راهنما:پیوند پایدار

یک پیوند پایدار (یا پیوند دائمی) پیوندی به یک نسخهٔ خاص از صفحهٔ ویکی است. پیوندهای معمول همواره به نسخهٔ کنونی صفحه هدایت می‌شوند، اما پیوند پایدار به متنی هدایت می‌شود که در زمانی مشخص در صفحه بوده‌است؛ این متن ویرایش‌هایی که از آن زمان به بعد انجام شده‌اند را در بر نمی‌گیرد. برخلاف آنچه از نام این گونه پیوند برمی‌آید، پیوند پایدار دقیقاً همان صفحه را نمایش نمی‌دهد اگرچه تنها حفظ شدن متن اصلی قابل تضمین است. تصاویری که در صفحه قرار داشته‌اند،[۱] الگوها، و همچنین جعبه‌های اطلاعات حاوی متن و تصویر که در بالا، سمت چپ صفحه قرار می‌گیرند و نیز هرگونه محتوایی که از صفحه‌های دیگر تراگنجانش شده‌باشد، همچنان به‌شکل آخرین نسخهٔ خود نمایش می‌یابند. به عبارت دیگر، پیوند پایدار مقاله را به شکلی برابر با زمانی نشان می‌دهد که یک کاربر تمام ویرایش‌های صفحه را به نسخهٔ مورد بحث برگرداند.

پیوند پایدار را می‌توان با کلیک‌کردن روی گزینهٔ «پیوند پایدار» در جعبهٔ ابزار نوار جانبی صفحه یا با رفتن به یک نسخهٔ قدیمی از یک صفحه از طریق زبانهٔ صفحهٔ تاریخچهٔ آن ایجاد کرد. هر دوی این روش‌ها نسخهٔ مورد نظر از صفحه را نمایش خواهند داد و نشانی اینترنتی آن صفحه را می‌توان به‌عنوان هدف آن پیوند پایدار استفاده کرد.

ویکی‌پیوندها ویرایش

در زمانی که استفاده از ویکی‌پیوند بر نشانی اینترنی ارجحیت دارد، عبارت [[ویژه:پیوند دائمی/شناسه]] (یا معادل انگلیسی آن: [[Special:Permalink/oldid]]) می‌تواند برای ایجاد یک ویکی‌پیوند مورد استفاده قرار گیرد. شناسه باید با شناسهٔ نسخه که در نشانی اینترنتی پیوند پایدار موجود است و مشابه https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=ویکی‌پدیا:قهوه‌خانه/گوناگون&oldid=31791507 است، جایگزین شود.

قواعد معمول برای ویکی‌پیوندها بر پیوندهای پایدار نیز حاکم هستند. به‌عنوان مثال، مطابق با عنوان بخش‌ها، پیشوندهای میان‌ویکی و پیوندهای لوله‌ای. بر خلاف نشانی‌های اینترنتی، ویکی‌پیوندها در خلاصه ویرایش هم کار می‌کنند. یک ویکی‌پیوند تنها در داخل ویکی‌پدیا، و در صورت داشتن پیشوند میان‌ویکی صحیح، در برخی ویکی‌های دیگر کار می‌کنند. در زیر مثال‌هایی آمده است که نشان می‌دهد چگونه می‌توان یک ویکی‌پیوند از یک صفحهٔ ویکی‌پدیا به نسخه‌ای خاص از یک صفحه ایجاد کرد. به قسمت شناسه از «پیوند دائمی» دقت کنید و ویکی‌کد خودتان را بنویسید:

پیوند به نحوهٔ ایجاد نتیجه
هر صفحه‌ای در ویکی‌پدیا (یک صفحهٔ مقاله، بحث، کاربر، پروژه و غیره.) [[ویژه:پیوند دائمی/31791507|نسخه‌ای از صفحهٔ ویکی‌پدیا:قهوه‌خانه/گوناگون]] نسخه‌ای از صفحهٔ ویکی‌پدیا:قهوه‌خانه/گوناگون
یک بخش از هر صفحه‌ای در ویکی‌پدیا
نکته: عنوان بخش به انتهای شناسهٔ نسخه می‌چسبد.
[[ویژه:پیوند دائمی/31791507#داشتن_دو_صفحه_تمرین|بخشی خاص در یکی از نسخه‌های وپ:گوناگون]] بخشی خاص در یکی از نسخه‌های وپ:گوناگون
هر صفحه‌ای در یک پروژهٔ خواهر:
به کاربرد شناسه‌های پیشوندیwikt:، en:و c: دقت کنید.
[[wikt:en:Special:Permalink/27434896|ویکی‌واژه:صفحهٔ اصلی در ژوئیهٔ ۲۰۱۴]]

[[c:Special:Permalink/90453750|نسخهٔ قدیمی تصویر غروب برج ایفل در ویکی‌انبار]]

ویکی‌واژه:صفحهٔ اصلی در ژوئیهٔ ۲۰۱۴

نسخهٔ قدیمی تصویر غروب برج ایفل در ویکی‌انبار

یک بخش در صفحه‌ای از یک پروژهٔ خواهر:
به کاربرد شناسه‌های پیشوندی q: و m: دقت کنید.
[[q:en:Special:Permalink/2220436#Le_Petit_Prince_(1943)|نسخهٔ فوریهٔ ۲۰۱۷ از گفتاوردهای ''شازده کوچولو'']]

[[m:Special:Permalink/18885973#Translations|نسخه‌ای قدیمی از بخش ترجمه‌ها، صفحهٔ ویرایشگر دیداری در فراویکی]]

نسخهٔ فوریهٔ ۲۰۱۷ از گفتاوردهای شازده کوچولو

نسخه‌ای قدیمی از بخش ترجمه‌ها، صفحهٔ ویرایشگر دیداری در فراویکی

هر صفحه‌ای در هریک از ویکی‌پدیاهای خارجی:
به کاربرد پیشوندهای میان‌زبانی برای پیونددهی به ویکی‌پروژه‌های زبان‌های دیگر دقت کنید.
[[:fr:Special:Permalink/385114|قدیمی‌ترین نسخه]] از مقالهٔ [[:fr:Agra|آگره]] در [[:fr:|ویکی‌پدیای فرانسوی]]

[[:ja:Special:Permalink/676516|قدیمی‌ترین نسخه]] از مقالهٔ [[:ja:Sydney|سیدنی]] در [[:ja:|ویکی‌پدیای ژاپنی]]


قدیمی‌ترین نسخه از مقالهٔ آگره در ویکی‌پدیای فرانسوی

قدیمی‌ترین نسخه از مقالهٔ سیدنی در ویکی‌پدیای ژاپنی

آخرین نسخهٔ یک صفحه (این یک پیوند دائمی نیست و تنها یک ویکی‌پیوند ساده است) [[ویکی‌پدیا:درخواست راهنمایی]] ویکی‌پدیا:درخواست راهنمایی

جستارهای وابسته ویرایش

  • الگو:Oldid2، برای پیونددهی به نسخه‌ای قدیمی از یک صفحه


پانویس ویرایش

  1. واضح‌ترین تفاوت‌ها زمانی به‌چشم می‌آیند که تصاویری که در آن زمان در صفحه قرار داشته‌اند، متعاقباً حذف شده‌باشند. این تصاویر به شکل پیوندهای قرمز نمایان می‌شوند و بدیهی است که قالب‌بندی صفحه تحت تأثیر واقع خواهد شد.