ع

بیست و یکمین حرف الفبای فارسی

عنی تقریبیِ «سلام (درود) بر او (آن دو، ایشان) باد» است؛ و معمولاً بعد از بردنِ نام اهل بیت (امامان شیعه) یا خاندان ایشان گفته می‌شود.

حرف ع
الفبای ابجد
ع
ع
ע
ع
ܥ
ع


نمایش آوانگاریʕ
موقعیت در الفبا۱۶
ارزش عددی۷۰
مشتقات الفبایی فنیقی
Ο O Оالفبای فارسی
الف ب پ ت ث ج
چ ح خ د ذ ر
ز ژ س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن و
ه ی
حروف دیگر
ء آ اً هٔ ة
شكل حرف
جدا آغازی میانی پایانی
ع ع‍ ‍ع‍ ‍ع

ماهان ماندنی پادشاه جهان علی کامیکسسس عشقههه جان

الفبای عربی
ألِف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء
سایر شکل‌های حروف عين و غين در عربی
ء* ڠ ۼ

منابع

ویرایش