فهرست شهرها و روستاهای اسپانیا

(تغییرمسیر از فهرست شهرهای اسپانیا)
شهرستان‌های اسپانیا، ۲۰۰۴

پرجمعیت‌ترین شهرهای اسپانیا ویرایش

هر شهرستان اسپانیا به‌طور میانگین ۵٬۳۰۰ نفر جمعیت دارد، اما دامنه تغییرات زیاد است. پرجمعیت‌ترین دهستان اسپانیا شهر مادرید با ۳٬۱۲۸٬۶۰۰ (۲۰۰۶) نفر جمعیت است.

در حالی‌که چندین دهستان نیز وجود دارند که جمعیتشان کمتر از ۱۰ نفر است. جدول زیر ده تا از پرجمعیت‌ترین شهرستان‌های اسپانیا را نشان می‌دهد.

در اسپانیا ۲۲ شهر بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند و ۳۳ شهر بی ۱۰۰ هزار و ۲۰۰ هزار و ۸۳ شهر بین ۵۰ هزار و ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارند.

 
مادرید، پایتخت اسپانیا
 
والنسیا
 
سبیا (شهر)
 
ساراگوسا
 
مالاگا
 
مورسیا (شهر)
 
پالما د مایورکا
 
لاس پالماس
 
بیلبائو
 
آلیسانته
 
قرطبه
 
والادولید
 
ویگو
 
خیخن/کسیکسن
 
ل'هاسپیتالت د لوبریگت
 
لاکرونیا
 
بیتوریا
 
گرانادا
 
الچه
 
ابیدو
 
سانتا کروس (اسپانیا)
 
بادالونا
 
کارتاگنا، اسپانیا
 
تراسا
 
جرز د لا فرونترا
 
سابادل
 
موستولس
 
آلکالا د هنارس
 
پامپلونا
 
آلمریا
 
لگانس
 
سان سباستین
 
سانتاندر
 
کاستلین
 
بورگوس
 
الباکته
 
الکورکون
 
ختافه
 
سالامانکا
 
لگرنیو
 
سان کریستبال د لا لاگونا
 
هوئلبا
 
باداخوس
 
تاراگونا
رتبه کلانشهر شهرهای خودمختار ۲۰۲۱
۱ مادرید   مادرید (بخش خودمختار) ۳٬۲۵۵٬۹۴۴
۲ بارسلونا   کاتالونیا ۱٬۶۲۱٬۵۳۷
۳ والنسیا   بخش خودمختار والنسیا ۸۱۴٬۲۰۸
۴ سویل   اندلس ۷۰۳٬۲۰۶
۵ ساراگوسا   آراگون ۶۷۴٬۳۱۷
۶ مالاگا   اندلس ۵۶۸٬۳۰۵
۷ مورسیا   مورسیا ۴۳۶٬۸۷۰
۸ پالما د مایورکا   جزایر بالئاری ۴۰۱٬۲۷۰
۹ لاس پالماس   جزایر قناری ۳۸۱٬۸۴۷
۱۰ بیلبائو   سرزمین باسک (منطقه خودمختار) ۳۵۴٬۸۶۰
۱۱ آلیسانته   بخش خودمختار والنسیا ۳۳۴٬۷۵۷
۱۲ کوردوبا   اندلس ۳۲۸٬۴۲۸
۱۳ والادولید   کاستیا و لئون ۳۱۷٬۸۶۴
۱۴ ویگو   گالیسیا ۲۹۷٬۳۳۲
۱۵ خیخن/کسیکسن   آستوریاس ۲۷۷٬۵۵۴
۱۶ ل اسپیتالت د لوبریگت   کاتالونیا ۲۵۷٬۰۳۸
۱۷ لاکرونیا   گالیسیا ۲۴۶٬۰۵۶
۱۸ بیتوریا   سرزمین باسک (منطقه خودمختار) ۲۳۵٬۶۶۱
۱۹ گرانادا   اندلس ۲۳۴٬۳۲۵
۲۰ الچه   بخش خودمختار والنسیا ۲۳۰٬۱۱۲
۲۱ ابیدو   آستوریاس ۲۲۴٬۰۰۵
۲۲ سانتا کروس   جزایر قناری ۲۲۲٬۴۱۷
۲۳ بادالونا   کاتالونیا ۲۱۹٬۵۴۷
۲۴ کارتاگنا   مورسیا ۲۱۱٬۹۹۶
۲۵ تراسا   کاتالونیا ۲۱۰٬۹۴۱
۲۶ جرز د لا فرونترا   اندلس ۲۰۷٬۵۳۲
۲۷ سابادل   کاتالونیا ۲۰۶٬۴۹۳
۲۸ موستولس   مادرید (بخش خودمختار) ۲۰۶٬۴۷۸
۲۹ الکالا د هنارس   مادرید (بخش خودمختار) ۲۰۴٬۵۷۴
۳۰ پامپلونا   نابارا ۱۹۸٬۴۹۱
۳۱ فونلابرادا   مادرید (بخش خودمختار) ۱۹۷٬۸۳۶
۳۲ آلمریا   اندلس ۱۸۸٬۸۱۰
۳۳ لگانس   مادرید (بخش خودمختار) ۱۸۶٬۰۶۶
۳۴ سان سباستین   سرزمین باسک (منطقه خودمختار) ۱۸۶٬۰۶۶
۳۵ سانتاندر   استان کانتابریا ۱۸۲٬۷۰۰
۳۶ کاستلین   بخش خودمختار والنسیا ۱۸۰٬۰۰۵
۳۷ بورگوس   کاستیا و لئون ۱۷۸٬۹۶۶
۳۸ الباکته   کاستیا-لا مانچا ۱۶۹٬۷۱۶
۳۹ الکورکن   مادرید (بخش خودمختار) ۱۶۷٬۹۶۷- ۴۰ ختافه   مادرید (بخش خودمختار) ۱۶۷٬۱۶۴
۴۱ سالامانکا   کاستیا و لئون ۱۵۵٬۶۱۹
۴۲ لگرنیو   استان لاریخا ۱۵۲٬۱۰۷
۴۳ سن کریستوبال د لا لاگونا   جزایر قناری ۱۵۰٬۶۶۱
۴۴ هوئلبا   اندلس ۱۴۸٬۸۰۶
۴۵ باداخوس   اکسترمادورا ۱۴۸٬۳۳۴
۴۶ تاراگونا   کاتالونیا ۱۴۰٬۳۲۳
۴۷ لریدا   کاتالونیا ۱۳۵٬۹۱۹
۴۸ ماربلا   اندلس ۱۳۴٬۶۲۳
۴۹ لئون   کاستیا و لئون ۱۳۴٬۳۰۵
۵۰ کادیس   اندلس ۱۲۶٬۷۶۶

فهرست شهرستان‌ها بر پایه جوامع خودمختار ویرایش

شهرهای خودمختار ویرایش

فهرست دهستان‌ها ویرایش

جدول زیر فهرست دهستان‌های اسپانیا را به همراه استان و بخش خودمختاری که دهستان در آن قرار دارد، نشان می‌دهد.[۱]

نام استان مرکز بخش خودمختار شهرستان‌ها دهستان‌ها
آلابا بیتوریا باسک شهرستان‌ها دهستان‌ها
آلباسته آلباسته کاستیا-لامانچا شهرستان‌ها دهستان‌ها
آلیکانته آلیکانته بالنسیا شهرستان‌ها دهستان‌ها
آلمریا آلمریا اندلس شهرستان‌ها دهستان‌ها
آستوریاس ابیدو آستوریاس شهرستان‌ها دهستان‌ها
آبیلا آبیلا کاستیا-لئون شهرستان‌ها دهستان‌ها
باداخوس باداخوس اکسترمادورا شهرستان‌ها دهستان‌ها
بارسلونا بارسلونا کاتالونیا شهرستان‌ها دهستان‌ها
بیسکای بیلبائو باسک شهرستان‌ها دهستان‌ها
بورگوس بورگوس کاستیا-لئون شهرستان‌ها دهستان‌ها
کاسرس کاسرس اکسترمادورا شهرستان‌ها دهستان‌ها
کادیس کادیس اندلس شهرستان‌ها دهستان‌ها
کانتابریا سانتاندر کانتابریا شهرستان‌ها دهستان‌ها
کاستلیون کاستلیون بالنسیا شهرستان‌ها دهستان‌ها
سیوداد رئال سیوداد رئال کاستیا-لامانچا شهرستان‌ها دهستان‌ها
استان کوردوبا کوردوبا اندلس شهرستان‌ها دهستان‌ها
لاکرونیا لاکرونیا گالیسیا شهرستان‌ها دهستان‌ها
کوئنکا کوئنکا کاستیا-لامانچا شهرستان‌ها دهستان‌ها
خرونا خرونا کاتالونیا شهرستان‌ها دهستان‌ها
گرانادا گرانادا اندلس شهرستان‌ها دهستان‌ها
گوادالاخارا گوادالاخارا کاستیا-لامانچا شهرستان‌ها دهستان‌ها
گوئیپوسکوا سان سباستین باسک شهرستان‌ها دهستان‌ها
هوئلبا هوئلبا اندلس شهرستان‌ها دهستان‌ها
هوئسکا هوئسکا آراگون شهرستان‌ها دهستان‌ها
جزایر بالئارس پالما د مایورکا جزایر بالئارس شهرستان‌ها دهستان‌ها
خائن خائن اندلس شهرستان‌ها دهستان‌ها
لاریوخا لوگرونیو لاریوخا شهرستان‌ها دهستان‌ها
لئون لئون کاستیا-لئون شهرستان‌ها دهستان‌ها
لریدا لریدا کاتالونیا شهرستان‌ها دهستان‌ها
لوگو لوگو گالیسیا شهرستان‌ها دهستان‌ها
مادرید مادرید مادرید شهرستان‌ها دهستان‌ها
مالاگا مالاگا اندلس شهرستان‌ها دهستان‌ها
مورسیا مورسیا مورسیا شهرستان‌ها دهستان‌ها
نابارا پامپلونا نابارا شهرستان‌ها دهستان‌ها
اورنس اورنس گالیسیا شهرستان‌ها دهستان‌ها
پالنسیا پالنسیا کاستیا-لئون شهرستان‌ها دهستان‌ها
لاسپالماس لاسپالماس جزایر قناری شهرستان‌ها دهستان‌ها
پونتبدرا پونتبدرا گالیسیا شهرستان‌ها دهستان‌ها
سالامانکا سالامانکا کاستیا-لئون شهرستان‌ها دهستان‌ها
سانتا کروس سانتا کروس جزایر قناری شهرستان‌ها دهستان‌ها
سگوبیا سگوبیا کاستیا-لئون شهرستان‌ها دهستان‌ها
سبیا سبیا اندلس شهرستان‌ها دهستان‌ها
سوریا سوریا کاستیا-لئون شهرستان‌ها دهستان‌ها
تاراگونا تاراگونا کاتالونیا شهرستان‌ها دهستان‌ها
تروئل تروئل آراگون شهرستان‌ها دهستان‌ها
تولدو تولدو کاستیا-لامانچا شهرستان‌ها دهستان‌ها
بالنسیا بالنسیا بالنسیا شهرستان‌ها دهستان‌ها
بالادولید بالادولید کاستیا-لئون شهرستان‌ها دهستان‌ها
سامورا سامورا کاستیا-لئون شهرستان‌ها دهستان‌ها
ساراگوسا ساراگوسا آراگون شهرستان‌ها دهستان‌ها

جستارهای وابسته ویرایش

پانویس ویرایش

منابع ویرایش