ویکی‌پدیا:لوآ
پروژه
 بحث ویکی‌پدیا:لوآ
بحث پروژه
 راهنما بایدها منابع
انگلیسی: متا مدیاویکی
 

سلام، دنیا! ویرایش

  • پودمان:Bananas: ساده‌ترین اسکریپت ممکن: می‌گوید «سلام، دنیا!». این پودمان تنها یک تابع بدون هیچ آرگومانی دارد.
  • پودمان:BananasArgs: چگونگی دسترسی و استفاده از پارامترها را نشان می‌دهد.

مستندات ویرایش

راهنمای چگونگی ویرایش

پودمان‌های آزمایش ویرایش

نمایه‌سازی پودمان‌ها و توابع ویرایش

  • پودمان:Timing – module to do some simple probing of timing issues, mostly to spot and fix load problems

منابع ویکی‌پدیا ویرایش