|سرشناسی}} نمایش خواهد داد: