ویکی‌پدیا:درام

بخش عمده‌ای از موفقیت ویکی‌پدیا مرهون باز بودن آن به روی مشارکت همگانی است. اما همین باز بودن باعث می‌شود گهگاه افرادی جذب ویکی‌پدیا شوند که از پروژه به عنوان سکویی برای دامن زدن به اختلافات و کشمکش‌ها، یا به عبارتی دیگر «درام‌سازی» و «درام‌پروری» سوء استفاده می‌کنند. درام‌سازی همچون ترولینگ از جمله اشکال منفی در تعاملات انسانی است که به جوامع آنلاین لطمه می‌زند و سبب ناپایداری آن‌ها می‌شود. درام‌پردازان معمولاً نمی‌توانند یا نمی‌خواهند از یک رخداد سادهٔ نادلخواه به‌سرعت عبور کنند؛ از کاه کوه می‌سازند و مسئله‌ای کوچک را تا سرحد تراژدی‌های یونانی پروبال می‌دهند. درام‌سازان، یعنی آن‌هایی که دنبال ایجاد و بسط درام هستند، همچون ترول‌ها یک هدف را دنبال می‌کنند: برانگیختن واکنش. اما برخلاف ترولینگ، هدف از درام‌پروری گیج و مبهوت کردن جامعه و چندپاره‌کردن آن است تا بدین‌وسیله سیاست‌ها را تضعیف کنند، برای یک نهضت یا تفسیری خاص از یک سیاست حامی جمع کنند، یا برخی از ویرایشگران را دک کنند.

این انشا بدین منظور نوشته شده‌است تا در کنار ویکی‌پدیا:برای بیان دیدگاه خود اخلال‌گری نکنید و ویکی‌پدیا:ویرایش اخلالگرانه به جامعه در راه مقابله با درام‌پروری کمک کند بدین امید که وقت ویرایشگران تلف نشود.

جستارهای وابستهویرایش