ح

هشتمین حرف الفبای فارسی،ششمین حرف الفبای عربی

ح حرف هشتم در الفبای فارسی، حرف ششم در الفبای عربی و هشتمین حرف از حروف الفبای عبری (خت ח) است. صدای آن در تلفظ فارسی همانند «ه» است ولی در عربی گونه‌ای «ه» با گلو تلفظ می‌شود.

الفبای ابجد
ح
ح
ח
ح
ܚ
ح‍، ح


نمایش آوانگاریħ / χ / x
موقعیت در الفبا۸
ارزش عددی۸
مشتقات الفبایی فنیقی
Η H И Йالفبای فارسی
الف ب پ ت ث ج
چ ح خ د ذ ر
ز ژ س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن و
ه ی
حروف دیگر
ء آ اً هٔ ة
شكل حرف
جدا آغازی میانی پایانی
ح ح‍ ‍ح‍ ‍ح
الفبای عربی
ألِف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء
سایر شکل‌های حروف جيم، حاء و خاء در عربی
ځ ڃ ڄ څ چ ڇ ڿ ݘ
هشتمین حرف الفبا