ویکی‌پدیا:از عقل سلیم استفاده کنید

Crystal wordprocessing.png محتویات این صفحه هنوز جنبهٔ پیشنهادی دارد و با گذر زمان و نظردهی ویرایشگران دیگر، ممکن است رسمیت بیابد و به‌عنوان یک سیاست یا رهنمود مطرح گردد.

در ویرایش و به‌روزرسانی این صفحه جسور باشید، ولی لطفاً پیش از انجام تغییرات عمده از صفحهٔ بحث برای مطرح کردن آن تغییرات و نظرخواهی در مورد آنها استفاده کنید.


ویکی‌پدیا دارای قوانین بسیار زیادی است. به هنگام ویرایش مقالات، می‌توانید به جای پیروی از تمامی این قوانین، از عقل سلیم بهره ببرید. درگیر کردن بیش از حد خود در قوانین دست و پا گیر، توانایی‌های شما در ویرایش و گسترش مقالات را محدود می‌کند. مواردی پیش می‌آید که بهتر است از قوانین چشم‌پوشی کنید.

حتی اگر مشارکتی، با نگرشی مغالطانه، تخلف از قانونی محسوب شود، می‌تواند هنوز عملی مطلوب به شمار آید. به همین ترتیب، اگر عملی اخلال‌گرانه در قوانین ممنوع نشده باشد، بدین معنا نیست که عملی بی‌مشکل است (بطور مثال برای بیان دیدگاه خود اخلال‌گری نکنید). روح قانون مهمتر از لغات آن است. البته توسل به چشم‌پوشی از همه قوانین به تنهایی نمی‌تواند به معنای آن باشد که حق با شما بوده است، بلکه باید اجتماع ویکی‌پدیا را متقاعد کنید که عملتان باعث بهبود دانشنامه شده است.