هولمیم عنصر ۶۷ با معادل انگلیسی holmium نماد:Ho

دیسپروزیمهولمیماربیم
-

Ho

Es
ظاهر
نقرهy white
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد هولمیم، Ho،‏ 67
تلفظ به انگلیسی ‎/ˈhlmiəm/‎ HOHL-mee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه لانتانیدها
گروه، دوره، بلوک n/a، ۶، f
جرم اتمی استاندارد 164.93032 گرم بر مول
آرایش الکترونی [Xe] 4f11 6s2
الکترون به لایه 2, 8, 18, 29, 8, 2
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) 8.79 g·cm−۳
چگالی مایع در نقطه ذوب 8.34 g·cm−۳
نقطه ذوب 1734 K،‎ 1461 °C،‎ 2662 °F
نقطه جوش 2993 K،‎ 2720 °C،‎ 4928 °F
گرمای هم‌جوشی 17.0 کیلوژول بر مول
گرمای تبخیر 265 کیلوژول بر مول
ظرفیت گرمایی 27.15 کیلوژول بر مول
فشار بخار
فشار (پاسکال) ۱ ۱۰ ۱۰۰ ۱k ۱۰k ۱۰۰k
دما (کلوین) 1432 1584 (1775) (2040) (2410) (2964)
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 3 (basic oxide)
الکترونگاتیوی 1.23 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونش نخستین: 581.0 کیلوژول بر مول
دومین: 1140 کیلوژول بر مول
سومین: 2204 کیلوژول بر مول
شعاع اتمی 176 pm
شعاع کووالانسی 192±7 pm
متفرقه
مغناطیس پارامغناطیس
مقاومت ویژه الکتریکی (دمای اتاق) (poly) 814 nΩ·m
رسانایی گرمایی (300 K) 16.2 W·m−1·K−1
انبساط گرمایی (دمای اتاق) (poly) 11.2 µm/(m·K)
سرعت صوت (سیم نازک) (20 °C) 2760 m/s
مدول یانگ 64.8 GPa
مدول برشی 26.3 GPa
مدول حجمی 40.2 GPa
نسبت پواسون 0.231
سختی ویکر 481 MPa
سختی برینل 746 MPa
عدد کاس 7440-60-0
تاریخچه
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های هولمیم
ایزوتوپ NA نیمه‌عمر DM DE (MeV) DP
163Ho syn 4570 yr ε 0.003 163Dy
164Ho syn 29 min ε 0.987 164Dy
165Ho 100% 165Ho ایزوتوپ پایدار است که 98 نوترون دارد
166Ho syn 26.763 h β 1.855 166Er
167Ho syn 3.1 h β 1.007 167Er

تاریخچهویرایش

در بررسی عناصر خاکی کمیاب که در کانیهای گادولینیت و سامارسکیت وجود داشتند و بیش از یک قرن طول کشید، روشن شد که اربیای جامد ترکیب پیچیده‌ای دارد. به سال ۱۸۷۹ تا ۱۸۸۰ مارینیاک، ایتربیا را از اربیا جدا کرد، نیلسون، اسکاندینا را از آن جدا کرد، و پر تئودر کلیو نشان داد که اربیای باقی‌مانده علاوه بر دارا بودن اربیای حقیقی دارای دو عنصر خاکی دیگر به نام هولمیا و تولیا است.

ریشه نامویرایش

پر تئودر کلیو نام هولمیا را از نام لاتین شهر استکلهم گرفت زیرا در نزدیکی آن کانی‌های خاکی کمیاب پیدا شد و بعد از آن نام هولمیم برای عنصر به کار رفت.

مشخصاتویرایش

هولمیم عنصری است فلزی با عدد اتمی ۶۷، در گروه IIIB و دوره ششم جدول تناوبی جای دارد.یکی از عناصر خاکی کمیاب از گروه فرعی ایتریم جرم اتمی آن ۱۶۴٫۹۳۰۳ ٬ظرفیت ۳ .ایزتوپ پایدار ندارد .

خواصویرایش

جامد بلوری با جلای نقره‌ای، جرم حجمی ۸٫۸۰۳، نقطه ذوب ۱۴۷۰ درجه سانتیگراد، نقطه جوش ۲۷۲۰ درجه سانتی گراد. با آب به کندی واکنش می‌دهد، در اسیدهای رقیق محلول است. خواص الکتریکی و مغناطیسی مهمی دارد. در دستگاه بلوری هگزاگونال متبلور می‌شود. نمکهای آن بی رنگ یا زرد روشن یا سرخ گلی‌رنگ است. سمیت آن ضعیف است.

محل کشفویرایش

در گادولینیت و مونزایت

طرز تهیهویرایش

از احیای فلوروید آن با کلسیم.

شکلهای قابل دسترسویرایش

شمش٬اسفنج٬تکه٬گرد.بالاترین خلوص ۹۹٫۹ درصد است

کاربردهاویرایش

گاز-ربا در لوله‌های خلا، در پژوهشهای الکتروشیمی، اسپکتروسکپی

منابعویرایش

کتاب فرهنگ عناصر نوشته سید رضا آقاپور مقدم دکتر مصطفی نحوی دکتر مهسا ملکی نظری