فهرست حاکمان اصفهان

فهرست حاکمان
نگاره نام آغاز پایان مدت دوره
قاجار
حاج محمد حسین خان نظام الدوله صدر اصفهانی.jpg
محمدحسین خان صدر اصفهانی ۱۱۷۷ خورشیدی
۱۲۱۳ قمری
۱۱۸۵ خورشیدی
۱۲۲۱ قمری
۸ سال فتحعلی‌شاه
عبدالله خان امین‌الدوله ۱۱۸۵ خورشیدی
۱۲۲۱ قمری
۱۲۰۳ خورشیدی
۱۲۴۰ قمری
۱۹ سال فتحعلی‌شاه
سلطان محمد میرزا سیف‌الدوله ۱۲۰۳ خورشیدی
۱۲۴۰ قمری
۱۲۱۳ خورشیدی
شوال ۱۲۵۰ قمری
۱۰ سال فتحعلی‌شاه
خسروخان گرجی ۱۲۱۳ خورشیدی
شوال ۱۲۵۰ قمری
۱۲۱۶ خورشیدی
۱۲۵۳ قمری
۳ سال محمدشاه
Farouk Khan 1857 The Illustrated London News.jpg
ابوطالب غفاری (موقت) ۱۲۱۶ خورشیدی
۱۲۵۳ قمری
۴ ماه محمدشاه
فضلعلی خان قراباغی ۱۲۱۶ خورشیدی
۱۲۵۳ قمری
محمدشاه
میرزا نبی قزوینی ۱۲۲۴ خورشیدی
۱۲۶۱ قمری
محمدشاه
ناصرالدین شاه
سلیمان‌خان خان خانان ۱۲۲۷ خورشیدی
۱۲۶۴ قمری
۱۲۲۸ خورشیدی
۱۲۶۵ قمری
۱ سال ناصرالدین شاه
غلامحسین‌خان گرجی ۱۲۲۸ خورشیدی
۱۲۶۵ قمری
۱۲۳۳ خورشیدی
۱۲۷۱ قمری
۵ سال ناصرالدین شاه
حمزه میرزا حشمت‌الدوله ۱۲۳۳ خورشیدی
۱۲۷۱ قمری
۱۲۳۶ خورشیدی
۱۲۷۴ قمری
۳ سال ناصرالدین شاه
سلطان حسین‌میرزا جلال‌الدوله ۱۲۴۰ خورشیدی ۱۲۴۴ خورشیدی ۵ سال ناصرالدین شاه
Zellosoltan Portrait.jpg
مسعود میرزا ظل‌السلطان
(بار نخست)
۱۲۴۵ خورشیدی
۱۲۸۳ قمری
۱۲۴۷ خورشیدی
۱۲۸۵ قمری
۳ سال ناصرالدین شاه
Nezam al-Saltaneh Mafi.png
میرزا حسینقلی‌خان نظام‌السلطنه مافی
(بار نخست)
۱۲۴۷ خورشیدی
۱۲۸۶ قمری
۱۲۴۷ خورشیدی
۱۲۸۶ قمری
۴ ماه ناصرالدین شاه
حاج ابراهیم خان تبرک (موقت) ۱۲۴۸ خورشیدی
۱۲۸۷ قمری
۱۲۵۰ خورشیدی
۱۲۸۹ قمری
۲ سال ناصرالدین شاه
Hessam-al-saltaneh.jpg
سلطان مرادمیرزا حسام‌السلطنه ۱۲۵۰ خورشیدی
۱۲۸۹ قمری
۱۲۵۲ خورشیدی
۱۲۹۰ قمری
۱ سال ناصرالدین شاه
Zellosoltan Portrait.jpg
مسعود میرزا ظل‌السلطان
(بار دوم)
۱۲۵۳ خورشیدی
۱۲۹۱ قمری
۱۲۸۵ خورشیدی
۱۳۲۴ قمری
۳۴ سال ناصرالدین شاه
مظفرالدین شاه
محمدعلی‌شاه
Nezam al-Saltaneh Mafi.png
میرزا حسینقلی‌خان نظام‌السلطنه مافی
(بار دوم)
۱۲۸۶ خورشیدی
۲۹ صفر ۱۳۲۵
۱۲۸۶ خورشیدی
۲ جمادی‌الاول ۱۳۲۵
۳ ماه محمدعلی‌شاه
سلطان حسین میرزا نیرالدوله ۱ جمادی‌الثانی ۱۳۲۵ ۱۱ محرم ۱۳۲۶ ۸ ماه محمدعلی‌شاه
Mahmoud Alaolmol Diba.png
میرزا محمودخان علاءالملک ۲۴ محرم ۱۳۲۶ رجب ۱۳۲۶ ۵ ماه محمدعلی‌شاه
محمدخان غفاری اقبال‌الدوله ۱۲۸۷ خورشیدی
رجب ۱۳۲۶ قمری
۱۲۸۷ خورشیدی
۹ ذیحجه ۱۳۲۶
کمتر از ۱ سال محمدعلی‌شاه
Samsam Saltaneh.jpg
نجف‌قلی‌خان صمصام‌السلطنه
(بار نخست)
۱۲ دی ۱۲۸۷
۹ ذیحجه ۱۳۲۶
۱ دی ۱۲۸۸
۹ ذیحجه ۱۳۲۷
حدود ۱ سال احمدشاه
SardarAshja.jpg
سلطان محمد خان سردار اشجع
(بار نخست)
۱۲ دی ۱۲۸۸
۲۰ ذیحجه ۱۳۲۷
آبان ۱۲۸۹
شوال ۱۳۲۸
۱۱ ماه احمدشاه
شکرالله خان قوام‌الدوله ۲۸ مهر ۱۲۸۹
۶ شوال ۱۳۲۸
بهمن ۱۲۸۹
صفر ۱۳۲۹
۴ ماه احمدشاه
SardarAshja.jpg
سلطان محمد خان سردار اشجع
(بار دوم)
۲۳ اردیبهشت ۱۲۹۰
۱۵ جمادی‌الاول ۱۳۲۹
دی ۱۲۹۰
محرم ۱۳۳۰
۸ ماه احمدشاه
SardarZafar.jpg
خسرو خان سردار ظفر دی ۱۲۹۰
محرم ۱۳۳۰
۸ دی ۱۲۹۱
۱۹ محرم ۱۳۳۱
۱ سال احمدشاه
SardarAshja.jpg
سلطان محمد خان سردار اشجع
(بار سوم)
۸ دی ۱۲۹۱
۱۹ محرم ۱۳۳۱
آذر ۱۲۹۲
ذیحجه ۱۳۳۱
۱۱ ماه احمدشاه
Samsam Saltaneh.jpg
نجف‌قلی‌خان صمصام‌السلطنه
(بار دوم)
آذر ۱۲۹۲
ذیحجه ۱۳۳۱
۱۸ مهر ۱۲۹۴
۲ ذیحجه ۱۳۳۳
۱ سال و ۱۰ ماه احمدشاه
Mohtasham.jpg
غلامحسین خان سردار محتشم
(بار نخست)
۱۸ مهر ۱۲۹۴
۲ ذیحجه ۱۳۳۳
؟ احمدشاه
SardarAshja.jpg
سلطان محمد خان سردار اشجع
(بار چهارم)
؟ ؟ احمدشاه
NasirKhan.jpg
نصیر خان سردار جنگ ۱۲۹۷ خورشیدی
۱۳۳۷ قمری
آذر ۱۲۹۹
ربیع‌الاول ۱۳۳۹
حدود ۲ سال احمدشاه
Mohtasham.jpg
غلامحسین خان سردار محتشم
(بار دوم)
آذر ۱۲۹۹
ربیع‌الاول ۱۳۳۹
۲۰ دی ۱۳۰۰ ۱ سال احمدشاه
SardarAshja.jpg
سلطان محمد خان سردار اشجع
(بار پنجم)
۲۰ دی ۱۳۰۰ شهریور ۱۳۰۱ احمدشاه

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • پوربختیار، غفار (زمستان ۱۳۸۵). «حاکمان بختیاری‌تبار اصفهان از مشروطیت تا سقوط قاجاریه». فصلنامهٔ گنجینهٔ اسناد. تهران: پژوهشکدهٔ اسناد سازمان اسناد و کتابخانهٔ ملی جمهوری اسلامی ایران. ۱۶ (۴): ۴۰-۶۱. دریافت‌شده در ۱۴ فروردین ۱۳۹۸.
  • چرچیل، جرج پرسی (۱۳۶۹). فرهنگ رجال قاجار. ترجمهٔ غلامحسین میرزاصالح. تهران: زرین.