فهرست کشورها بر پایه درصد سطح آب‌ها

در این مقاله فهرست کشورها بر پایه درصد سطح آب‌ها را ارائه میگردد.که این محاسبات بر اساس رابطه بین خاک کشورها(آب و زمین) با منطقی که با آب‌های.[۱]

در این لسیت سه ستون اطلاعات قرار دارد.

  • مساحت کل به مقیاس کیلومترمربع: که شامل مجموع مساحت آب‌ها و خاک کشور که با مرز خطوط بین‌المللی آب‌های آزاد یا مرز میان کشورها قطع میگردند.
  • مساحت خشکی به مقیاس کیلومترمربع:که شامل مجموع مساحت خاک کشور که با مرز میان کشورها یا خطوط ساحلی قطع میگردند و همچنین مساحت روخانه‌ها و نهرها و دریاچه‌هاو... شامل این عدد نمی‌باشد.
  • مساحت آب‌هابه مقیاس کیلومترمربع:که شامل مجموع مساحت آب‌های کشور ( مساحت روخانه‌ها و نهرها و دریاچه‌هاو...) که با مرز خطوط بین‌المللی آب‌های آزاد قطع میگردند.[۲]
رتبه کشور مساحت کل مساحت خشکی مساحت آب‌ها درصد آب‌ها مترمربع آب‌ها به ha
 British Indian Ocean Territory ۵۴٬۴۰۰ ۶۰ ۵۴٬۳۴۰ ۹۹٫۸۹ ۹٬۹۸۹
 U.S. Virgin Islands ۱٬۹۱۰ ۳۴۶ ۱٬۵۶۴ ۸۱٫۸۸ ۸٬۱۸۸
 جهان ۵۱۰٬۰۷۲٬۰۰۰ ۱۴۸٬۹۴۰٬۰۰۰ ۳۶۱٬۱۳۲٬۰۰۰ ۷۰٫۸۰ ۷٬۰۸۰
 Puerto Rico ۱۳٬۷۹۰ ۸٬۸۷۰ ۴٬۹۲۱ ۳۵٫۶۹ ۳٬۵۶۹
۱  The Bahamas ۱۳٬۹۴۰ ۱۰٬۰۷۰ ۳٬۸۷۰ ۲۷٫۷۶ ۲٬۷۷۶
۲  گینه بیسائو ۳۶٬۱۲۰ ۲۸٬۰۰۰ ۸٬۱۲۰ ۲۲٫۴۸ ۲٬۲۴۸
۳  مالاوی ۱۱۸٬۴۸۰ ۹۴٬۰۸۰ ۲۴٬۴۰۰ ۲۰٫۵۹ ۲٬۰۵۹
۴  Netherlands ۴۱٬۵۲۶ ۳۳٬۸۸۳ ۷٬۶۴۳ ۱۸٫۴۱ ۱٬۸۴۱
۵  Uganda ۲۳۶٬۰۴۰ ۱۹۹٬۷۱۰ ۳۶٬۳۳۰ ۱۵٫۳۹ ۱٬۵۳۹
۶  Liberia ۱۱۱٬۳۷۰ ۹۶٬۳۲۰ ۱۵٬۰۵۰ ۱۳٫۵۱ ۱٬۳۵۱
 French Polynesia ۴٬۱۶۷ ۳٬۶۶۰ ۵۰۷ ۱۲٫۱۷ ۱٬۲۱۷
۷  The Gambia ۱۱٬۳۰۰ ۱۰٬۰۰۰ ۱٬۳۰۰ ۱۱٫۵۰ ۱٬۱۵۰
۸  تایوان ۳۵٬۹۸۰ ۳۲٬۲۶۰ ۳٬۷۲۰ ۱۰٫۳۴ ۱٬۰۳۴
۹  Finland ۳۳۸٬۱۴۵ ۳۰۴٬۴۷۳ ۳۳٬۶۷۲ ۹٫۹۶ ۹۹۶
۱۰  India ۳٬۲۸۷٬۵۹۰ ۲٬۹۷۳٬۱۹۰ ۳۱۴٬۴۰۰ ۹٫۵۶ ۹۵۶
۱۱  Canada ۹٬۹۸۴٬۶۷۰ ۹٬۰۹۳٬۵۰۷ ۸۹۱٬۱۶۳ ۸٫۹۳ ۸۹۳
۱۲  Colombia ۱٬۱۳۸٬۹۱۰ ۱٬۰۳۸٬۷۰۰ ۱۰۰٬۲۱۰ ۸٫۸۰ ۸۸۰
۱۳  Sweden ۴۴۹٬۹۶۴ ۴۱۰٬۹۳۴ ۳۹٬۰۳۰ ۸٫۶۷ ۸۶۷
۱۴  برونئی ۵٬۷۷۰ ۵٬۲۷۰ ۵۰۰ ۸٫۶۷ ۸۶۷
۱۵  Guyana ۲۱۴٬۹۷۰ ۱۹۶٬۸۵۰ ۱۸٬۱۲۰ ۸٫۴۳ ۸۴۳
۱۶  Burundi ۲۷٬۸۳۰ ۲۵٬۶۵۰ ۲٬۱۸۰ ۷٫۸۳ ۷۸۳
۱۷  Nicaragua ۱۲۹٬۴۹۴ ۱۲۰٬۲۵۴ ۹٬۲۴۰ ۷٫۱۴ ۷۱۴
۱۸  Bangladesh ۱۴۴٬۰۰۰ ۱۳۳٬۹۱۰ ۱۰٬۰۹۰ ۷٫۰۱ ۷۰۱
۱۹  United States ۹٬۸۲۶٬۶۳۰ ۹٬۱۶۱٬۹۲۳ ۶۶۴٬۷۰۷ ۶٫۷۶ ۶۷۶
۲۰  Tanzania ۹۴۵٬۰۸۷ ۸۸۶٬۰۳۷ ۵۹٬۰۵۰ ۶٫۲۵ ۶۲۵
۲۱  Rwanda ۲۶٬۳۳۸ ۲۴٬۹۴۸ ۱٬۳۹۰ ۵٫۲۸ ۵۲۸
۲۲  Sudan ۲٬۵۰۵٬۸۱۰ ۲٬۳۷۶٬۰۰۰ ۱۲۹٬۸۱۰ ۵٫۱۸ ۵۱۸
۲۳  Norway ۳۲۳٬۸۰۲ ۳۰۷٬۴۴۲ ۱۶٬۳۶۰ ۵٫۰۵ ۵۰۵
۲۴  Tunisia ۱۶۳٬۶۱۰ ۱۵۵٬۳۶۰ ۸٬۲۵۰ ۵٫۰۴ ۵۰۴
۲۵  Uzbekistan ۴۴۷٬۴۰۰ ۴۲۵٬۴۰۰ ۲۲٬۰۰۰ ۴٫۹۲ ۴۹۲
۲۶  Indonesia ۱٬۹۱۹٬۴۴۰ ۱٬۸۲۶٬۴۴۰ ۹۳٬۰۰۰ ۴٫۸۵ ۴۸۵
۲۷  Albania ۲۸٬۷۴۸ ۲۷٬۳۹۸ ۱٬۳۵۰ ۴٫۷۰ ۴۷۰
 Hong Kong ۱٬۰۹۲ ۱٬۰۴۲ ۵۰ ۴٫۵۸ ۴۵۸
۲۸  Estonia ۴۵٬۲۲۶ ۴۳٬۲۱۱ ۲٬۰۱۵ ۴٫۴۶ ۴۴۶
۲۹  Armenia ۲۹٬۷۴۳ ۲۸٬۴۵۴ ۱٬۲۸۹ ۴٫۳۳ ۴۳۳
۳۰  Togo ۵۶٬۷۸۵ ۵۴٬۳۸۵ ۲٬۴۰۰ ۴٫۲۳ ۴۲۳
۳۱  Tonga ۷۴۸ ۷۱۸ ۳۰ ۴٫۰۱ ۴۰۱
 West Bank ۵٬۸۶۰ ۵٬۶۴۰ ۲۲۰ ۳٫۷۵ ۳۷۵
۳۲  Gabon ۲۶۷٬۶۶۷ ۲۵۷٬۶۶۷ ۱۰٬۰۰۰ ۳٫۷۴ ۳۷۴
۳۳   Switzerland ۴۱٬۲۹۰ ۳۹٬۷۷۰ ۱٬۵۲۰ ۳٫۶۸ ۳۶۸
۳۴  Kyrgyzstan ۱۹۸٬۵۰۰ ۱۹۱٬۳۰۰ ۷٬۲۰۰ ۳٫۶۳ ۳۶۳
۳۵  Ghana ۲۳۹٬۴۶۰ ۲۳۰٬۹۴۰ ۸٬۵۲۰ ۳٫۵۶ ۳۵۶
۳۶  Democratic Republic of the Congo ۲٬۳۴۵٬۴۱۰ ۲٬۲۶۷٬۶۰۰ ۷۷٬۸۱۰ ۳٫۳۲ ۳۳۲
۳۷  Venezuela ۹۱۲٬۰۵۰ ۸۸۲٬۰۵۰ ۳۰٬۰۰۰ ۳٫۲۹ ۳۲۹
۳۸  Solomon Islands ۲۸٬۴۵۰ ۲۷٬۵۴۰ ۹۱۰ ۳٫۲۰ ۳۲۰
۳۹  Pakistan ۸۰۳٬۹۴۰ ۷۷۸٬۷۲۰ ۲۵٬۲۲۰ ۳٫۱۴ ۳۱۴
۴۰  Myanmar ۶۷۸٬۵۰۰ ۶۵۷٬۷۴۰ ۲۰٬۷۶۰ ۳٫۰۶ ۳۰۶
۴۱  Romania ۲۳۷٬۵۰۰ ۲۳۰٬۳۴۰ ۷٬۱۶۰ ۳٫۰۱ ۳۰۱
۴۲  پاناما ۷۸٬۲۰۰ ۷۵٬۹۹۰ ۲٬۲۱۰ ۲٫۸۳ ۲۸۳
۴۳  People's Republic of China ۹٬۵۹۶٬۹۶۰ ۹٬۳۲۶٬۴۱۰ ۲۷۰٬۵۵۰ ۲٫۸۲ ۲۸۲
۴۴  Nepal ۱۴۷٬۱۸۱ ۱۴۳٬۱۸۱ ۴٬۰۰۰ ۲٫۷۲ ۲۷۲
۴۵  Iceland ۱۰۳٬۰۰۰ ۱۰۰٬۲۵۰ ۲٬۷۵۰ ۲٫۶۷ ۲۶۷
۴۶  Poland ۳۱۲٬۶۷۹ ۳۰۴٬۴۵۹ ۸٬۲۲۰ ۲٫۶۳ ۲۶۳
 New Caledonia ۱۹٬۰۶۰ ۱۸٬۵۷۵ ۴۸۵ ۲٫۵۴ ۲۵۴
۴۷  لائوس ۲۳۶٬۸۰۰ ۲۳۰٬۸۰۰ ۶٬۰۰۰ ۲٫۵۳ ۲۵۳
۴۸  Mexico ۱٬۹۷۲٬۵۵۰ ۱٬۹۲۳٬۰۴۰ ۴۹٬۵۱۰ ۲٫۵۱ ۲۵۱
۴۹  بوتساوانا ۶۰۰٬۳۷۰ ۵۸۵٬۳۷۰ ۱۵٬۰۰۰ ۲٫۵۰ ۲۵۰
۵۰  Cambodia ۱۸۱٬۰۴۰ ۱۷۶٬۵۲۰ ۴٬۵۲۰ ۲٫۵۰ ۲۵۰
۵۱  Italy ۳۰۱٬۲۳۰ ۲۹۴٬۰۲۰ ۷٬۲۱۰ ۲٫۳۹ ۲۳۹
۵۲  Ecuador ۲۸۳٬۵۶۰ ۲۷۶٬۸۴۰ ۶٬۷۲۰ ۲٫۳۷ ۲۳۷
۵۳  Paraguay ۴۰۶٬۷۵۰ ۳۹۷٬۳۰۰ ۹٬۴۵۰ ۲٫۳۲ ۲۳۲
۵۴  Kenya ۵۸۲٬۶۵۰ ۵۶۹٬۲۵۰ ۱۳٬۴۰۰ ۲٫۳۰ ۲۳۰
۵۵  Germany ۳۵۷٬۰۲۱ ۳۴۹٬۲۲۳ ۷٬۷۹۸ ۲٫۱۸ ۲۱۸
۵۶  موزامبیک ۸۰۱٬۵۹۰ ۷۸۴٬۰۹۰ ۱۷٬۵۰۰ ۲٫۱۸ ۲۱۸
۵۷  Papua New Guinea ۴۶۲٬۸۴۰ ۴۵۲٬۸۶۰ ۹٬۹۸۰ ۲٫۱۶ ۲۱۶
۵۸  Senegal ۱۹۶٬۱۹۰ ۱۹۲٬۰۰۰ ۴٬۱۹۰ ۲٫۱۴ ۲۱۴
۵۹  Israel ۲۰٬۷۷۰ ۲۰٬۳۳۰ ۴۴۰ ۲٫۱۲ ۲۱۲
۶۰  Czech Republic ۷۸٬۸۶۶ ۷۷٬۲۷۶ ۱٬۵۹۰ ۲٫۰۲ ۲۰۲
۶۱  Ireland ۷۰٬۲۸۰ ۶۸٬۸۹۰ ۱٬۳۹۰ ۱٫۹۸ ۱۹۸
۶۲  چاد ۱٬۲۸۴٬۰۰۰ ۱٬۲۵۹٬۲۰۰ ۲۴٬۸۰۰ ۱٫۹۳ ۱۹۳
۶۳  Republic of Macedonia ۲۵٬۳۳۳ ۲۴٬۸۵۶ ۴۷۷ ۱٫۸۸ ۱۸۸
۶۴  بنین ۱۱۲٬۶۲۰ ۱۱۰٬۶۲۰ ۲٬۰۰۰ ۱٫۷۸ ۱۷۸
۶۵  Kazakhstan ۲٬۷۱۷٬۳۰۰ ۲٬۶۶۹٬۸۰۰ ۴۷٬۵۰۰ ۱٫۷۵ ۱۷۵
۶۶  Austria ۸۳٬۸۷۰ ۸۲٬۴۴۴ ۱٬۴۲۶ ۱٫۷۰ ۱۷۰
۶۷  Lebanon ۱۰٬۴۰۰ ۱۰٬۲۳۰ ۱۷۰ ۱٫۶۳ ۱۶۳
۶۸  Denmark ۴۳٬۰۹۴ ۴۲٬۳۹۴ ۷۰۰ ۱٫۶۲ ۱۶۲
۶۹  Saint Lucia ۶۱۶ ۶۰۶ ۱۰ ۱٫۶۲ ۱۶۲
۷۰  Somalia ۶۳۷٬۶۵۷ ۶۲۷٬۳۳۷ ۱۰٬۳۲۰ ۱٫۶۲ ۱۶۲
۷۱  Mali ۱٬۲۴۰٬۰۰۰ ۱٬۲۲۰٬۰۰۰ ۲۰٬۰۰۰ ۱٫۶۱ ۱۶۱
۷۲  Zambia ۷۵۲٬۶۱۴ ۷۴۰٬۷۲۴ ۱۱٬۸۹۰ ۱٫۵۸ ۱۵۸
۷۳  Latvia ۶۴٬۵۸۹ ۶۳٬۵۸۹ ۱٬۰۰۰ ۱٫۵۵ ۱۵۵
۷۴  Montenegro ۱۴٬۰۲۶ ۱۳٬۸۱۲ ۲۱۴ ۱٫۵۳ ۱۵۳
۷۵  El Salvador ۲۱٬۰۴۰ ۲۰٬۷۲۰ ۳۲۰ ۱٫۵۲ ۱۵۲
۷۶  Uruguay ۱۷۶٬۲۲۰ ۱۷۳٬۶۲۰ ۲٬۶۰۰ ۱٫۴۸ ۱۴۸
۷۷  Jamaica ۱۰٬۹۹۱ ۱۰٬۸۳۱ ۱۶۰ ۱٫۴۶ ۱۴۶
۷۸  سنگاپور ۶۹۲٫۷ ۶۸۲٫۷ ۱۰ ۱٫۴۴ ۱۴۴
۷۹  Nigeria ۹۲۳٬۷۶۸ ۹۱۰٬۷۶۸ ۱۳٬۰۰۰ ۱٫۴۱ ۱۴۱
۸۰  Moldova ۳۳٬۸۴۳ ۳۳٬۳۷۱ ۴۷۲ ۱٫۳۹ ۱۳۹
۸۱  Côte d'Ivoire ۳۲۲٬۴۶۰ ۳۱۸٬۰۰۰ ۴٬۴۶۰ ۱٫۳۸ ۱۳۸
۸۲  Lithuania ۶۵٬۲۰۰ ۱٫۳۵
۸۲  Sri Lanka ۶۵٬۶۱۰ ۶۴٬۷۴۰ ۸۷۰ ۱٫۳۳ ۱۳۳
۸۳  United Kingdom ۲۴۴٬۸۲۰ ۲۴۱٬۵۹۰ ۳٬۲۳۰ ۱٫۳۲ ۱۳۲
۸۴  بولیوی ۱٬۰۹۸٬۵۸۰ ۱٬۰۸۴٬۳۹۰ ۱۴٬۱۹۰ ۱٫۲۹ ۱۲۹
۸۵  Vietnam ۳۲۹٬۵۶۰ ۳۲۵٬۳۶۰ ۴٬۲۰۰ ۱٫۲۷ ۱۲۷
۸۶  Cameroon ۴۷۵٬۴۴۰ ۴۶۹٬۴۴۰ ۶٬۰۰۰ ۱٫۲۶ ۱۲۶
۸۷  Turkey ۷۸۰٬۵۸۰ ۷۷۰٬۷۶۰ ۹٬۸۲۰ ۱٫۲۶ ۱۲۶
۸۸  Iraq ۴۳۷٬۰۷۲ ۴۳۲٬۱۶۲ ۴٬۹۱۰ ۱٫۱۲ ۱۱۲
۸۹  Suriname ۱۶۳٬۲۷۰ ۱۶۱٬۴۷۰ ۱٬۸۰۰ ۱٫۱۰ ۱۱۰
۹۰  Argentina ۲٬۷۶۶٬۸۹۰ ۲٬۷۳۶٬۶۹۰ ۳۰٬۲۰۰ ۱٫۰۹ ۱۰۹
۹۱  Chile ۷۵۶٬۹۵۰ ۷۴۸٬۸۰۰ ۸٬۱۵۰ ۱٫۰۸ ۱۰۸
۹۲  Spain ۵۰۴٬۷۸۲ ۴۹۹٬۵۴۲ ۵٬۲۴۰ ۱٫۰۴ ۱۰۴
۹۳  زیمبابوه ۳۹۰٬۵۸۰ ۳۸۶٬۶۷۰ ۳٬۹۱۰ ۱٫۰۰ ۱۰۰
۹۴  ماداگاسکار ۵۸۷٬۰۴۰ ۵۸۱٬۵۴۰ ۵٬۵۰۰ ۰٫۹۴ ۹۴
۹۵  Swaziland ۱۷٬۳۶۳ ۱۷٬۲۰۳ ۱۶۰ ۰٫۹۲ ۹۲
۹۶  Australia ۷٬۶۸۶٬۸۵۰ ۷٬۶۱۷٬۹۳۰ ۶۸٬۹۲۰ ۰٫۹۰ ۹۰
۹۷  Greece ۱۳۱٬۹۴۰ ۱۳۰٬۸۰۰ ۱٬۱۴۰ ۰٫۸۶ ۸۶
۹۸  Costa Rica ۵۱٬۱۰۰ ۵۰٬۶۶۰ ۴۴۰ ۰٫۸۶ ۸۶
۹۹  Belgium ۳۰٬۵۲۸ ۳۰٬۲۷۸ ۲۵۰ ۰٫۸۲ ۸۲
۱۰۰  Japan ۳۷۷٬۸۳۵ ۳۷۴٬۷۴۴ ۳٬۰۹۱ ۰٫۸۲ ۸۲
۱۰۱  Hungary ۹۳٬۰۳۰ ۹۲٬۳۴۰ ۶۹۰ ۰٫۷۴ ۷۴
۱۰۲  Iran ۱٬۶۴۸٬۰۰۰ ۱٬۶۳۶٬۰۰۰ ۱۲٬۰۰۰ ۰٫۷۳ ۷۳
۱۰۳  Dominican Republic ۴۸٬۷۳۰ ۴۸٬۳۸۰ ۳۵۰ ۰٫۷۲ ۷۲
۱۰۴  Belize ۲۲٬۹۶۶ ۲۲٬۸۰۶ ۱۶۰ ۰٫۷۰ ۷۰
۱۰۵  هائیتی ۲۷٬۷۵۰ ۲۷٬۵۶۰ ۱۹۰ ۰٫۶۸ ۶۸
۱۰۶  Ethiopia ۱٬۱۲۷٬۱۲۷ ۱٬۱۱۹٬۶۸۳ ۷٬۴۴۴ ۰٫۶۶ ۶۶
۱۰۷  Brazil ۸٬۵۱۱٬۹۶۵ ۸٬۴۵۶٬۵۱۰ ۵۵٬۴۵۵ ۰٫۶۵ ۶۵
۱۰۸  Syria ۱۸۵٬۱۸۰ ۱۸۴٬۰۵۰ ۱٬۱۳۰ ۰٫۶۱ ۶۱
۱۰۹  Philippines ۳۰۰٬۰۰۰ ۲۹۸٬۱۷۰ ۱٬۸۳۰ ۰٫۶۱ ۶۱
۱۱۰  Slovenia ۲۰٬۲۷۳ ۲۰٬۱۵۱ ۱۲۲ ۰٫۶۰ ۶۰
۱۱۱  Mongolia ۱٬۵۶۴٬۱۱۶ ۱٬۵۵۴٬۷۳۱ ۹٬۳۸۵ ۰٫۶۰ ۶۰
۱۱۲  Egypt ۱٬۰۰۱٬۴۵۰ ۹۹۵٬۴۵۰ ۶٬۰۰۰ ۰٫۶۰ ۶۰
۱۱۳  Azerbaijan ۸۶٬۶۰۰ ۸۶٬۱۰۰ ۵۰۰ ۰٫۵۸ ۵۸
۱۱۴  France ۶۴۳٬۴۲۷ ۶۴۰٬۰۵۳ ۳٬۳۷۴ ۰٫۵۲ ۵۲
۱۱۵  Mauritius ۲٬۰۴۰ ۲٬۰۳۰ ۱۰ ۰٫۴۹ ۴۹
۱۱۶  Portugal ۹۲٬۳۹۱ ۹۱٬۹۵۱ ۴۴۰ ۰٫۴۸ ۴۸
۱۱۷  Russia ۱۷٬۰۷۵٬۲۰۰ ۱۶٬۹۹۵٬۸۰۰ ۷۹٬۴۰۰ ۰٫۴۷ ۴۷
۱۱۸  Thailand ۵۱۴٬۰۰۰ ۵۱۱٬۷۷۰ ۲٬۲۳۰ ۰٫۴۳ ۴۳
۱۱۹  گواتمالا ۱۰۸٬۸۹۰ ۱۰۸٬۴۳۰ ۴۶۰ ۰٫۴۲ ۴۲
۱۲۰  Peru ۱٬۲۸۵٬۲۲۰ ۱٬۲۸۰٬۰۰۰ ۵٬۲۲۰ ۰٫۴۱ ۴۱
۱۲۱  Malaysia ۳۲۹٬۷۵۰ ۳۲۸٬۵۵۰ ۱٬۲۰۰ ۰٫۳۶ ۳۶
۱۲۲  Jordan ۹۲٬۳۰۰ ۹۱٬۹۷۱ ۳۲۹ ۰٫۳۶ ۳۶
۱۲۳  Samoa ۲٬۹۴۴ ۲٬۹۳۴ ۱۰ ۰٫۳۴ ۳۴
۱۲۴  Bulgaria ۱۱۰٬۹۱۰ ۱۱۰٬۵۵۰ ۳۶۰ ۰٫۳۲ ۳۲
۱۲۵  South Korea ۹۸٬۴۸۰ ۹۸٬۱۹۰ ۲۹۰ ۰٫۲۹ ۲۹
۱۲۶  Tajikistan ۱۴۳٬۱۰۰ ۱۴۲٬۷۰۰ ۴۰۰ ۰٫۲۸ ۲۸
 Metropolitan France ۵۴۷٬۰۳۰ ۵۴۵٬۶۳۰ ۱٬۴۰۰ ۰٫۲۶ ۲۶
۱۲۷  Croatia ۵۶٬۵۴۲ ۵۶٬۴۱۴ ۱۲۸ ۰٫۲۳ ۲۳
۱۲۸  هندوراس ۱۱۲٬۰۹۰ ۱۱۱٬۸۹۰ ۲۰۰ ۰٫۱۸ ۱۸
۱۲۹  Sierra Leone ۷۱٬۷۴۰ ۷۱٬۶۲۰ ۱۲۰ ۰٫۱۷ ۱۷
۱۳۰  Republic of the Congo ۳۴۲٬۰۰۰ ۳۴۱٬۵۰۰ ۵۰۰ ۰٫۱۵ ۱۵
۱۳۱  Burkina Faso ۲۷۴٬۲۰۰ ۲۷۳٬۸۰۰ ۴۰۰ ۰٫۱۵ ۱۵
۱۳۲  Eritrea ۱۱۷٬۶۰۰ ۱۰۱٬۰۰۰ ۱۶٬۶۰۰ ۰٫۱۴ ۱۴
۱۳۳  {{{name}}} ۹٬۲۵۰ ۹٬۲۴۰ ۱۰ ۰٫۱۱ ۱۱
۱۳۴  North Korea ۱۲۰٬۵۴۰ ۱۲۰٬۴۱۰ ۱۳۰ ۰٫۱۱ ۱۱
۱۳۵  Slovakia ۴۸٬۸۴۵ ۴۸٬۸۰۰ ۴۵ ۰٫۰۹ ۹
۱۳۶  جیبوتی ۲۳٬۰۰۰ ۲۲٬۹۸۰ ۲۰ ۰٫۰۹ ۹
۱۳۷  Morocco ۴۴۶٬۵۵۰ ۴۴۶٬۳۰۰ ۲۵۰ ۰٫۰۶ ۶
۱۳۸  موریتانی ۱٬۰۳۰٬۷۰۰ ۱٬۰۳۰٬۴۰۰ ۳۰۰ ۰٫۰۳ ۳
۱۳۹  Bosnia and Herzegovina ۵۱٬۲۰۹٫۲ ۵۱٬۱۹۷ ۱۲٫۲ ۰٫۰۲ ۲
۱۴۰  Niger ۱٬۲۶۷٬۰۰۰ ۱٬۲۶۶٬۷۰۰ ۳۰۰ ۰٫۰۲ ۲
 Turkmenistan ۴۸۸٬۱۰۰ ۴۸۸٬۱۰۰ Negligible ۰٫۰۰ ۰
 Saint Martin ۵۴٫۴ ۵۴٫۴ Negligible ۰٫۰۰ ۰
 Algeria ۲٬۳۸۱٬۷۴۰ ۲٬۳۸۱٬۷۴۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Saudi Arabia ۲٬۱۴۹٬۶۹۰ ۲٬۱۴۹٬۶۹۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Libya ۱٬۷۵۹٬۵۴۰ ۱٬۷۵۹٬۵۴۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 آنگولا ۱٬۲۴۶٬۷۰۰ ۱٬۲۴۶٬۷۰۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 South Africa ۱٬۲۱۹٬۹۱۲ ۱٬۲۱۹٬۹۱۲ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Namibia ۸۲۵٬۴۱۸ ۸۲۵٬۴۱۸ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 افغانستان ۶۴۷٬۵۰۰ ۶۴۷٬۵۰۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 جمهوری آفریقای مرکزی ۶۲۲٬۹۸۴ ۶۲۲٬۹۸۴ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Ukraine ۶۰۳٬۷۰۰ ۶۰۳٬۷۰۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Yemen ۵۲۷٬۹۷۰ ۵۲۷٬۹۷۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Western Sahara ۲۶۶٬۰۰۰ ۲۶۶٬۰۰۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 گینه ۲۴۵٬۸۵۷ ۲۴۵٬۸۵۷ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Oman ۲۱۲٬۴۶۰ ۲۱۲٬۴۶۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Belarus ۲۰۷٬۶۰۰ ۲۰۷٬۶۰۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Cuba ۱۱۰٬۸۶۰ ۱۱۰٬۸۶۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 امارات متحده عربی ۸۳٬۶۰۰ ۸۳٬۶۰۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Serbia ۷۷٬۴۷۴ ۷۷٬۴۷۴ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Georgia ۶۹٬۷۰۰ ۶۹٬۷۰۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Svalbard ۶۱٬۰۲۰ ۶۱٬۰۲۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 بوتان ۴۷٬۰۰۰ ۴۷٬۰۰۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Lesotho ۳۰٬۳۵۵ ۳۰٬۳۵۵ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Equatorial Guinea ۲۸٬۰۵۱ ۲۸٬۰۵۱ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 فیجی ۱۸٬۲۷۰ ۱۸٬۲۷۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 کویت ۱۷٬۸۲۰ ۱۷٬۸۲۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Vanuatu ۱۲٬۲۰۰ ۱۲٬۲۰۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Falkland Islands ۱۲٬۱۷۳ ۱۲٬۱۷۳ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Qatar ۱۱٬۴۳۷ ۱۱٬۴۳۷ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Kosovo ۱۰٬۸۸۷ ۱۰٬۸۸۷ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Trinidad and Tobago ۵٬۱۲۸ ۵٬۱۲۸ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 کیپ ورد ۴٬۰۳۳ ۴٬۰۳۳ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 South Georgia and the South Sandwich Islands ۳٬۹۰۳ ۳٬۹۰۳ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Luxembourg ۲٬۵۸۶ ۲٬۵۸۶ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 کومور ۲٬۱۷۰ ۲٬۱۷۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Faroe Islands ۱٬۳۹۹ ۱٬۳۹۹ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 São Tomé and Príncipe ۱٬۰۰۱ ۱٬۰۰۱ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 آنتیل هلند ۹۶۰ ۹۶۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Kiribati ۸۱۱ ۸۱۱ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Dominica ۷۵۴ ۷۵۴ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Federated States of Micronesia ۷۰۲ ۷۰۲ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Bahrain ۶۶۵ ۶۶۵ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Isle of Man ۵۷۲ ۵۷۲ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 گوآم ۵۴۱٫۳ ۵۴۱٫۳ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Northern Mariana Islands ۴۷۷ ۴۷۷ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 آندورا ۴۶۸ ۴۶۸ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Palau ۴۵۸ ۴۵۸ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Seychelles ۴۵۵ ۴۵۵ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Antigua and Barbuda ۴۴۲٫۶ ۴۴۲٫۶ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Barbados ۴۳۱ ۴۳۱ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Turks and Caicos Islands ۴۳۰ ۴۳۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Heard Island and McDonald Islands ۴۱۲ ۴۱۲ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Saint Vincent and the Grenadines ۳۸۹ ۳۸۹ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Jan Mayen ۳۷۷ ۳۷۷ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 مایوت ۳۷۴ ۳۷۴ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Gaza Strip ۳۶۰ ۳۶۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Grenada ۳۴۴ ۳۴۴ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 مالت ۳۱۶ ۳۱۶ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Maldives ۳۰۰ ۳۰۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Wallis and Futuna ۲۷۴ ۲۷۴ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Cayman Islands ۲۶۲ ۲۶۲ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Saint Kitts and Nevis ۲۶۱ ۲۶۱ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Niue ۲۶۰ ۲۶۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Saint Pierre and Miquelon ۲۴۲ ۲۴۲ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Cook Islands ۲۳۶٫۷ ۲۳۶٫۷ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 ساموای آمریکا ۱۹۹ ۱۹۹ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 آروبا ۱۹۳ ۱۹۳ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Marshall Islands ۱۸۱٫۳ ۱۸۱٫۳ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Liechtenstein ۱۶۰ ۱۶۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 British Virgin Islands ۱۵۳ ۱۵۳ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Christmas Island ۱۳۵ ۱۳۵ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Jersey ۱۱۶ ۱۱۶ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Anguilla ۱۰۲ ۱۰۲ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Montserrat ۱۰۲ ۱۰۲ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Guernsey ۷۸ ۷۸ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 San Marino ۶۱٫۲ ۶۱٫۲ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Bermuda ۵۳٫۳ ۵۳٫۳ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Bouvet Island ۴۹ ۴۹ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Pitcairn Islands ۴۷ ۴۷ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Norfolk Island ۳۴٫۶ ۳۴٫۶ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 ماکائو ۲۸٫۲ ۲۸٫۲ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Tuvalu ۲۶ ۲۶ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Nauru ۲۱ ۲۱ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Cocos (Keeling) Islands ۱۴ ۱۴ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Tokelau ۱۰ ۱۰ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Gibraltar ۶٫۵ ۶٫۵ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Wake Island ۶٫۵ ۶٫۵ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Clipperton Island ۶ ۶ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Navassa Island ۵٫۴ ۵٫۴ ۰ ۰٫۰۰ ۰
جزیره‌های اسپارتلی ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Ashmore and Cartier Islands ۵ ۵ ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Coral Sea Islands ۰ ۰٫۰۰ ۰
 Monaco ۱٫۹۵ ۱٫۹۵ ۰ ۰٫۰۰ ۰
  واتیکان ۰٫۴۴ ۰٫۴۴ ۰ ۰٫۰۰ ۰

منابعویرایش

ویکی‌پدیای انگلیسی