باز کردن منو اصلی

ت حرف چهارم در الفبای فارسی، سومین حرف الفبای عربی و بیست و دومین حرف از حروف الفبای عبری (تاو ת) است. ارزش آن در حساب ابجد ۴۰۰ است.

الفبای ابجد
ت
ת
ت
ܬ
ت‍،ت


نمایش آوانگاریt (also θ, s)
موقعیت در الفبا۲۲
ارزش عددی۴۰۰
Τ T Тالفبای فارسی
ا ب پ ت ث ج
چ ح خ د ذ ر
ز ژ س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن و
ه ی
حروف دیگر
ء آ اً هٔ ة
شكل حرف
جدا آغازی میانی پایانی
ت ت‍ ‍ت‍ ‍ت
الفبای عربی
ألِف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء
سایر شکل‌های حروف تاء و ثاء در عربی
ٹ ٺ ټ ٽ ٿ ݓ