ویکی‌پدیا:سرشناسی (آموزشگاه‌ها)

Crystal wordprocessing.png محتویات این صفحه هنوز جنبهٔ پیشنهادی دارد و با گذر زمان و نظردهی ویرایشگران دیگر، ممکن است رسمیت بیابد و به‌عنوان یک سیاست یا رهنمود مطرح گردد.

در ویرایش و به‌روزرسانی این صفحه جسور باشید، ولی لطفاً پیش از انجام تغییرات عمده از صفحهٔ بحث برای مطرح کردن آن تغییرات و نظرخواهی در مورد آنها استفاده کنید.

در این صفحه، به معیار سرشناسی دربارهٔ مدرسه‌ها و آموزشگاه‌ها پرداخته می‌شود.

مدرسهویرایش

  • مدرسه‌ها، آموزشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزشی باید آنقدر قابل توجه بوده باشند که دربارهٔ آن‌ها پژوهش و مطالعات مستند توسط منابع مختلف غیروابسته انجام شده باشد. ثبت شدن در پایگاه دادهٔ آموزش و پرورش کشوری و منطقه‌ای برای مدارس یا ثبت در پایگاه آموزش عالی کافی نیست و باید مرجع قابل اطمینان دیگری به غیر از وبگاه خود مدرسه، آموزشگاه یا مؤسسه مطلبی قابل توجه با موضوع آن مدرسه، آموزشگاه یا مؤسسه داشته باشد.
  • پیشنهاد می‌شود برای آن دسته از مدارس که سابقهٔ تأسیس آن‌ها، بیش از بیست سال است یا از یک وجه تمایز در الگوی آموزشی برخوردارند، منابع پژوهشگرانه و غیر پژوهشگرانه که در زمرهٔ منابع اولیه و در وبگاه مدرسه درج می‌شود، مورد پذیرش کاربران واقع گردد به شرط آن‌که حداقل یک منبع ثانویه، سابقه و وجوه تمایز مدرسه را ثابت کند. بدیهی است که موسسات آموزشی الزاماً نباید حائز پوشش قابل توجه در منابع معتبر باشند چراکه گستردگی آن‌ها به تعداد افراد، شرکت‌ها و … نیست؛ بنابراین اگر سایر معیارهای حذف را نقض نمی‌کنند، از معیار وپ:م۷ معاف شوند.[۱])
  • پیشنهاد می‌شود در صورت اثبات نشدن سرشناسی به وسیلهٔ منابع، بخش‌هایی از مطالب مقاله که مربوط به موضوعی اصلی‌تر است (مثل مقالهٔ آموزش و پرورش منطقه یا سازمان مربوط)، در مقالهٔ اصلی‌تر ادغام شوند.

موسسه‌های آموزش عالی و دانشگاه‌هاویرایش

کتابخانه‌هاویرایش

  1. مدارس در به‌روزرسانی جدید از این معیار حذف شده‌اند اجماع ویکی انگلیسی و اجماع