ویکی‌پدیا:نگارخانه

استفاده از نگارخانهویرایش

تا حد امکان تصاویر کنار مطلب مربوطه در متن مقاله باید قرار داده شوند. از اینرو وجود نگارخانه در مقاله‌های خرد می‌تواند مفید باشد چون کاربرانی که بعدتر می‌خواهند مقاله را گسترش دهند راحت‌تر تصاویر مرتبط را پیدا خواهند کرد. در برخی مقالات خاص دیگر هم به‌طور کلی می‌توان نگارخانه گذاشت.[۱]

ساخت نگارخانهویرایش

با تگ 'gallery' می‌توان نگارخانه ساخت. همچنین می‌توانید از الگوی {{نگارخانه}} استفاده کنید.

روش ساختویرایش

<gallery>
پرونده:Wiki.png
پرونده:Wiki.png|نشان ویکی‌پدیا
پرونده:Wiki.png|نشان ویکی‌پدیا|alt=نشان ویکی‌پدیا
پرونده:Wiki.png|[[راهنما:فهرست/پیوندها|پیوند]] در متن می‌تواند باشد.
پرونده:Wiki.png
پرونده:Wiki.png| [[مدیاویکی]]{{سخ}}[[نحو]] کامل
</gallery>

نتیجه:

برای تغییر اندازه تصویرها می‌توان از کد زیر استفاده کرد

<gallery caption="Sample gallery" widths="180px" heights="120px" perrow="3">
پرونده:Wiki.png|Caption text.
...</gallery>

دستوراتویرایش

چندین «حالت» (mode) برای گالری وجود دارد.

Traditional (حالت مرسوم):

این حالت در حال حاضر به‌طور پیش فرض، مشخص شده‌است و دستور پایه‌ای بدین نحو است:

<gallery>
File:Detroit Publishing Co. - A Yeoman of the Guard (N.B. actually a Yeoman Warder), full restoration.jpg|۱
File:Official_program_-_Woman_suffrage_procession_March_3,_1913_-_crop.jpg|۲
File:Thurston, the famous magician - East Indian Rope Trick.jpg|۳
File:Joseph Ferdinand Keppler - The Pirate Publisher - Puck Magazine - Restoration by Adam Cuerden.jpg|۴
</gallery>

آنچه می‌بینیم:

اگر می‌خواهید مطمئن شوید که با هر گونه تغییری در آینده باز حالت پیش فرض گالری، این سبک از گالری را حفظ خواهد کرد، پس با دستور "mode=traditional" آن را مشخص کنید، شبیه به مثال‌ها.

nolines (بدون قاب):

با افزودن پارامتر "nolines"، جعبه‌ها حذف خواهند شد. استفاده از این دستور مانند دستور قبلی است، اما به جای <gallery> دستور <gallery mode=nolines> گذاشته می‌شود. آنگاه خواهیم داشت:

packed (فشرده):

با تغییر <gallery> به <gallery mode=packed> یک گالری در مرکز با کمترین اتلاف فضا در اطراف هر تصویر، ایجاد خواهد شد، در زیر نشان داده شده‌است.

برای نوشتنِ شرحِ طولانی زیر تصاویر باریک، احتمالاً بهترین راه، افزودن پارامتر heights= است با وجود تصاویر تا حدی بزرگتر، دستور پیش‌فرض، می‌تواند به نگارخانه‌ای زشت منجر شود. پایین را ببینید.

Packed-overlay (فشرده-پوشش):

این با استفاده از <gallery mode=packed-overlay> گالریی ایجاد خواهد شد که در آن، شرح تصاویر در پایین تصاویر، همپوشانی خواهد شد. این حالت برای توضیحات کوتاه، روش مناسبی می‌باشد.

Packed-hover (فشرده-شناور):

با استفاده از برچسب <gallery mode=packed-hover>، حین نگاه داشتن ماوس روی تصاویر، شرح تصویر نمایش داده خواهد شد. نکته: این وضعیت پیش‌فرضِ Packed-overlay (فشرده-پوشش) در سایت‌های تلفن همراه است.

سینتکس گستردهویرایش

علاوه بر حالات فوق، شکل تعمیم‌یافته دستورات می‌باشد (برای فهرست کامل پارامترها به gallery tag help و بخش‌های پس از آن بنگرید):

<gallery caption="Sample gallery" widths="180px" heights="120px" >
پرونده:Wiki.png
پرونده:Wiki.png|Captioned
پرونده:Wiki.png|Captioned with alt text|alt=The Wikipedia logo
پرونده:Wiki.png|[[Help:Contents/Links|Links]] can be put in captions.
پرونده:Wiki.png|Full [[مدیاویکی]]{{سخ}}[[نحو]] may now be used...
</gallery>

آنچه می‌بینیم:

The widths= and perrow= parameters do nothing in the packed, packed-overlay, or packed-hover modes. However, the heights= parameter can be extremely useful in these modes. For example, take the following:

<gallery mode=packed>
پرونده:Detroit Publishing Co. - A Yeoman of the Guard (N.B. actually a Yeoman Warder), full restoration.jpg|A Yeoman Warder, from a Victorian-era [[photochrom]]
پرونده:Official_program_-_Woman_suffrage_procession_March_3,_1913_-_crop.jpg|The Official program of the 1913 Woman Suffrage Procession held in Washington, D.C.
پرونده:Thurston, the famous magician - East Indian Rope Trick.jpg|[[Howard Thurston]] performing the [[Indian rope trick]]
پرونده:Joseph Ferdinand Keppler - The Pirate Publisher - Puck Magazine - Restoration by Adam Cuerden.jpg|"The Pirate Publisher", a satire of copyright infringement from the magazine [[پاک (مجله)]].
</gallery>

آنچه می‌بینیم:

همان‌طور که می‌بینید، محدودیت ابعاد تصویر، زیرنویس را از قیافه می‌اندازد. به سادگی و با اضافه کردن پارامتر ارتفاع heights= و معین کردن آن، می‌توان ایراد را برطرف کرد:

<gallery mode=packed heights=200px>
پرونده:Detroit Publishing Co. - A Yeoman of the Guard (N.B. actually a Yeoman Warder), full restoration.jpg|A Yeoman Warder, from a Victorian-era [[photochrom]]
پرونده:Official_program_-_Woman_suffrage_procession_March_3,_1913_-_crop.jpg|The Official program of the 1913 Woman Suffrage Procession held in Washington, D.C.
پرونده:Thurston, the famous magician - East Indian Rope Trick.jpg|[[Howard Thurston]] performing the [[Indian rope trick]]
پرونده:Joseph Ferdinand Keppler - The Pirate Publisher - Puck Magazine - Restoration by Adam Cuerden.jpg|"The Pirate Publisher", a satire of copyright infringement from the magazine [[پاک (مجله)]].
</gallery>

آنچه می‌بینیم:

Other advice for using packed is to keep captions for particularly narrow images as short as is convenient.

  • Captions are optional.
  • The پرونده: prefix is optional.
  • Notice that there are no brackets except for links within captions.
  • A common mistake is to forget the closing </gallery> tag.
  • The default width and height are 120px.
  • If perrow= is omitted, the width is fluid: one row comprises as many images as will fit across the available width; this is now the recommended default. Prior to مدیاویکی 1.17, the default was ۴.

پانویسویرایش

  1. مثلاً مقالهٔ کمال‌الملک