ب

دومین حرف در الفبای بسیاری از زبان‌های سامی

ب حرف دوم در الفبای فارسی، عربی و عبری (بِت (وِت) ב) و انگلیسی است.

الفبای ابجد
ب
ב
ب
ܒ
ب‍،ب


نمایش آوانگاریb, v
موقعیت در الفبا۲
ارزش عددی۲
Β B В Бالفبای فارسی
ا ب پ ت ث ج
چ ح خ د ذ ر
ز ژ س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن و
ه ی
حروف دیگر
ء آ اً هٔ ة
شكل حرف
جدا آغازی میانی پایانی
ب ب‍ ‍ب‍ ‍ب
الفبای عربی
ألِف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء
سایر شکل‌های حرف باء در عربی
ٻ پ ڀ ݐ ݒ ݕ