فهرست دانشکده‌های پزشکی ایران

دانشکده‌های پزشکی دانشکده‌هایی هستند که وظیفه تربیت پزشک و ارائه خدمات آموزشی و درمانی را دارند. برنامه آموزشی اصلی که در دانشکده‌های پزشکی ارائه می‌شود شامل دوره پزشکی عمومی و گاهی همچنین دوره‌های دستیاری در رشته‌های تخصصی پزشکی است. ساختار اصلی دانشکده پزشکی شامل محلی برای ارائه آموزش‌های پایه‌ای و بیمارستان است. دانشجویان پزشکی قسمت اصلی آموزش‌های خود را در بیمارستان‌های آموزشی می‌گذرانند. در ایران این دانشکده‌ها زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می‌کنند دانشجویان پزشکی بعد از پایان تحصیلات متوسطه با گذراندن کنکور وارد آن‌ها می‌شوند.

پراکندگی دانشکده‌های پزشکی در ایران
  دانشکده‌های پزشکی دولتی
  دانشکده‌های پزشکی آزاد
  هردو

سابقهٔ آموزش پزشکی در ایران به زمان تأسیس دارالفنون در سال ۱۲۳۰ خورشیدی بازمی‌گردد. رشتهٔ پزشکی یکی از رشته‌های اولیهٔ این مؤسسه بود. در سال ۱۲۹۷، بخش‌هایی از دارالفنون که مرتبط به پزشکی بود از آن جدا شد و «مدرسهٔ طب» نام گرفت. در همین دوره، به‌خصوص از سال ۱۳۰۷، آموزش پزشکی نظم و قوام بیشتری پیدا کرد و به دوره‌های آموزشی «علوم پایه» و «بالینی» تقسیم شد. مدرسهٔ طب در نهایت در سال ۱۳۱۳ با تأسیس دانشکده پزشکی دانشگاه تهران در آن ادغام شد.[۱][۲] دانشکده‌های پزشکی شیراز، اصفهان و تبریز در سال ۱۳۲۵ تأسیس شدند و در سال ۱۳۲۸ نیز دانشکده پزشکی مشهد شروع به کار کرد.[۳][۴][۵][۶] دانشکده‌های پزشکی ملی (شهید بهشتی فعلی)، اهواز، ایران ، کرمانشاه، همدان، ارومیه، کرمان، جهرم و فسا تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی تأسیس شدند.[۷]

در حال حاضر ۵۰ دانشکده پزشکی دولتی و ۱۵ دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در کشور فعال هستند.

کلان‌منطقه‌های آموزش ویرایش

 
نقشهٔ قطب‌های ده‌گانهٔ دانشگاه‌های علوم پزشکی

در ابتدا آزمون علوم پایه پزشکی به صورت یک آزمون سراسری بود؛ ولی از سال ۱۳۹۳ آزمون علوم پایه به صورت قطبی برگزار می‌شود. دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به ۱۰ قطب آموزشی تقسیم‌بندی شده و در هر قطب یک دانشگاه به عنوان دانشگاه مادر انتخاب شده‌است. طراحی سوالات آزمون علوم پایه پزشکی و کلیه امور مربوط به آزمون برعهده دانشگاه مادر و با کمک اساتید دانشگاه‌های زیرمجموعه می‌باشد.[۸]

دانشگاههای علوم پزشکی دارای دانشکده پزشکی در ۱۰ کلان منطقه حوزهٔ آموزش سلامت در کشور، به شرح ذیل تقسیم‌بندی شده‌اند:[۹]

قطب دانشگاه مادر شامل
یک ساری مازندران، گلستان، سمنان، بابل و شاهرود
دو تبریز ارومیه و اردبیل
سه همدان کرمانشاه، کردستان و ایلام
چهار اهواز لرستان، دزفول و آبادان
پنج شیراز هرمزگان، یاسوج، بوشهر، جهرم و فسا
شش زنجان البرز، قم، قزوین و اراک
هفت اصفهان یزد، شهرکرد، کاشان
هشت کرمان زاهدان، رفسنجان، زابل، جیرفت، بم و ایرانشهر
نه مشهد نیشابور، سبزوار، بیرجند، خراسان شمالی و گناباد
ده تهران شهید بهشتی، ایران، بقیةالله، شاهد و ارتش

فهرست ویرایش

نام دانشکده دانشگاه مادر شهر سال تأسیس بیمارستان آموزشی[۱۰]
دانشکده پزشکی آبادان دانشگاه علوم پزشکی آبادان آبادان ۱۳۹۲ ۲
دانشکده پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک اراک ۱۳۶۵ ۵
دانشکده پزشکی ارتش دانشگاه علوم پزشکی ارتش تهران ۱۳۷۳ ۴
دانشکده پزشکی اردبیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل ۱۳۷۲ ۵
دانشکده پزشکی ارومیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ارومیه ۱۳۵۶ ۵
دانشکده پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان ۱۳۲۵ ۱۲
دانشکده پزشکی البرز دانشگاه علوم پزشکی البرز کرج ۱۳۹۰ ۵
دانشکده پزشکی اهواز دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز ۱۳۳۶ ۶
دانشکده پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران ۱۳۵۴ ۱۱
دانشکده پزشکی ایرانشهر دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر ایرانشهر ۱۳۹۸ ۱
دانشکده پزشکی ایلام دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام ۱۳۷۴ ۴
دانشکده پزشکی بابل دانشگاه علوم پزشکی بابل بابل ۱۳۶۴ ۶
دانشکده پزشکی بجنورد دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بجنورد ۱۳۸۷ ۲
دانشکده پزشکی بقیةالله دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله تهران ۱۳۷۱ ۲
دانشکده پزشکی بم دانشگاه علوم پزشکی بم بم ۱۳۹۱ ۱
دانشکده پزشکی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر ۱۳۶۹ ۲
دانشکده پزشکی بیرجند دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیرجند ۱۳۶۵ ۲
دانشکده پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز تبریز ۱۳۲۶ ۱۱
دانشکده پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران ۱۳۱۳ ۱۳
دانشکده پزشکی جهرم دانشگاه علوم پزشکی جهرم جهرم ۱۳۵۶ ۳
دانشکده پزشکی جیرفت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت جیرفت ۱۳۸۸ ۲
دانشکده پزشکی دزفول دانشگاه علوم پزشکی دزفول دزفول ۱۳۹۱ ۱
دانشکده پزشکی رفسنجان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان رفسنجان ۱۳۶۵ ۳
دانشکده پزشکی زابل دانشگاه علوم پزشکی زابل زابل ۱۳۸۵ ۱
دانشکده پزشکی زاهدان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان زاهدان ۱۳۶۵ ۵
دانشکده پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان ۱۳۶۶ ۵
دانشکده پزشکی سبزوار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سبزوار ۱۳۸۷ ۴
دانشکده پزشکی سمنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان ۱۳۶۷ ۲
دانشکده پزشکی شاهد دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران ۱۳۷۱ ۱
دانشکده پزشکی شاهرود دانشگاه علوم پزشکی شاهرود شاهرود ۱۳۸۵ ۲
دانشکده پزشکی شهرکرد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد شهرکرد ۱۳۶۵ ۲
دانشکده پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ۱۳۳۸ ۱۱
دانشکده پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز شیراز ۱۳۲۵ ۱۳
دانشکده پزشکی فسا دانشگاه علوم پزشکی فسا فسا ۱۳۵۶ ۲
دانشکده پزشکی قزوین دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین ۱۳۶۴ ۶
دانشکده پزشکی قم دانشگاه علوم پزشکی قم قم ۱۳۸۳ ۵
دانشکده پزشکی کاشان دانشگاه علوم پزشکی کاشان کاشان ۱۳۶۵ ۷
دانشکده پزشکی کردستان دانشگاه علوم پزشکی کردستان سنندج ۱۳۷۰ ۴
دانشکده پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان ۱۳۵۶ ۴
دانشکده پزشکی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه ۱۳۵۴ ۶
دانشکده پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان گرگان ۱۳۷۱ ۳
دانشکده پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد گناباد ۱۳۸۷ ۱
دانشکده پزشکی گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان رشت ۱۳۶۳ ۸
دانشکده پزشکی لرستان دانشگاه علوم پزشکی لرستان خرم‌آباد ۱۳۷۰ ۵
دانشکده پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران ساری ۱۳۶۷ ۴
دانشکده پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشهد ۱۳۲۸ ۷
دانشکده پزشکی نیشابور دانشگاه علوم پزشکی نیشابور نیشابور ۱۴۰۰ ۲
دانشکده پزشکی هرمزگان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بندرعباس ۱۳۶۵ ۲
دانشکده پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان ۱۳۵۴ ۵
دانشکده پزشکی یاسوج دانشگاه علوم پزشکی یاسوج یاسوج ۱۳۷۵ ۳
دانشکده پزشکی یزد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ۱۳۶۲ ۵

دانشکده های جدید التاسیس خوی سراب مراغه تربت حیدریه سیرجان لارستان گراش بهبهان ساوه


دانشگاه‌های آزاد اسلامی ویرایش

نام دانشکده دانشگاه مادر شهر سال تأسیس بیمارستان آموزشی[۱۱]
دانشکده پزشکی آزاد اردبیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل اردبیل ۱۳۶۴ ۱
دانشکده پزشکی آزاد تبریز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تبریز ۱۳۶۱ ۱
دانشکده پزشکی آزاد تنکابن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن تنکابن ۱۳۶۵ ۰
دانشکده پزشکی آزاد تهران دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران تهران ۱۳۶۴ ۳
دانشکده پزشکی آزاد زاهدان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان زاهدان ۱۳۹۰ ۰
دانشکده پزشکی آزاد ساری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ساری ۱۳۹۰ ۰
دانشکده پزشکی آزاد شاهرود دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود شاهرود ۱۳۶۷ ۱
دانشکده پزشکی آزاد قشم دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم قشم ۱۳۸۸ ۰
دانشکده پزشکی آزاد قم دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی قم قم ۱۳۶۵ ۰
دانشکده پزشکی آزاد کازرون دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون کازرون ۱۳۶۴ ۰
دانشکده پزشکی آزاد کرمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان کرمان ۱۳۹۴ ۰
دانشکده پزشکی آزاد کیش دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌الملل کیش کیش ۱۳۹۷ ۰
دانشکده پزشکی آزاد مشهد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد مشهد ۱۳۶۷ ۱
دانشکده پزشکی آزاد نجف‌آباد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد نجف‌آباد ۱۳۶۵ ۰
دانشکده پزشکی آزاد یزد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد یزد ۱۳۶۱ ۱

آزاد بجنورد ۱۴۰۲ آزاد ارومیه ۱۴۰۲

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

 1. «تاریخچه دارالفنون». سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
 2. «تاریخچه دانشکده پزشکی». دانشگاه علوم پزشکی تهران. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۰ اكتبر ۲۰۱۹. تاریخ وارد شده در |archive-date= را بررسی کنید (کمک)
 3. «دانشگاه علوم پزشکی شیراز». سامانهٔ علم سنجی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور. بایگانی‌شده از اصلی در ۴ اوت ۲۰۱۹.
 4. «دانشگاه علوم پزشکی اصفهان». سامانهٔ علم سنجی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور. بایگانی‌شده از اصلی در ۱ سپتامبر ۲۰۱۹.
 5. «دانشگاه علوم پزشکی تبریز». سامانهٔ علم سنجی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۹ اوت ۲۰۱۹.
 6. «دانشگاه علوم پزشکی مشهد». سامانهٔ علم سنجی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۹.
 7. «مرور تاریخی بر دستاورد و چالشهای آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی در یک دوره ۴۰ ساله (۱۳۵۷ الی ۱۳۹۷) در ایران» (PDF). فصلنامه علمی پژوهشی طب و تزکیه. دریافت‌شده در ۲۹ دی ۱۳۹۷.
 8. «آزمون علوم پایه پزشکی». مسیر ایرانی.
 9. «۱۰ کلان‌منطقه‌ی حوزه آموزش سلامت مشخص شدند».
 10. «گزارش آماری سامانه آمار و اطلاعات بیمارستانی» (PDF). دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت. بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۱۰ نوامبر ۲۰۱۹.
 11. «گزارش آماری سامانه آمار و اطلاعات بیمارستانی» (PDF). دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت. بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۱۰ نوامبر ۲۰۱۹.