فهرست نقشه‌ها و نقاشی‌های پاسکال کوست و اوژن فلاندن

نقشه‌ها و نقاشی‌های پاسکال کوست و اوژن فلاندن، معمار و نقاش فرانسوی، در سال ۱۲۲۰ هجری شمسی به دوران محمدشاه قاجار. این مجموعه شامل ۲۰۰ تصویر است. ۱۳۰ نقاشی از فلاندن و ۷۰ طراحی و نقشه از کوست که از دو کتاب سفر به ایران و عمارت‌های ایران مدرن استخراج شده‌است.

ماکو، خسروا و تبریزویرایش

اوژن فلاندنویرایش

پاسکال کوستویرایش

زنجان، ابهر و سلطانیهویرایش

اوژن فلاندنویرایش

پاسکال کوستویرایش

قزوین و تاکستان (سیاده)ویرایش

اوژن فلاندنویرایش

پاسکال کوستویرایش

تهران و کرج (سلیمانیه)ویرایش

اوژن فلاندنویرایش

پاسکال کوستویرایش

قم، طغرود و کاشانویرایش

اوژن فلاندنویرایش

پاسکال کوستویرایش

اصفهانویرایش

اوژن فلاندنویرایش

پاسکال کوستویرایش

کمیجان، همدان، نهاوند و کنگاورویرایش

اوژن فلاندنویرایش

پاسکال کوستویرایش

بیستون، صحنه، طاق بستان، بروجرد، یزدخواست و مهیارویرایش

اوژن فلاندنویرایش

پاسکال کوستویرایش

شیرازویرایش

اوژن فلاندنویرایش

پاسکال کوستویرایش

نقش رستم، تخت جمشید و پاسارگادویرایش

اوژن فلاندنویرایش

بندر بوشهر، پیرزن کلون، فیروزآباد، کازرون، دارابگرد و شوشترویرایش

اوژن فلاندنویرایش