ص

هفدهمین حرف الفبای فارسی

ص حرف هفدهم در الفبای فارسی (صاد)، حرف چهاردهم در الفبای عربی (صاد) و ششهجدهمین حرف از حروف الفبای عبری (زادی צ) است. صدای آن در تلفظ فارسی همانند «س» است ولی درعربی گونه‌ای «س» نفیری تلفظ می‌شود.

الفبای ابجد
ص
ص
צ,ץ
ص
ܨ
ص‍،ص


نمایش آوانگاریsˤ, t͡s
موقعیت در الفبا۱۸
ارزش عددی۹۰
مشتقات الفبایی فنیقی
Ϻ Ϡ - Ц Чالفبای فارسی
الف ب پ ت ث ج
چ ح خ د ذ ر
ز ژ س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن و
ه ی
حروف دیگر
ء آ اً هٔ ة
شكل حرف
جدا آغازی میانی پایانی
ص ص‍ ‍ص‍ ‍ص

این حرف مخفف جلمهٔ دعائی « صلی الله علیه و آله و سلم » به معنی تقریبی : «درود بر او وخاندان پاکش» می‌باشد و از طرف مسلمانان بعد از استعمال نام محمد به کار می‌رود.


الفبای همانند ص
الفبای آلمانی : Z z = تِز | الفبای ایتالیایی : Z z = تِز | الفبای سیریلیک : Ц ц = تِس | الفبای عبری : زادی (حرف عبری) زادی (حرف عبری) = صادی | الفبای عربی : ص = صاد

جستارهای وابستهویرایش

سوره ص

الفبای عربی
ألِف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء
سایر شکل‌های حروف صاد و ضاد در عربی
ڝ ڞ ۻ