باز کردن منو اصلی

فهرست پایتخت‌های ایران در طول تاریخ:

منابعویرایش

  • عباس جوکار دریسی، علی قائد، دامون زابلی، حمید و اکبر سلطانی. تاریخ معاصر ایران-۲۵۳. چاپ چهارم. تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۸۶. صص ۱۰ و ۱۱. شابک ‎۹۶۴-۰۵-۱۴۳۰-۶.