ب

دومین حرف در الفبای بسیاری از زبان‌های سامی

ب حرف دوم در الفبای فارسی، عربی, کردی و عبری (بِت (وِت) ב) و انگلیسی است.

الفبای ابجد
ب
ب
ב
ب
ܒ
ب‍،ب


نمایش آوانگاریb, v
موقعیت در الفبا۲
ارزش عددی۲
مشتقات الفبایی فنیقی
Β B В Бالفبای فارسی
الف ب پ ت ث ج
چ ح خ د ذ ر
ز ژ س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن و
ه ی
حروف دیگر
ء آ اً هٔ ة
شكل حرف
جدا آغازی میانی پایانی
ب ب‍ ‍ب‍ ‍ب

این حرف به چهار صورت جدا،آغازی،میانی و پایانی چسبان نوشته می شود.

الفبای عربی
ألِف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء
سایر شکل‌های حرف باء در عربی
ٻ پ ڀ ݐ ݒ ݕ