فهرست کشورها بر پایه میزان قتل عمد

فهرست کشورها بر اساس میزان قتل عمد بر حسب ۱۰۰٬۰۰۰ تن در سال. اعتبار نرخ‌های قتل عمد کشوری ممکن است متغیر باشد.[۱] تعریف قتل عمد در کشورهای مختلف ممکن است متفاوت باشد.

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
نرخ قتل عمد در جدیدترین سال دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد
کشور میزان (آهنگ) تعداد منطقه زیرمنطقه سال
فهرست شده
ملاحظات

بوروندی ۸٫۰ ۷۹۰ آفریقا شرق آفریقا ۲۰۱۲
مجمع‌الجزایر قمر ۱۰٫۰ ۷۲ آفریقا شرق آفریقا ۲۰۱۲
جیبوتی ۱۰٫۱ ۸۷ آفریقا شرق آفریقا ۲۰۱۲
اریتره ۷٫۱ ۴۳۷ آفریقا شرق آفریقا ۲۰۱۲
اتیوپی ۱۲٫۰ ۱۱٬۰۴۸ آفریقا شرق آفریقا ۲۰۱۲
کنیا ۶٫۴ ۲٬۷۶۱ آفریقا شرق آفریقا ۲۰۱۲
ماداگاسکار ۱۱٫۱ ۲٬۴۶۵ آفریقا شرق آفریقا ۲۰۱۲
مالاوی ۱٫۸ ۲۷۹ آفریقا شرق آفریقا ۲۰۱۲
موریس ۲٫۸ ۳۴ آفریقا شرق آفریقا ۲۰۱۱
مایوت (فرانسه) ۶٫۰ ۱۲ آفریقا شرق آفریقا ۲۰۰۹
موزامبیک ۱۲٫۴ ۳٬۱۳۳ آفریقا شرق آفریقا ۲۰۱۲
رئونیون (فرانسه) ۱٫۸ ۱۵ آفریقا شرق آفریقا ۲۰۰۹
رواندا ۲۳٫۱ ۲٬۶۴۸ آفریقا شرق آفریقا ۲۰۱۲
سیشل ۹٫۵ ۹ آفریقا شرق آفریقا ۲۰۱۲
سومالی ۸٫۰ ۸۱۹ آفریقا شرق آفریقا ۲۰۱۲ ملاحظات
سودان جنوبی ۱۳٫۹ ۱٬۵۰۴ آفریقا شرق آفریقا ۲۰۱۲ ملاحظات
اوگاندا ۱۰٫۷ ۳٬۷۵۳ آفریقا شرق آفریقا ۲۰۱۱
تانزانیا ۱۲٫۷ ۶٬۰۷۱ آفریقا شرق آفریقا ۲۰۱۲
زامبیا ۱۰٫۷ ۱٬۵۰۱ آفریقا شرق آفریقا ۲۰۱۲
زیمبابوه ۱۰٫۶ ۱٬۴۵۰ آفریقا شرق آفریقا ۲۰۱۲
آنگولا ۱۰٫۰ ۲٬۰۷۹ آفریقا وسط آفریقا ۲۰۱۲
کامرون ۷٫۶ ۱٬۶۵۴ آفریقا وسط آفریقا ۲۰۱۲
جمهوری آفریقای مرکزی ۱۱٫۸ ۵۳۲ آفریقا وسط آفریقا ۲۰۱۲ ملاحظات
چاد ۷٫۳ ۹۰۷ آفریقا وسط آفریقا ۲۰۱۲
جمهوری کنگو ۱۲٫۵ ۵۴۱ آفریقا وسط آفریقا ۲۰۱۲
جمهوری دموکراتیک کنگو ۲۸٫۳ ۱۸٬۵۸۶ آفریقا وسط آفریقا ۲۰۱۲
گینه استوایی ۱۹٫۳ ۱۴۲ آفریقا وسط آفریقا ۲۰۱۲
گابن ۹٫۱ ۱۴۸ آفریقا وسط آفریقا ۲۰۱۲
سائوتومه و پرنسیپ ۳٫۳ ۶ آفریقا وسط آفریقا ۲۰۱۱
الجزایر ۰٫۷ ۲۸۰ آفریقا شمال آفریقا ۲۰۱۱
مصر ۳٫۴ ۲٬۷۰۳ آفریقا شمال آفریقا ۲۰۱۱
لیبی ۱٫۷ ۱۰۳ آفریقا شمال آفریقا ۲۰۱۲ ملاحظات
مراکش ۲٫۲ ۷۰۴ آفریقا شمال آفریقا ۲۰۱۲
سودان ۱۱٫۲ ۴٬۱۵۹ آفریقا شمال آفریقا ۲۰۱۲ ملاحظات
تونس (شهر) ۲٫۲ ۲۳۵ آفریقا شمال آفریقا ۲۰۱۲
بوتسوانا ۱۸٫۴ ۳۶۸ آفریقا جنوب آفریقا ۲۰۱۲
لسوتو ۳۸٫۰ ۷۶۴ آفریقا جنوب آفریقا ۲۰۱۰
نامیبیا ۱۷٫۲ ۳۸۸ آفریقا جنوب آفریقا ۲۰۱۲
آفریقای جنوبی ۳۱٫۰ ۱۶٬۲۵۹ آفریقا جنوب آفریقا ۲۰۱۲
سوازیلند ۳۳٫۸ ۴۱۶ آفریقا جنوب آفریقا ۲۰۱۲
بنین ۸٫۴ ۸۴۸ آفریقا غرب آفریقا ۲۰۱۲
بورکینافاسو ۸٫۰ ۱٬۳۱۱ آفریقا غرب آفریقا ۲۰۱۲
کیپ ورد ۱۰٫۳ ۵۱ آفریقا غرب آفریقا ۲۰۱۲
ساحل عاج ۱۳٫۶ ۲٬۶۹۱ آفریقا غرب آفریقا ۲۰۱۲
گامبیا ۱۰٫۲ ۱۸۲ آفریقا غرب آفریقا ۲۰۱۲
غنا ۶٫۱ ۱٬۵۳۷ آفریقا غرب آفریقا ۲۰۱۲
گینه ۸٫۹ ۱٬۰۱۸ آفریقا غرب آفریقا ۲۰۱۲
گینه بیسائو ۸٫۴ ۱۴۰ آفریقا غرب آفریقا ۲۰۱۲
لیبریا ۳٫۲ ۱۳۵ آفریقا غرب آفریقا ۲۰۱۲
مالی ۷٫۵ ۱٬۱۱۹ آفریقا غرب آفریقا ۲۰۱۲
موریتانی ۵٫۰ ۱۹۱ آفریقا غرب آفریقا ۲۰۱۲
نیجر ۴٫۷ ۸۰۳ آفریقا غرب آفریقا ۲۰۱۲
نیجریه ۲۰٫۰ ۳۳٬۸۱۷ آفریقا غرب آفریقا ۲۰۱۲
سنگال ۲٫۸ ۳۷۹ آفریقا غرب آفریقا ۲۰۱۲
سیرالئون ۱٫۹ ۱۱۳ آفریقا غرب آفریقا ۲۰۱۲
توگو ۱۰٫۳ ۶۸۴ آفریقا غرب آفریقا ۲۰۱۲
آنگویلا (بریتانیا) ۷٫۵ ۱ قاره آمریکا کاراییب ۲۰۱۲
آنتیگوا و باربودا ۱۱٫۲ ۱۰ قاره آمریکا کاراییب ۲۰۱۲
آروبا (هلند) ۳٫۹ ۴ قاره آمریکا کاراییب ۲۰۱۰
باهاما ۲۹٫۸ ۱۱۱ قاره آمریکا کاراییب ۲۰۱۲
باربادوس ۷٫۴ ۲۱ قاره آمریکا کاراییب ۲۰۱۲
جزایر ویرجین بریتانیا (بریتانیا) ۸٫۴ ۲ قاره آمریکا کاراییب ۲۰۰۶
جزایر کیمن (بریتانیا) ۱۴٫۷ ۸ قاره آمریکا کاراییب ۲۰۰۹
کوبا ۴٫۲ ۴۷۷ قاره آمریکا کاراییب ۲۰۱۲
دومینیکا ۲۱٫۱ ۱۵ قاره آمریکا کاراییب ۲۰۱۰
جمهوری دومینیکن ۲۲٫۱ ۲٬۲۶۸ قاره آمریکا کاراییب ۲۰۱۲
گرنادا ۱۳٫۳ ۱۴ قاره آمریکا کاراییب ۲۰۱۲
جزیره گوادلوپ (فرانسه) ۷٫۹ ۳۶ قاره آمریکا کاراییب ۲۰۰۹
هائیتی ۱۰٫۲ ۱٬۰۳۳ قاره آمریکا کاراییب ۲۰۱۲
جامائیکا ۳۹٫۳ ۱٬۰۸۷ قاره آمریکا کاراییب ۲۰۱۲
مارتینیک (فرانسه) ۲٫۷ ۱۱ قاره آمریکا کاراییب ۲۰۰۹
مونتسرات (بریتانیا) ۲۰٫۴ ۱ قاره آمریکا کاراییب ۲۰۰۸
پورتوریکو (ایالات متحده آمریکا) ۲۶٫۵ ۹۷۸ قاره آمریکا کاراییب ۲۰۱۲
سنت کیتس و نویس ۳۳٫۶ ۱۸ قاره آمریکا کاراییب ۲۰۱۲
سنت لوسیا ۲۱٫۶ ۳۹ قاره آمریکا کاراییب ۲۰۱۲
سنت وینسنت و گرنادین‌ها ۲۵٫۶ ۲۸ قاره آمریکا کاراییب ۲۰۱۲
ترینیداد و توباگو ۲۸٫۳ ۳۷۹ قاره آمریکا کاراییب ۲۰۱۲
جزایر تورکس و کایکوس (بریتانیا) ۶٫۶ ۲ قاره آمریکا کاراییب ۲۰۰۹
جزایر ویرجین ایالات متحده آمریکا (ایالات متحده آمریکا) ۵۲٫۶ ۵۶ قاره آمریکا کاراییب ۲۰۱۰
بلیز ۴۴٫۷ ۱۴۵ قاره آمریکا آمریکای مرکزی ۲۰۱۲
کاستاریکا ۸٫۵ ۴۰۷ قاره آمریکا آمریکای مرکزی ۲۰۱۲
السالوادور ۴۱٫۲ ۲٬۵۹۴ قاره آمریکا آمریکای مرکزی ۲۰۱۲
گواتمالا ۳۹٫۹ ۶٬۰۲۵ قاره آمریکا آمریکای مرکزی ۲۰۱۲
هندوراس ۹۰٫۴ ۷٬۱۷۲ قاره آمریکا آمریکای مرکزی ۲۰۱۲
مکزیک ۲۱٫۵ ۲۶٬۰۳۷ قاره آمریکا آمریکای مرکزی ۲۰۱۲ ملاحظات
نیکاراگوئه ۱۱٫۳ ۶۷۵ قاره آمریکا آمریکای مرکزی ۲۰۱۲
پاناما ۱۷٫۲ ۶۵۴ قاره آمریکا آمریکای مرکزی ۲۰۱۲
برمودا (بریتانیا) ۷٫۷ ۵ قاره آمریکا آمریکای شمالی ۲۰۱۲
کانادا ۱٫۶ ۵۴۳ قاره آمریکا آمریکای شمالی ۲۰۱۲
سن-پیر-ا-میکلون (فرانسه) ۱۶٫۵ ۱ قاره آمریکا آمریکای شمالی ۲۰۰۹
ایالات متحده آمریکا ۴٫۷ ۱۴٬۸۲۷ قاره آمریکا آمریکای شمالی ۲۰۱۲
آرژانتین ۵٫۵ ۲٬۲۳۷ قاره آمریکا آمریکای جنوبی ۲۰۱۰
بولیوی ۱۲٫۱ ۱٬۲۷۰ قاره آمریکا آمریکای جنوبی ۲۰۱۲
برزیل ۲۵٫۲ ۵۰٬۱۰۸ قاره آمریکا آمریکای جنوبی ۲۰۱۲
شیلی ۳٫۱ ۵۵۰ قاره آمریکا آمریکای جنوبی ۲۰۱۲
کلمبیا ۳۰٫۸ ۱۴٬۶۷۰ قاره آمریکا آمریکای جنوبی ۲۰۱۲ ملاحظات
اکوادور ۱۲٫۴ ۱٬۹۲۴ قاره آمریکا آمریکای جنوبی ۲۰۱۲
گویان فرانسه (فرانسه) ۱۳٫۳ ۳۰ قاره آمریکا آمریکای جنوبی ۲۰۰۹
گویان ۱۷٫۰ ۱۳۵ قاره آمریکا آمریکای جنوبی ۲۰۱۲
پاراگوئه ۹٫۷ ۶۴۹ قاره آمریکا آمریکای جنوبی ۲۰۱۲
پرو ۹٫۶ ۲٬۸۶۵ قاره آمریکا آمریکای جنوبی ۲۰۱۲
سورینام ۶٫۱ ۳۳ قاره آمریکا آمریکای جنوبی ۲۰۱۲
اروگوئه ۷٫۹ ۲۶۷ قاره آمریکا آمریکای جنوبی ۲۰۱۲
ونزوئلا ۵۳٫۷ ۱۶٬۰۷۲ قاره آمریکا آمریکای جنوبی ۲۰۱۲
قزاقستان ۷٫۸ ۱٬۲۶۳ آسیا آسیای مرکزی ۲۰۱۲
قرقیزستان ۹٫۱ ۴۹۴ آسیا آسیای مرکزی ۲۰۱۱
تاجیکستان ۱٫۶ ۱۲۶ آسیا آسیای مرکزی ۲۰۱۱
ترکمنستان ۱۲٫۸ ۶۶۰ آسیا آسیای مرکزی ۲۰۱۲
ازبکستان ۳٫۷ ۱٬۰۶۰ آسیا آسیای مرکزی ۲۰۱۲
جمهوری خلق چین ۱٫۰ ۱۳٬۴۱۰ آسیا شرق آسیا ۲۰۱۰
هنگ کنگ ۰٫۴ ۲۷ آسیا شرق آسیا ۲۰۱۲
ماکائو ۰٫۷ ۴ آسیا شرق آسیا ۲۰۱۰
کره شمالی ۵٫۲ ۱٬۲۹۳ آسیا شرق آسیا ۲۰۱۲
ژاپن ۰٫۳ ۴۴۲ آسیا شرق آسیا ۲۰۱۱
مغولستان ۹٫۷ ۲۶۶ آسیا شرق آسیا ۲۰۱۱
کره جنوبی ۰٫۹ ۴۲۷ آسیا شرق آسیا ۲۰۱۱
تایوان ۳٫۰ ۶۸۶ آسیا شرق آسیا ۲۰۱۱
برونئی ۲٫۰ ۸ آسیا جنوب شرقی آسیا ۲۰۱۲
کامبوج ۶٫۵ ۹۶۴ آسیا جنوب شرقی آسیا ۲۰۱۲
اندونزی ۰٫۶ ۱٬۴۵۶ آسیا جنوب شرقی آسیا ۲۰۱۲
لائوس ۵٫۹ ۳۹۲ آسیا جنوب شرقی آسیا ۲۰۱۲
مالزی ۲٫۳ ۶۵۲ آسیا جنوب شرقی آسیا ۲۰۱۲
میانمار ۱۵٫۲ ۸٬۰۴۴ آسیا جنوب شرقی آسیا ۲۰۱۲
فیلیپین ۸٫۸ ۸٬۴۸۴ آسیا جنوب شرقی آسیا ۲۰۱۲
سنگاپور ۰٫۲ ۱۱ آسیا جنوب شرقی آسیا ۲۰۱۲
تایلند ۵٫۰ ۳٬۳۰۷ آسیا جنوب شرقی آسیا ۲۰۱۱
تیمور شرقی ۳٫۶ ۳۹ آسیا جنوب شرقی آسیا ۲۰۱۰
ویتنام ۳٫۳ ۳٬۰۳۷ آسیا جنوب شرقی آسیا ۲۰۱۲
افغانستان ۶٫۵ ۱٬۹۴۸ آسیا جنوب آسیا ۲۰۱۲ ملاحظات
بنگلادش ۲٫۷ ۴٬۱۶۹ آسیا جنوب آسیا ۲۰۱۲
پادشاهی بوتان ۱٫۷ ۱۲ آسیا جنوب آسیا ۲۰۱۲
هند ۳٫۵ ۴۳٬۳۵۵ آسیا جنوب آسیا ۲۰۱۲
ایران ۳٫۹ ۳٬۱۲۶ آسیا جنوب آسیا ۲۰۱۲
مالدیو ۳٫۹ ۱۳ آسیا جنوب آسیا ۲۰۱۲
نپال ۲٫۹ ۷۸۶ آسیا جنوب آسیا ۲۰۱۱
پاکستان ۷٫۷ ۱۳٬۸۴۶ آسیا جنوب آسیا ۲۰۱۲ ملاحظات
سری‌لانکا ۳٫۴ ۷۰۷ آسیا جنوب آسیا ۲۰۱۱
ارمنستان ۱٫۸ ۵۴ آسیا غرب آسیا ۲۰۱۲
جمهوری آذربایجان ۲٫۱ ۱۹۴ آسیا غرب آسیا ۲۰۱۰
بحرین ۰٫۵ ۷ آسیا غرب آسیا ۲۰۱۱
قبرس ۲٫۰ ۲۳ آسیا غرب آسیا ۲۰۱۲
گرجستان ۴٫۳ ۱۸۷ آسیا غرب آسیا ۲۰۱۰
عراق ۸٫۰ ۲٬۶۲۸ آسیا غرب آسیا ۲۰۱۲ ملاحظات
اسرائیل ۱٫۸ ۱۳۴ آسیا غرب آسیا ۲۰۱۲ ملاحظات
اردن ۲٫۰ ۱۳۳ آسیا غرب آسیا ۲۰۱۱
کویت ۰٫۴ ۱۲ آسیا غرب آسیا ۲۰۱۲
لبنان ۲٫۲ ۹۵ آسیا غرب آسیا ۲۰۱۰
دولت فلسطین ۷٫۴ ۳۱۲ آسیا غرب آسیا ۲۰۱۲ ملاحظات
امان ۱٫۱ ۳۴ آسیا غرب آسیا ۲۰۱۱
قطر ۱٫۱ ۲۳ آسیا غرب آسیا ۲۰۱۲
عربستان سعودی ۰٫۸ ۲۳۴ آسیا غرب آسیا ۲۰۱۲
سوریه ۲٫۲ ۴۶۳ آسیا غرب آسیا ۲۰۱۰
ترکیه ۲٫۶ ۱٬۸۶۶ آسیا غرب آسیا ۲۰۱۱
امارات متحده عربی ۲٫۶ ۲۳۵ آسیا غرب آسیا ۲۰۱۲
یمن ۴٫۸ ۱٬۰۹۹ آسیا غرب آسیا ۲۰۱۰
بلاروس ۵٫۱ ۴۸۶ اروپا اروپای شرقی ۲۰۱۰
بلغارستان ۱٫۹ ۱۴۱ اروپا اروپای شرقی ۲۰۱۲
جمهوری چک ۱٫۰ ۱۰۵ اروپا اروپای شرقی ۲۰۱۲
مجارستان ۱٫۳ ۱۳۲ اروپا اروپای شرقی ۲۰۱۲
لهستان ۱٫۲ ۴۴۹ اروپا اروپای شرقی ۲۰۱۱
مولداوی ۶٫۵ ۲۲۹ اروپا اروپای شرقی ۲۰۱۲
رومانی ۱٫۷ ۳۷۸ اروپا اروپای شرقی ۲۰۱۲
روسیه ۹٫۲ ۱۳٬۱۲۰ اروپا اروپای شرقی ۲۰۱۲
اسلواکی ۱٫۴ ۷۵ اروپا اروپای شرقی ۲۰۱۲
اوکراین ۴٫۳ ۱٬۹۸۸ اروپا اروپای شرقی ۲۰۱۰
دانمارک ۰٫۸ ۴۷ اروپا شمال اروپا ۲۰۱۲
استونی ۵٫۰ ۶۵ اروپا شمال اروپا ۲۰۱۱
فنلاند ۱٫۶ ۸۹ اروپا شمال اروپا ۲۰۱۲
گرینلند (دانمارک) ۱۹٫۴ ۱۱ اروپا شمال اروپا ۲۰۰۹
ایسلند ۰٫۳ ۱ اروپا شمال اروپا ۲۰۱۲
جزیره ایرلند ۱٫۲ ۵۴ اروپا شمال اروپا ۲۰۱۲
لتونی ۴٫۷ ۹۷ اروپا شمال اروپا ۲۰۱۲
لیتوانی ۶٫۷ ۲۰۲ اروپا شمال اروپا ۲۰۱۲
نروژ ۲٫۲ ۱۱۱ اروپا شمال اروپا ۲۰۱۱ ملاحظات
سوئد ۰٫۷ ۶۸ اروپا شمال اروپا ۲۰۱۲
بریتانیا ۱٫۰ ۶۵۳ اروپا شمال اروپا ۲۰۱۱
آلبانی ۵٫۰ ۱۵۷ اروپا جنوب اروپا ۲۰۱۲
آندورا ۱٫۳ ۱ اروپا جنوب اروپا ۲۰۱۰
بوسنی و هرزگوین ۱٫۳ ۵۱ اروپا جنوب اروپا ۲۰۱۱
کرواسی ۱٫۲ ۵۱ اروپا جنوب اروپا ۲۰۱۲
یونان ۱٫۷ ۱۸۴ اروپا جنوب اروپا ۲۰۱۱
ایتالیا ۰٫۹ ۵۳۰ اروپا جنوب اروپا ۲۰۱۲
استان کوزووو ۳٫۶ ۶۴ اروپا جنوب اروپا ۲۰۱۰
مالت ۲٫۸ ۱۲ اروپا جنوب اروپا ۲۰۱۲
مونته‌نگرو ۲٫۷ ۱۷ اروپا جنوب اروپا ۲۰۱۲
پرتغال ۱٫۲ ۱۲۲ اروپا جنوب اروپا ۲۰۱۲
سن مارینو ۰٫۷ x اروپا جنوب اروپا ۲۰۱۲
صربستان ۱٫۲ ۱۱۱ اروپا جنوب اروپا ۲۰۱۲
اسلوونی ۰٫۷ ۱۴ اروپا جنوب اروپا ۲۰۱۲
اسپانیا ۰٫۸ ۳۶۴ اروپا جنوب اروپا ۲۰۱۲
جمهوری مقدونیه ۱٫۴ ۳۰ اروپا جنوب اروپا ۲۰۱۱
اتریش ۰٫۹ ۷۷ اروپا اروپای غربی ۲۰۱۲
بلژیک ۱٫۶ ۱۸۲ اروپا اروپای غربی ۲۰۱۲
فرانسه ۱٫۰ ۶۶۵ اروپا اروپای غربی ۲۰۱۲
آلمان ۰٫۸ ۶۶۲ اروپا اروپای غربی ۲۰۱۱
لیختن‌اشتاین ۰٫۰ ۰ اروپا اروپای غربی ۲۰۱۲
لوکزامبورگ ۰٫۸ ۴ اروپا اروپای غربی ۲۰۱۱
موناکو ۰٫۰ ۰ اروپا اروپای غربی ۲۰۰۸
هلند ۰٫۹ ۱۴۵ اروپا اروپای غربی ۲۰۱۲
سوئیس ۰٫۶ ۴۶ اروپا اروپای غربی ۲۰۱۱
استرالیا ۱٫۱ ۲۵۴ اقیانوسیه استرالزی ۲۰۱۲
نیوزیلند ۰٫۹ ۴۱ اقیانوسیه استرالزی ۲۰۱۲
فیجی ۴٫۰ ۳۵ اقیانوسیه ملانزی ۲۰۱۲
کالدونیای جدید (فرانسه) ۳٫۳ ۸ اقیانوسیه ملانزی ۲۰۰۹
پاپوآ گینه نو ۱۰٫۴ ۷۱۳ اقیانوسیه ملانزی ۲۰۱۰
جزایر سلیمان ۴٫۳ ۲۴ اقیانوسیه ملانزی ۲۰۱۲
وانواتو ۲٫۹ ۷ اقیانوسیه ملانزی ۲۰۱۲
گوآم (ایالات متحده آمریکا) ۲٫۵ ۴ اقیانوسیه میکرونزی ۲۰۱۱
کیریباتی ۸٫۲ ۸ اقیانوسیه میکرونزی ۲۰۱۱
میکرونزی ۴٫۶ ۵ اقیانوسیه میکرونزی ۲۰۱۲
نائورو ۱٫۳ x اقیانوسیه میکرونزی ۲۰۱۲
پالائو ۳٫۱ x اقیانوسیه میکرونزی ۲۰۱۲
جزایر کوک ۳٫۱ x اقیانوسیه پولینزی ۲۰۱۲
پلی‌نزی فرانسه (فرانسه) ۰٫۴ ۱ اقیانوسیه پولینزی ۲۰۰۹
نیووی ۳٫۶ x اقیانوسیه پولینزی ۲۰۱۲
ساموآ ۳٫۶ ۷ اقیانوسیه پولینزی ۲۰۱۲
تونگا ۱٫۰ ۱ اقیانوسیه پولینزی ۲۰۱۲
تووالو ۴٫۲ x اقیانوسیه پولینزی ۲۰۱۲

ملاحظات

منابع

  1. Richards, Patsy (27 May 1999). "Homicide statistics, research paper 99/56" (PDF). London, UK: House of Commons of the United Kingdom library, Social and general statistics section. See page 7 for section called "Definition of the offence of homicide". See page 29 for table of nations and homicide rates for the years 1994-97. It also has further info on how homicide is defined across countries.