ص

هفدهمین حرف الفبای فارسی

ص حرف هفدهم در الفبای فارسی (صاد)، حرف چهاردهم در الفبای عربی (صاد) و هجدهمین حرف از حروف الفبای عبری (زادی צ) است. صدای آن در تلفظ فارسی همانند «س» است ولی درعربی گونه‌ای «س» نفیری تلفظ می‌شود.

الفبای ابجد
ص
ص
צ,ץ
ص
ܨ
ص‍،ص


نمایش آوانگاریsˤ, t͡s
موقعیت در الفبا۱۸
ارزش عددی۹۰
مشتقات الفبایی فنیقی
Ϻهبنبنترهرسچچ۰ Ϡ - Ц Чالفبای فارسی
الف ب پ ت ث ج
چ ح خ د ذ ر
ز ژ س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن و
ه ی
حروف دیگر
ء آ اً هٔ ة
شكل حرف
جدا آغازی میانی پایانی
ص ص‍ ‍ص‍ ‍ص

این حرف مخفف جلمهٔ دعائی « صلی الله علیه و آله و سلم » به معنی تقریبی : «درود بر او وخاندان پاکش» می‌باشد و از طرف مسلمانان بعد از ذکر نام خاتم پیامبران حضرتمحمد به کار می‌رود.

در دفترها

در دفتر ها حرف ص در کنار حروف دیده می‌شود که به معنای صفحه است.

الفبای همانند ص
الفبای آلمانی : Z z = تِز | الفبای ایتالیایی : Z z = تِز | الفبای سیریلیک : Ц ц = تِس | الفبای عبری : زادی (حرف عبری) زادی (حرف عبری) = صادی | الفبای عربی : ص = صاد

جستارهای وابسته

الفبای عربی
ألِف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء
سایر شکل‌های حروف صاد و ضاد در عربی
ڝ ڞ ۻ