فهرست ستارگان در ستاره‌نمای هیپارکوس

این فهرستی از برخی از درخشان‌ترین ستاره‌های ستاره نمای هیپارکوس است. (به انگلیسی: Hipparcos Index Catalogue) (HIP). اعداد شناسانه‌اند.(اعداد HIP).[۱]

طرح شبه مستطیلی میل ستاره‌های با قدر ظاهری روشن تر از ۵ بر اساس ستاره نمای هیپارکوس، که بر اساس نوع طیفی و قدر ظاهری و صورت فلکی و جهان پرهون (دائرةالبروج) نوین رمزنگاری شده است.

HIP 1 - 10000ویرایش

HIP 10001 - 20000ویرایش

 • ۱۰۸۲۶: ο Ceti (Mira)
 • ۱۱۷۶۷: α خرس کوچک(Ursae Minoris) (ستاره قطبی)
 • ۱۴۵۷۶: β پرساوش(Persei) (Algol)
 • ۱۵۸۶۳: α پرساوش(Persei) (Mirfak, Algenib)
 • ۱۶۵۳۷: ε جوی(Eridani) (Sadira)

HIP 20001 - 30000ویرایش

 • ۲۱۴۲۱: α برج ثور(Tauri) (دبران)
 • ۲۴۴۳۶: β منظومه جبار یا النسق(Orionis) (Rigel)
 • ۲۴۶۰۸: α ارابه ران(Aurigae) (سروش)
 • ۲۵۳۳۶: γ منظومه جبار یا النسق(Orionis) (Bellatrix)
 • ۲۵۴۲۸: β برج ثور(Tauri) (Elnath)
 • ۲۵۹۳۰: δ منظومه جبار یا النسق(Orionis) (Mintaka)
 • ۲۶۳۱۱: ε منظومه جبار یا النسق(Orionis) (Alnilam)
 • ۲۶۷۲۷: ζ منظومه جبار یا النسق(Orionis) (Alnitak)
 • ۲۷۳۶۶: κ منظومه جبار یا النسق(Orionis) (Saiph)
 • ۲۷۹۸۹: α منظومه جبار یا النسق(Orionis) (Betelgeuse)
 • ۲۸۳۶۰: β ارابه ران(Aurigae)(Menkalinan)

HIP 30001 - 40000ویرایش

 • ۳۰۳۲۴: β سگ بزرگ(Canis Majoris) (Mirzam, Murzim)
 • ۳۰۴۳۸: α کارینا (سهیل)
 • ۳۱۶۸۱: γ Geminorum (Alhena)
 • ۳۲۳۴۹: α سگ بزرگ(Canis Majoris) (Sirius)
 • ۳۳۵۷۹: ε سگ بزرگ(Canis Majoris) (Adhara)
 • ۳۴۴۴۴: δ سگ بزرگ(Canis Majoris) (Wezen)
 • ۳۵۷۹۳: VY Canis Majoris (بزرگ‌ترین ستارهٔ شناخته شده)
 • ۳۵۹۰۴: η سگ بزرگ(Canis Majoris) (Aludra)
 • ۳۶۸۵۰: α Geminorum (Castor)
 • ۳۷۲۷۹: α سگ بزرگ(Canis Majoris) (Procyon)
 • ۳۷۸۲۶: β Geminorum (Pollux)
 • ۳۹۴۲۹: ζ Puppis (Naos)
 • ۳۹۹۵۳: γ Velorum (Suhail, Regor)

HIP 40001 - 50000ویرایش

 • ۴۱۰۳۷: ε شاه‌تخته(Carinae) (Avior)
 • ۴۲۹۱۳: δ بادبان(Velorum) (Koo She)
 • ۴۴۸۱۶: λ بادبان(Velorum)(Suhail)
 • ۴۵۲۳۸: β شاه‌تخته(Carinae)(Miaplacidus)
 • ۴۵۹۴۱: κ بادبان(Velorum)(Markab)
 • ۴۵۵۵۶: ι شاه‌تخته(Carinae)(Aspidiske, Scutulum, Turais)
 • ۴۶۳۹۰: α Hydrae (Alphard)
 • ۴۹۶۶۹: α Leonis (Regulus(نخو))

HIP 50001 - 60000ویرایش

 • ۵۰۵۸۳: γ Leonis (Algieba)
 • ۵۳۹۱۰: β خرس بزرگ(Ursae Majoris) (Merak)
 • ۵۴۰۶۱: α خرس بزرگ(Ursae Majoris) (Dubhe)
 • ۵۷۶۳۲: β Leonis (Denebola)
 • ۵۸۰۰۱: γ خرس بزرگ(Ursae Majoris) (Phad, Phecda)
 • ۵۹۷۷۴: δ خرس بزرگ(Ursae Majoris) (Megrez)

HIP 60001 - 70000ویرایش

 • ۶۰۷۱۸: α صلیب(Crucis) (Acrux)
 • ۶۱۰۸۴: γ صلیب(Crucis) (Gacrux)
 • ۶۱۹۳۲: γ قنطورس(Centauri)(Muhlifein)
 • ۶۲۴۳۴: β صلیب(Crucis)(Becrux, Mimosa)
 • ۶۲۹۵۶: ε خرس بزرگ(Ursae Majoris) (Alioth)
 • ۶۵۴۷۴: α Virginis (Spica)
 • ۶۵۳۷۸: ζ خرس بزرگ(Ursae Majoris) (Mizar)
 • ۶۵۴۷۷: ۸۰ خرس بزرگ(Ursae Majoris) (Alcor)
 • ۶۶۶۵۷: ε قنطورس(Centauri)(Birdun)
 • ۶۷۳۰۱: η Ursae Majoris (Alkaid, Benetnash)
 • ۶۸۷۰۲: β قنطورس(Centauri)(Hadar, Agena)
 • ۶۸۷۵۶: α Draconis (Thuban)
 • ۶۸۹۳۳: θ قنطورس(Centauri)(Menkent)
 • ۶۹۶۷۳: α گاروان(Boötis) (Arcturus)

HIP 70001 - 80000ویرایش

 • ۷۰۸۹۰: Proxima Centauri (نزدیک‌ترین ستاره)
 • ۷۲۱۰۵: ε گاوران(Boötis) (Izar)
 • ۷۱۳۵۲: η قنطورس(Centauri) (Marfikent)
 • ۷۱۶۸۱: α قنطورس(Centauri) B (Rigil Kentaurus, Rigel Kent, Toliman)
 • ۷۱۶۸۳: α قنطورس(Centauri) A (Rigil Kentaurus, Rigel Kent, Toliman)
 • ۷۱۸۶۰: α Lupi (Men)
 • ۷۲۶۰۷: β خرس بزرگ(Ursae Majoris) (Kochab)
 • ۷۶۲۶۷: α Coronae Borealis (Alphecca, Gemma)
 • ۷۸۴۰۱: δ Scorpii (Dschubba)

HIP 80001 - 90000ویرایش

 • ۸۰۷۶۳: α Scorpii (Antares)
 • ۸۲۲۷۳: α Trianguli Australis (Atria)
 • ۸۲۳۹۶: ε Scorpii (Wei)
 • ۸۴۰۱۲: η Ophiuchi (Sabik)
 • ۸۵۹۲۷: λ Scorpii (Shaula)
 • ۸۶۰۳۲: α Ophiuchi (Rasalhague, Ras Alhague)
 • ۸۶۲۲۸: θ Scorpii (Sargas, Girtab)
 • ۸۶۶۷۰: κ Scorpii(Girtab)
 • ۸۷۸۳۳: γ Draconis (Etamin)

HIP 90001 - 100000ویرایش

HIP 100001 - 110000ویرایش

HIP 110001 - 120000ویرایش

 • ۱۱۲۱۲۲: β شن(Gruis)(Gruid)
 • ۱۱۳۳۶۸: α Piscis Austrini (Fomalhaut)
 • ۱۱۳۸۸۱: β اسب بالدار(Pegasi)(Scheat)
 • ۱۱۳۹۶۳: α اسب بالدار(Pegasi) (Markab, Marchab)
 • ۱۱۸۳۲۲: ε Tucanae (آخرین ستارهٔ فهرست هیپاروس)

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

 1. According to هیپارکوس و فهرست تایکو در Centre de données astronomiques de Strasbourg.

پیوند به بیرونویرایش