درجه‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

درجه‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از نظر اسم درجه کاملاً مانند ارتش است ولی تفاوت‌های کوچکی در نشان آنها وجود دارد.

NAJA.svg
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ساختار سازمانی
نهادهای دیگر
نهادهای سابق
دانشگاه‌ها
پرسنل
تاریخچه نیروی انتظامی
فهرست فرماندهان
درجه‌های امیران و افسران ناجا
ارتشبد سپهبد سرلشکر سرتیپ سرتیپ دوم سرهنگ سرهنگ دوم سرگرد سروان ستوان یکم ستوان دوم ستوان سوم
20-Arteshbod-Naja.svg
19-Sepahbod - Naja.png
18-Sarlashgar - Naja.png
17-Sartip - Naja.png
16-Sartip 2 - Naja.svg
15-Sarhang - Naja.png
14-Sarhang 2 - Naja.png
13-Sargord - Naja.png
12-Sarvan - Naja.png
11-Sotvan 1 - Naja.png
10-Sotvan 2 - Naja.png
9-Sotvan 3 - Naja.png
درجه‌های درجه‌داران کادر ناجا
استوار یکم استوار دوم گروهبان یکم گروهبان دوم گروهبان سوم
NAJA Ostovar 1.png
NAJA Ostovar 2.png
NAJA Groohban 1.png
NAJA Groohban 2.png
NAJA Groohban 3.png
درجه‌های درجه‌داران وظیفه و سربازان ناجا
استوار یکم استوار دوم گروهبان یکم گروهبان دوم گروهبان سوم سرجوخه سرباز یکم سرباز دوم سرباز
8-Ostovar 1 - Naja.png
7-Ostovar 2 - Naja.png
6-Grouhban 1 - Naja.png
5-Grouhban 2 - Naja.png
4-Grouhban 3 - Naja.png
3-Sarjukhe - Naja.png
2-sarbaz 1 - Naja.png
1-sarbaz 1 - Naja.png
0-Sarbaz 0 - Naja.png

درجه‌های شهربانی از ۱۳۱۵ تا حدود ۱۳۲۵ویرایش

درجهٔ شهربانی معادل ارتشی نام قدیمی در نظمیه
سرپاس سرتیپ سرتیپ
پاسیار یکم سرهنگ سرهنگ
پاسیار دوم سرهنگ دوم نایب سرهنگ
یاور سرگرد یاوری
سربَهر سروان سلطان
رسدبان یکم ستوان یکم نایب اول
رسدبان دوم ستوان دوم نایب دوم
رسدبان سوم ستوان سوم نایب سوم
سرپاسبان یکم گروهبان یکم وکیل‌باشی
سرپاسبان دوم گروهبان دوم وکیل راست
سرپاسبان سوم گروهبان سوم ‌ وکیل چپ
پاسبان سرباز آجودان

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • دانستنی‌های ضروری سرباز، معاونت آموزش ناجا، ۱۳۹۰
  • شبانه، رحیم، نظمیه در تاریخ، اطلاع‌رسانی و کتابداری، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، مهر ۱۳۸۹ - دورهٔ جدید - شماره ۱۴۹